Batušić, Slavko

Biografija

Batušić, Slavko

(Novska, 1902 - Zagreb, 1979)

Hrvatski teatrolog i redatelj, pisac, povjesničar umjetnosti, leksikograf i prevoditelj. Nakon gimnazije u Zagrebu, 1921. upisuje studij povijesti umjetnosti i prihvaća poziv J. Benešića za stručnim angažmanom u HNK, gdje odmah postaje pomoćni redatelj i potom dramaturg, a nakon toga, premda povremeno 30-ih god. radi kao redatelj, obavlja niz organizacijskih dužnosti, preuzimajući 1945. kazališni Arhiv na čijoj će građi utemeljiti teatrološki Institut JAZU. Pisao je od gimnazijskih dana (Jutarnji list, 1920) beletrističke tekstove (lirika, drama, proza, posebice putopis), kritičko-informativne esejističke priloge i znanstvene tekstove. Osim znanstvenih radova, koje je objavljivao u hrvatskim i inozemnim časopisima, pisao je pjesme (23 pjesme, 1938), novele (Čuda i čarolije, 1931), romane (Na dragom tragu, 1932; Argonauti, 1936; Laterna magica, 1958), putopise (Kroz zapadne zemlje i gradove, 1932; Od Kandije do Hammerfesta, 1937; Od Siene do Harlema, 1941; Pejsaži i vedute, 1959), libreto (Medvedgradska kraljica L. Šafraneka Kavića, 1927) i drame (Komorni trio, 1938), te eseje, feljtone, književne i likovne prikaze.

Izvori

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Rukopisi i građa Autor: Batušić, Slavko

18 kutija arhivske građe.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

125 godina hrvatske opere, 100 godina stalne opere Hrvatskog narodnog kazališta link Katalog

Institut za književnost i teatrologiju JAZU, Muzej grada Zagreba i Povijesni muzej Hrvatske, izložba u Povijesnom muzeju Hrvatske, Zagreb (23.01.1971. - 28.02.1971.). Koncepcija izložbe: dr. Slavko Batušić

Jirsak, Libuše. Europski likovni sjever u putopisima Slavka Batušića link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Dani Hvarskoga kazališta, 32(2006)