Car Emin, Viktor

Biografija

Car Emin, Viktor

(Kraj kraj Lovrana, 1870 - Opatija, 1963)

Književnik i publicist. "Potekavši iz stare pomoračke obitelji, već kao dječak bio je osobito fasciniran morem, koje će čitavoga života ostati njegovom velikom opsesijom, najsnažnijom stvaralačkom preokupacijom." (Irvin Lukežić)

Izvori

Muzeji

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka link

Muzej čuva materijalne dokaze s područja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke kao njezina središta od vremena prvih naseljavanja u prapovijesti do 20. st.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine, Kastav link

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 6. lipnja 1981. a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno-povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Spomen zbirka Viktora Cara Emina, Lovran

Ustrojbena jedinica Gradske knjižnice i citaonice 'Viktor Car Emin' Opatija - Knjižnica Lovran u vlasništvu ima zavičajnu Spomen zbirku Viktora Cara Emina. Osnovana je 1988.g. Spomen zbirka/soba Viktora C ara Emina sadrži oko 2000 svezaka knjiga, medu kojima su prva izdanja djela Viktora Cara Emina te, na primjer, 2. izdanje Valvasorova djela Slava Vojvodine Kranjske i 20 arhivskih kutija rukopisa, pisama, dokumenata, fotografija i razglednica te osobni i etnološki predmete / glazbala, na primjer, sopile. U Zbirci se nalaze i casopisi i novine (nekompletna godišta). Najviše je djela s podrucja književnosti, povijesti, religije i teologije. Ostavštinu su uredili Lidija Nikočević i Berislav Valušek.

Izložbe, projekti, publikacije

Zavičajne baštinske zbirke u narodnim knjižnicama link Odabrana bibliografija

Katalog ostavštine Viktora Cara Emina link Digitalizirana građa

Popis predmeta, dokumenata i knjiga koji se nalaze u Memorijalnoj sobi Viktora Cara Emina.