Krpan, Sofija

Biografija

Krpan, Sofija

Dubovik, 1899 - 1909 pada u jednu od najznačajnijih ličnosti radničkog pokreta do 1910. god. Bila je, razumljivo pod snažnim utjecajem socijalističkih ideja svoga oca, Miloša Krpana. Nakon osnovnog obrazovanja, željela je proširiti svoje zanje pa je otac šalje u Pariz na školovanje. Ostala je poznata po zbirci pjesama "Vjetrić s Motajice" koju je 1907. god. izdala u vlastitioj nakladi u tiskari D. Zdravkovića u Brodu. U svojim stihovima Sofija osuđuje tuđinsku tiraniju (mađarsku u to vrijeme) i kapitalističko izrabljivanje, piše o ekonomskoj emigraciji, zalaže se za zbližavanje jugoslavenskih naroda, za emancipaciju žena, ogorčena je socijalnim nepravdama. Umrla je od tuberkoloze, vrlo mlada, 1909. god.

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika. Uz 150. godišnjicu rođenja Huga Badalića, 2001.g., na zgradi Muzeja Brodskoga Posavlja (nekadašnjega Gradskog magistrata) postavljena je spomen-ploču Huga Badalića.