Nazor, Vladimir

Biografija

Nazor, Vladimir

(Postira na Braču, 1876 - Zagreb, 1949)

Književnik, pjesnik, prevoditelj, partizan, političar. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu i Grazu. Službovao kao nastavnik i direktor srednjih škola (Split, Zadar, Pazin, Kopar, Kastav, Sušak i Zagreb) te kao upravitelj dječjeg doma (Crikvenica) i sirotišta (Zagreb). God. 1942. otišao u partizane; od 1943. predsjednik ZAVNOH-a, 1945-49. predsjednik Sabora NR Hrvatske. Od 1900. do smrti objavio je niz lirskih zbirki. Glas jednoga od prvih hrv. lirika stekao je u doba moderne (zbirkama Lirika, 1910; Nove pjesme, 1912; Intima, 1915). U razdoblju nakon I. svj. rata Nazor već uživa ugled klasika hrv. književnosti, ali njegove nove zbirke manje privlače pozornost javnosti. Sabor Republike Hrvatske 31. svibnja 1991. donio je Zakon o „Nagradi Vladimir Nazor“ koja se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Dodjeljuje je Republika Hrvatska najboljim pojedincima za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Izvori

Muzeji

Gliptoteka HAZU, Zagreb link

U fundusu se nalazi više od 13 000 predmeta, među kojima i portreti poznatih hrvatskih književnika. U zbirci hrvatskog kiparstva nalaze se skulpture Vanje Radauša, Vojina Bakića i drugih koje prikazuju poznate književnike poput Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Janka Polića Kamova itd.

Muzej otoka Brača, Nerežišća link

Muzej, osnovan 1979. g., nalazi se u Škripu, najstarijem naselju otoka Brača. Smješten je u ambijentalnom sklopu kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine. Muzej obuhvaća i prostor rimskog mauzoleja sagrađenog krajem 3. st., u vrijeme cara Dioklecijana. U Arheološkoj zbirci nalazi se i odljev Povaljskoga praga (najstarijeg pisanog spomenika na hrvatskom jeziku na Braču). Kulturno-povijesna zbirka čuva građu o razdoblju nakon dolaska Hrvata; u njoj je predstavljena graditeljska i pomorska tradicija otoka i njegova bogata književna baština. Muzej otoka Brača u Škripu u posljednjem je desetljeću aktivni sudionik i inicijator kulturnog života otoka Brača, a njegovo djelovanje u podizanju svijesti i znanja o vrijednosti i svim oblicima zaštite kulturne baštine otoka – stanovnicima, posjetiteljima, turistima i široj javnosti, jedna je od najvažnijih muzejskih misija. Sveobuhvatna vizija razvoja ovog zavičajnog muzeja temelji se na zaštiti i čuvanju muzejske građe, te sustavnoj implementaciji suvremene muzejske prakse.

Ilustracije

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka link

Muzej čuva materijalne dokaze s područja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke kao njezina središta od vremena prvih naseljavanja u prapovijesti do 20. st.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine, Kastav link

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 6. lipnja 1981. a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno-povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Samostalna zbirka - Memorijalna zbirka "Jozo Kljaković", Zagreb link

Memorijalna zbirka akademskog slikara Joze Kljakovića (1889. - 1969.) nalazi se u njegovoj obiteljskoj kući na Rokovu perivoju u Zagrebu. U stalnom postavu predstavljena su ulja na platnu, crteži i skice, uz posebnu izložbu ilustracija za knjigu Ivana Mažuranića Smrt Smail-age Čengijića (Književni jug, Zagreb, 1922.). Manji ambijentalni dio opremljen je namještajem, skulpturama umjetnikovih prijatelja, obiteljskim fotografijama i knjigama s posvetama prijatelja.

Zbirke

Dokumentarna zbirka II. Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Hrvatski povijesni muzej posjeduje Zbirku predmeta iz svakodnevnog životu koju čini 4000 uporabnih predmeta koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita 19. i 20. stoljeća te koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Prema pripadnosti određenoj osobi ili obitelji po brojnosti se ističu ostavštine obitelji bana Josipa Jelačića i bana Ivana Mažuranića, dok je nešto manje predmeta vezano uz osobe i plemićke obitelji koje su obilježile politički, kulturni i gospodarski život Hrvatske u 19. i početkom 20. stoljeća poput preporoditelja Ljudevita Gaja, biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih.

Bibliografska zbirka Đure Nazora Muzej otoka Brača, Nerežišća

Zbirku čini ostavština Đure Nazora (nećaka pjesnika Vladimira Nazora) koja se može podijeliti u nekoliko tematskih cjelina: Bračka bibliografska zbirka (djela bračkih autora, hemerotečna građa na temu Brača itd.), Zbirka Vladimira Nazora (hemerotečna građa, pisma i razglednice), Građa za monografije bračkih pisaca, slikara, kipara, graditelja, glazbenika, pjevača i glumaca (rukopisne bilješke, hemerotečna građa, fotografije).

Predmeti

Dnevnik s partizanima, 1943.-1944. Autor: Nazor, Vladimir rukopis, autograf

Izvor: Museum 1846. - 1996. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1996. Str. 111.

Ilustracije

U znaku Heliodore, 1933 Autor: Nazor, Vladimir autograf

Rukopis (autograf) Vladimira Nazora sastoji se od 9 neuvezanih listova uloženih u korice od kartona. Sadrže 7 Nazorovih pjesama i Nazorovo pismo Kljakoviću

Ilustracije

Hrvatski kraljevi, 1930. Autor: Nazor, Vladimir rukopis

Ilustracije

Prospekt Ladislavog dječjeg doma u Crikvenici Autor: Nazor, Vladimir rukopisna građa

Ilustracije

Vladimir Nazor, 1943. Autor: Radauš, Vanja karikatura, crtež

302x214 mm, tuš, HPM MRNH C 1111

Ilustracije

Za vrijeme bitke na Sutjesci, 1942. Autor: Iveković, Mladen fotografija

Preuzeto sa facebooka HPM-a: https://www.facebook.com/HISMUS.zagreb/photos/pcb.830794793640964/830794643640979/?type=3&theater (23.1.2018.)

Ilustracije

Portret Vladimira Nazora, 1947. Autor: Radauš, Vanja sadra, skulptura

Izvor: Od I. Gundulića do M. Krleže (Gliptoteka HAZU, 1999.)

Vladimir Nazor, 1950. Autor: Radauš, Vanja skulptura

bronca, v.650 mm, HPM MRNH S 113

Ilustracije

Posmrtna maska Vladimira Nazora, 1949. Autor: Rukljač, Vjekoslav posmrtna maska

bronca, v. 34 mm, HPM MRNHS 44

Ilustracije

Čamac na Kupi, 1942. Autor: Nazor, Vladimir rukopis

Rukopis pjesme, strana 1. i 2., 1942., fond Vladimira Nazora, kutija 8, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU

Ilustracije

Ukrasni jastuk, 1945. Autor: AFŽ (Hrvatska) jastuk

Zbirka varia, HPM-80976

Ilustracije

Kaput, vojnički, engleski, Vladimira Nazora, 1943. Autor: Sterling Clothing Co Limited (Velika Britanija) odjeća, kaput

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1736

Ilustracije

Morska, bijela školjka, ? Autor: - školjka, sedef

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1748

Ilustracije

Drvena kutija, 1948. Autor: Nepoznati autor spremnica, kutija

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1750 Poklon iseljenika sa Novog Zelanda.

Ilustracije

Pjesme partizanke, 1943. Autor: Nazor, Vladimir knjiga

HPM-MRNH-T-8419

Ilustracije

Šešir, tipa "Borsalino", 1. pol. 20. st. Autor: Borsalino (Allesandria) pokrivalo za glavu, šešir

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1709

Ilustracije

Ribarska mreža, 1. pol. 20. st. Autor: Tvornica mreža Zadar ribarski alat

Natpis: Predsjedniku hrvatskog Sabora drugu Vladimiru Nazoru dar namještenika tvornice mreža Zadar. Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1711

Ilustracije

Duhanska vrećica od smeđe svile, 1. pol. 20. st. Autor: neutvrđeni autor pribor za pušenje

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1713

Ilustracije

Bilježnica-spomenar, 1. pol. 20. st. Autor: Vujasinoić, Drina bilježnica, spomenar

Zbirka varia, HPM-MRNH-TP-1719

Ilustracije

Portret Vladimira Nazora s kapom "titovkom", oko 1943. Autor: Nepoznati autor fotorazglednica

Izvor podataka: Sloboda narodu: antifašizam u Istri (Povijesni i pomorski muzej Istre, 2018., Str. 220). Inv. br. PPMI-F-4368

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza poklonila je Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na trajno čuvanje jedanaest do sada nepoznatih pisama Vladimira Nazora upućenih dr.Ljubomiru Marakoviću u razdoblju od 1926.do 1930.godine.Ovime se upotpunjuje ostavština Vladimira Nazora koja se čuva u Odsjeku uz 200 rukopisnih ostavština hrvatskih pisaca. Pisma su značajna za tumačenje Nazorove osobnosti i posebice za duhovno teološku pozadinu nastanka njegovih djela. Donaciju s pismima uručio je prof. dr. Božidar Nagy, postulator kauze za beatifikaciju Ivana Merza u prostorima Odsjeka, 23. travnja 2013. voditelju Odsjeka za povijest hrvatske književnosti, Tomislavu Sabljaku, članu suradniku HAZU.

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Kuća Vladimira Nazora, Bobovišća

Kuća pjesnika Vladimira Nazora nalazi se na sjevernoj strani luke Bobovišća. Sklop kuća Nazor ima memorijalni značaj jer je tu pjesnik Vladimir Nazor proveo dio djetinjstva, pisao svoja dijela, a odlikuje ga ambijentalna vrijednost stambene arhitekture s počeka 19. st. Danas je u kući smještena mala memorijalna zbirka s njegovim rukopisima, predmetima i fotografijama. U neposrednoj blizini kuće nalazi se i spomenik Vladimiru Nazoru, djelo akandemskog kipara Mirka Ostoje. Kuća Vladimir Nazora i sklop kuća oko nje zaštićena su kulturna dobra Republike Hrvatske.

Izložbe, projekti, publikacije

Od I. Gundulića do M. Krleže Katalog

Portreti poznatih hrvatskih književnika iz fundusa Gliptoteke HAZU, 15. travnja - 15. svibnja 1999.

Mihanović, Nedjeljko: Vladimir Nazor pjesnik i borac link Katalog

Katalog izložbe održane u spomen 100. obljetnice rođenja Vladimira Nazora (23.11. 1976. - 15.5. 1977.). Priredili Muzej revolucije naroda Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej) i Zavod za književnost i teatrologiju.

Matoković, Andrea. Ostavština Đure Nazora u Muzeju otoka Brača u Škripu link Odabrana bibliografija

Tekst u časopisu "Muzeologija" 48/49

U znaku Heliodore Knjiga

Autograf i prijepis sedam Nazorovih pjesma iz mape koja se čuva u Memorijalnoj zbirci Joze Kljakovića, Zagreb.

Brezinšćak, Vanda. Muzej Instituta za književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Odabrana bibliografija

Tekst donosi opis stalnog postava Muzeja književnosti otvorenoga 29. prosinca 1957. u Institutu za književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas HAZU) u Opatičkoj 18, Zagreb. U stalnom su postavu tri manje sobe posvećene A. G. Matošu, Ivanu Goranu Kovačiću i Vladimiru Nazoru. Tekst objavljen u časopisu "Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih radnika NR Hrvatske" 8,1(1959.)

Sudnik, Ivica. Nazor u Samoboru Odabrana bibliografija

Tekst u 1. zborniku Ivice Sudnika. U Samoborskoj zbirci čuva se pismo Vladimira Nazora prijatelju Vladimiru Kirinu (od 1. siječnja 1937.).

Tadijanović, Dragutin. Otvorenje Muzeja u Institutu za književnost link Digitalizirana građa

Tekst uz otvorenje Muzeja hrvatskih književnika 29. prosinca 1957. godine sa stalnom izložbom o A. G. Matošu, Vladimiru Nazoru i Ivanu Goranu Kovačiću. Tekst objavljen u: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za 1957. godinu, knjiga 64.

Vladimir Nazor : život i djelo Izložba

Izložba održana od 1. do 17. prosinca 1976. u povodu 100. obljetnice pjesnikova rođenja. Izložbu je priredio Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu i Zavod za književnost i teatrologiju HAZU. (izvor: plakat iz Zbirke plakata MDC-a)

Književnost narodnooslobodilačke borbe 1941 - 1945 Katalog

Katalog izložbe u izdanju Istorijskog muzeja Srbije, Beograd.

Književnici - borci Katalog

Katalog komemorativne izložbe "u čast 20-godišnjice narodnog ustanka", 31.5. - 31.10. 1961. održane u organizaciji Instituta za književnost JAZU (danas HAZU) i njegovog Muzeja književnosti.