Marjanović, Stjepan

Radislav Domorodčević; Slavidrug Miloglasović

Biografija

Marjanović, Stjepan Radislav Domorodčević; Slavidrug Miloglasović

(Slavonski Brod, 1802 - Slavonski Brod, 1860)

Predilirski pjesnik, dramski pisac, slikar, publicist i poliglot. Oduševljeno je pristao uz ilirski pokret. Pisao je školske gramatike, pjesme rodoljubnog, šaljivog i religioznog sadržaja te drame. Prevodio je zapaodnoeuropske pjesnike. Surađivao je i u "Danici". U Pečuhu je 1839. - 1840. tiskao knjigu pod naslovom "Vitie i igrokazi". Marjanović je izuzetno plodan književnik u prvoj fazi preporoda, premda njegova djela nisu imala trajniji odjek. Važan je animator kulture u tadašnjoj Slavoniji. Svojim pjesmama nastojao je djelovati na svijest Slavonaca u borbi protiv mađarskog pritiska. Tiskao je više knjiga od bilo kojeg slavonskog ilirca, a onda utihnuo, tako da se u drugoj fazi preporoda nije javio ni jednim književnim prilogom. Osim književnim radom, bavio se slikarstvom i glazbom te etnografijom (Vesna Nosić)

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika. Uz 150. godišnjicu rođenja Huga Badalića, 2001.g., na zgradi Muzeja Brodskoga Posavlja (nekadašnjega Gradskog magistrata) postavljena je spomen-ploču Huga Badalića.

Izložbe, projekti, publikacije

Pavić, Krešimir. Književni lik Stjepana Marjanovića Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u "Vijesti: godišnjak Muzeja Brodskog Posavlja", 5-6 (1982.)