Ujević, Tin (Augustin Josip)

Biografija

Ujević, Tin (Augustin Josip)

(Vrgorac, 1891. - Zagreb, 1955.)

Književnik. Premda iznimno plodan i svestran književnik koji je neprestano radio na vlastitom obrazovanju, ostao je upamćen, a najčešće i vrjednovan, prije svega po lirskom opusu. Objavio je pet lirskih zbirki, a velik broj pjesama ostao je do pojave Sabranih djela (1963–67) neobjavljen ili razasut po zbornicima, časopisima i dnevnom tisku. I nekoliko ciklusa pjesama u prozi ostalo je izvan zbirki. Opće je mišljenje da je, premda kvalitativno neujednačen, njegov poetski opus pokušaj sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj književnosti, pri čemu bogatstvom i kompleksnošću poetskih svjetova s M. Krležom dijeli položaj na vrhu hrvatskoga modernističkoga kanona.

Izvori

Predmeti

Svakidašnja jadikovka Autor: Ujević, Tin rukopis

Autograf poezije, papir, strana 1-3, fond Tina Ujevića, kutija 3, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU

Ilustracije

Tin Ujević, 1953. Autor: Pavić, Milan fotografija

Portert književnika Tina Ujevića. Ujević za stolom u gostionici, pali cigaretu cigaretom. Ispred njega čaša i boca s vinom. U pozadini prozor gostionice s natpisom " VINA ...". Inventarna oznaka MUO-038012 Izvor podataka AthenaPlus

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Arhivski fond Tin Ujević spada u najveće fondove rukopisnih ostavština hrvatskih pisaca u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Dio književne ostavštine Tina Ujevića čuva se u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

HR HDA 1758 Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića (1942. – 1986.) Na snimkama su prikazani kulturni i javni djelatnici (pretežito književnici, likovni i glazbeni umjetnici te znanstvenici), ali i neki značajniji kulturni događaji s portretima sudionika.

Izložbe, projekti, publikacije

Nagrada Tin Ujević link Projekt

Nagrada se dodjeljuje za doprinose u hrvatskom pjesništvu. Utemeljena je 1980. godine, a dodjeljuje ju Društvo hrvatskih književnika na dan rođenja Tina Ujevića (5. srpnja) na vrgoračkoj manifestaciji "S Tinom u Vrgorcu".

Digitalizacija ostavštine Tina Ujevića link Digitalizirana građa

Od 2011. do 2017. godine izrađeno je 10424 digitalnih kopija gradiva i time je ispunjen cilj zaštite gradiva ovog fonda od propadanja. Njegova se objava očekuje u digitalnom, online dostupnom, repozitoriju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine Odabrana bibliografija

Zbornik radova stručno-znanstvenoga skupa (Zagreb, HDA, 9. listopada 2014.)

Tin u anegdotama : anegdote, uspomene i zapisi o Tinu ujeviću Knjiga

Anegdote i zapise sabrali i obradili: Ivo Posavac i Salih Alić. Izdavač: Društvo prijatelja Muzeja Županja.