Novak, Vjenceslav

Biografija

Novak, Vjenceslav

(Senj, 1859. - Zagreb, 1905.)

Književnik, glazbeni pisac, pedagog, teoretičar i skladatelj Gimnaziju je polazio u Senju i Gospiću, a u Zagrebu je završio preparandiju. Najprije je bio učitelj u Senju, zatim pohađa konzervatorij u Pragu te djeluje kao nastavnik glazbe u zagrebačkoj učiteljskoj školi. Proučava teoriju i povijest glazbe. Vrlo je plodan i raznovrstan pisac. U hrvatsku književnost uvodi Senj s okolicom ("Posljednji Stipančići", "Dva svijeta", "Zapreke", "Tito Dorčić" i dr.). Izvor: Intelektualni krug Senja, Gradski muzej Senj, 2011.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Senj, Senj link

Senj se ponosi svojim književnicima budući da su neki od njih stupovi književnosti. Senj je dao Pavla Rittera Vitezovića, pjesnika, povjesničara, narodnog preporoditelja, vrlog rodoljuba i prvog promicatelja kulturnog jedinstva Hrvata, zatim nesretnog pjesnika Matešu Antuna Kuhačevića, najdubljeg hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, plodnog pripovjedača Vjenceslava Novaka, dramaturge Julija Rorauera i Milana Ogrizovića, kao i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Senj je zavičaj i pripovjedača Josipa Draženovića, mjesto stvaranja za Krstu Pavletića, te inspiracija za Augusta Šenou koji, pišući roman "Čuvaj se senjske ruke", opisuje borvu uskoka za slobodu i pravice. Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012. Muzej posjeduje knjižničnu zavičajnu zbirku sa izdanjima senjskih književnika.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Kulturno-povijesna zbirka Gradski muzej Senj, Senj

Predmeti

Vjenceslav Novak, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Stjepan Kovačević grafika, litografije

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Ustanove

Park senjskih književnika, Senj

Grad Senj, u kome su rođeni i živjeli neki od najpoznatijih hrvatskih književnika i pjesnika svog vremena (Silvije Strahimir Kranjčević, Milutin Cihlar Nehajev, Vjenceslav Novak, Milan Ogrizović, Pavao Ritter Vitezović), posvetio im je i park iznad stare gradske plaže u koji je postavio njihove biste.

Kuća senjskih književnika, Senj

Kuća senjskih književnika obuhvaća rekonstrukciju postojećeg do temelja izgorjelog dijela zgrade, koja je dio palače Vukasović. Grad Senj je rodno mjesto nekolicine vrlo poznatih hrvatskih književnika, što je za grad njegove veličine prava rijetkost, zapravo jedinstvenost u hrvatskim razmjerima. (S.S. Kranjčević, M.C. Nehajev, M. Ogrizović, V. Novak i J. Rorauer) Kuća senjskih književnika će na jednom mjestu, na moderan, multimedijalan i interaktivni način prezentirati 5 senjskih književnika. Bruto površina zgrade iznosi oko 640 m2, raspodijeljena je na 4 etaže od po oko 160 m2. Suteren: predviđa proširenje postojeće podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja. Prizemlje: prijemni dio –info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor. I. kat: smještaj centra senjskih književnika te zavičajne knjižnice senjskih književnika. II. kat: multimedijalna dvorana, sanitarni čvor i skladište.

Izložbe, projekti, publikacije

Intelektualni krug Senja Odabrana bibliografija

Gradski muzej Senj Odabrana bibliografija

Spomenica 1962. - 2012. Poglavlje "Intelektualni krug Senja" donosi kratke biografije i fotografije portreta poznatih književnika. (str. 230-238)

Babić, Dragomir. Podgorska dimenzija Vjenceslava Novaka link Odabrana bibliografija

Tekst u "Senjski zbornik", 10-11, 1984.

Vukušić, Stjepan. Spomen ploče u svijetu litica link Odabrana bibliografija

Godine 1980. postavljene su spomen-ploče književniku Vjenceslavu Novaku na kući Turine u Jablancu i na mjestu "Vencino počivalište" u zaljevu Zavratnica kod Jablanca. Tekst u časopisu "Senjski zbornik", 9(1982)

Glavičić, Ante. Spomen-ploče i obilježja u Senju i okolici (1880.-1996.) link Odabrana bibliografija

Autor u članku obrađuje spomen-pločc i druga obilježja koji su postavljeni na prostoru grada Senja i njegove okolice u povodu važnijih obljetnica iz bogate kulturne i povijesne baštine grada ili u čast znamenitim osobama. Ukupno je obrađeno 50 raznih obilježja postavljenih u razdoblju od 1880. do 1996. Senjski zbornik, 23(1996.)

Vukušić, Stjepan. Novakova i Barčeva slika Podgorja link Odabrana bibliografija

Tekst u časopisu "Senjski zbornik", 15(1988.)

Senjski zbornik, sv. 47 link Odabrana bibliografija

Senjski zbornik, sv. 47 posvećen je senjskom književniku Vjenceslavu Novaku uz obilježavanje 160. obljetnice književnikova rođenja i 120. obljetnicu objavljivanja romana "Posljednji Stipančići"

Derossi, Julije. Iz ostavštine Vjenceslava Novaka link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u "Senjskom zborniku" 8(1981.). U Gradskom muzeju u Senju čuva se jedan dio ostavštine Vjenceslava Novaka. Ostavština sadrži dvadesetak pisama, dva službena spisa u svezi s Novakovim službovanjem i nekoliko Novakovih rukopisa, uglavnom pjesama. (str. 277.)