Kranjčević, Silvije Strahimir

Biografija

Kranjčević, Silvije Strahimir

(Senj, 1865 - Sarajevo, 1908)

Pjesnik. Najsnažniji hrvatski pjesnik do Prvoga svjetskog rata. U rodnom gradu polazio je gimnaziju i bogosloviju, odakle je prešao u Collegium Germanico-Hungaricum u Rimu. Osjetivši da nije za svećeničko zvanje, dolazi u Zagreb gdje polaže preparandijske ispiteza "slovničko-historičke" predmete. Radio je kao učitelj, školski nadzornik i suradnik u književnim časopisima, a pored pjesama piše i manje informativne i kritičke članke. Svoj umjetnički svijet otvara nacionalnim temama iz senjske, uskočke i hrvatske prošlosti proširujući ga dubljom društvenom i općečovječanskom tematikom. Glavna su mu djela "Bugarkinje" (1885.), "Izabrane pjesme" (1989.), "Trzaji" (1902.), "Pjesme" (1908.) i "Pjesnička proza" (1912.). Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012.

Izvori

Muzeji

Gliptoteka HAZU, Zagreb link

U fundusu se nalazi više od 13 000 predmeta, među kojima i portreti poznatih hrvatskih književnika. U zbirci hrvatskog kiparstva nalaze se skulpture Vanje Radauša, Vojina Bakića i drugih koje prikazuju poznate književnike poput Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Janka Polića Kamova itd.

Gradski muzej Senj, Senj link

Senj se ponosi svojim književnicima budući da su neki od njih stupovi književnosti. Senj je dao Pavla Rittera Vitezovića, pjesnika, povjesničara, narodnog preporoditelja, vrlog rodoljuba i prvog promicatelja kulturnog jedinstva Hrvata, zatim nesretnog pjesnika Matešu Antuna Kuhačevića, najdubljeg hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, plodnog pripovjedača Vjenceslava Novaka, dramaturge Julija Rorauera i Milana Ogrizovića, kao i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Senj je zavičaj i pripovjedača Josipa Draženovića, mjesto stvaranja za Krstu Pavletića, te inspiracija za Augusta Šenou koji, pišući roman "Čuvaj se senjske ruke", opisuje borvu uskoka za slobodu i pravice. Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012. Muzej posjeduje knjižničnu zavičajnu zbirku sa izdanjima senjskih književnika.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci link

Gradski muzej utemeljen je 1946. g., a od 1950. g. smješten je u kasnobaroknoj građevini sagrađenoj za vojne potrebe početkom 1780-ih godina. Muzej se posljednjih godina proširio na pokrajnji kompleks nekadašnjeg zatvora. Stalni postav prezentira arheološku i etnografsku građu. Povijesna građa obuhvaća numizmatiku; oružje, vojnu i lovačku opremu, odore i pribor; zastave i grbove; predmete od stakla porculana i keramike; razglednice, stare fotografije i crteže; odlikovanja, medalje i sl.; zemljopisne karte; diplome; tiskovine i tehničke predmete. Ta građa nije zastupljena u stalnom postavu nego se redovito predstavlja na tematskim izložbama.

Zbirke

Zbirka slika, grafika i skulptura Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Portreti su najčešće izlagan i najbrojniji dio Zbirke. Nastali su u vremenu od kraja 15. do polovine 20. stoljeća. Prikazuju, osim članova niza plemićkih i građanskih obitelji koje su živjele na ovim prostorima, vladare, visoko svećenstvo, pisce, pjesnike..

Zbirka rukopisne građe Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci

Predmeti

Silvije Strahimir Kranjčević, 1959.-1961. Autor: Radauš, Vanja skulptura

Iz ciklusa "Panopticum croaticum"

Silvije Strahimir Kranjčević, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Kovačević, Stjepan litografije

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Najljepša pjesma, ? Autor: Kranjčević, Silvije Strahimir rukopis

Napomene: JAZU Zagreb poklanja Mati Medvedoviću. Dodatak: tiskani dopis. (podatke dostavila Renata Rašić)

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Park senjskih književnika, Senj

Kuća senjskih književnika, Senj

Kuća senjskih književnika obuhvaća rekonstrukciju postojećeg do temelja izgorjelog dijela zgrade, koja je dio palače Vukasović. Grad Senj je rodno mjesto nekolicine vrlo poznatih hrvatskih književnika, što je za grad njegove veličine prava rijetkost, zapravo jedinstvenost u hrvatskim razmjerima. (S.S. Kranjčević, M.C. Nehajev, M. Ogrizović, V. Novak i J. Rorauer) Kuća senjskih književnika će na jednom mjestu, na moderan, multimedijalan i interaktivni način prezentirati 5 senjskih književnika. Bruto površina zgrade iznosi oko 640 m2, raspodijeljena je na 4 etaže od po oko 160 m2. Suteren: predviđa proširenje postojeće podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja. Prizemlje: prijemni dio –info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor. I. kat: smještaj centra senjskih književnika te zavičajne knjižnice senjskih književnika. II. kat: multimedijalna dvorana, sanitarni čvor i skladište.

Izložbe, projekti, publikacije

Mušović, Nedim. Spomen-soba Silvija Strahimira Kranjčevića link Odabrana bibliografija

Tekst Nedima Mušovića u časopisu "Muzeologija" 43/44

Miščin, Daniel. Projekt digitalizacije ostavštine S. S. Kranjčevića kao potraga za paradigmama u pristupu digitalizacijama ostavština nacionalnih velikana link Odabrana bibliografija

Tekst Daniela Miščina u časopisu "Muzeologija" 43/44

Pisma Silviju Odabrana bibliografija

Multimedijalni dvojezični CD-ROM "Pisma Silviju" rezultat je projekta "Zaštita, digitalizacija i popularizacija ostavštine Silvija Strahimira Kranjčevića" ostvarenog u suradnji Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet) i Filozofskog fakulteta Družbe Isusove. U realizaciji projekta sudjelovali su i djelatnici Muzeja za književnost i pozorišnu umjetnost Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Ove ustanove naime čuvaju ostavštinu hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića (1865.-1908.). Voditelj projekta je mr. Daniel Miščin, asistent za metafiziku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove.

Projekt Ostavština Silvija Strahimira Kranjčevića link Projekt

Vrlo smo ponosni što vam možemo predstaviti prvu sustavne web-stranice o jednom hrvatskom velikanu. Cinimo to koristeci se najboljim odlikama novih tehnologija koje doista otvaraju mogucnost da se Kranjcevicev život sagleda s novom kvalitetom koja se ocituje na više razina i zahvaca cjelokupni opseg multimedije. Tako sada Silviju možemo prici još korak bliže: citajuci njegove stihove iz rukopisa, slušajuci glasovite dijelove ostavštine u izvedbi vrhunskih dramskih umjetnika, gledajuci brojne video zapise vezane za njegov život i rad, pratiti onodobne tiskovine koje se o Silviju pisale, i citati strucne komentare relevantnih komentatora Kranjcevicevih djela, razasutih u mnoštvu clanaka o Silviju, koji su predstavljeni u dosad nasustavnijoj bibliografiji. (Daniel Miščin)

Intelektualni krug Senja Odabrana bibliografija

Gradski muzej Senj Odabrana bibliografija

Spomenica 1962. - 2012. Poglavlje "Intelektualni krug Senja" donosi kratke biografije i fotografije portreta poznatih književnika. (str. 230-238)

Babić, Dragomir. Zavičajno opredjeljenje S. S. Kranjčevića link Odabrana bibliografija

Hrvatski pjesnik S.S. Kranjčević (1865-1908), iako stvaralac nacionalnih i univerzalnih dimenzija, u određenom broju svojih pjesama iskazivao je na osebujan način svoje zavičajno određenje. Te njegove pjesme prožete snažnim emocijskim nabojima predočavaju njegovo viđenje ondašnje hrvatske nacionalne sudbine na prostoru njegova rodnog grada Senja u kontekstu uskočke tradicije koja je Senjane i Hrvate toliko nadahnjivala slobodarstvom i otporom tuđinskim porobljivačkim nasrtajima.

Babić, Dragomir. Senj u Kranjčevićevu pjesništvu kao projekcija nekih od njegovih najbitnijih poruka link Odabrana bibliografija

Veliki hrvatski pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević napisao je i određeni broj pjesama, što su na neposredan ili posredan način vezane s njegovim rodnim gradom Senjom i Hrvatskim primorjem, pa se onda u povijesti hrvatske književnosti govori o primorskim elementima u Kranjčevićevu pjesništvu.

Stalna postavka Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Katalog

Katalog stalnoga postava Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti u sarajevu (Bosna i Hercegovina)