Belavić, Placido (Marko)

Placo; Miljenko

Biografija

Belavić, Placido (Marko) Placo; Miljenko

(Karlovac, 1868. - Vukovar, 1957.)

Franjevac, hrvatski crkveni pisac i prevoditelj. Završio gimnaziju u Karlovcu, a bogosloviju u Baji (Madžarska). Godine 1912–24. dušobrižnik hrvatskih iseljenika u SAD-u (Chicago). Surađivao u listovima u domovini i SAD-u (Naša nada – Our Hope, Chicago). Uz prijevode, objavljivao je i pripovijetke, eseje i crtice poučnoga i nabožnog karaktera u brojnim časopisima i novinama. Istraživao je prošlost samostana i gradova u kojima je boravio, među kojima su "Našice: povjesničke crtice" i "Crtice iz prošlosti Vukovara".

Izvori

Muzeji

Zavičajni muzej Našice, Našice link

Muzej, utemeljen 1974. g., smješten je u prostoru dvorca plemićke obitelji Pejačević, vrijednom ostvarenju historicističke arhitekture s početka 19. st., okruženome velikim perivojem. Stalni postav Muzeja predstavlja baštinu našičkog kraja, a u njemu se posebno ističu spomen-sobe posvećene znamenitim zavičajnicima: Dori Pejačević, Izidoru Kršnjavome i Hinku Juhnu.

Zbirke

Muzejska knjižnica Zavičajni muzej Našice, Našice

Stručna organizacijska cjelina, odnosno jedan od odjela Muzeja u neposrednoj vezi s muzejskim zbirkama. U njoj se organizira i daje na korištenje knjižnična građa koja svojim sadržajem pridonosi upoznavanju povijesnih, kulturnih, umjetničkih, etnografskih i drugih tema našičkog kraja. izdvojene su sljedeće cjeline unutar knjižnice: Osnovni fond; Zavičajna zbirka; Zbirka starih i rijetkih knjiga s podzbirkom Knjižnica obitelji Pejačević. U sklopu Muzejske knjižnice u Fondu dokumentacijske građe nalazi informacijsko-dokumentacijska građa, koja sadržava raznovrsnu dokumentaciju zavičajnog karaktera. U Fondu dokumentacijske građe knjižnica se bavi prikupljanjem, organizacijom, istraživanjem i izlaganjem dokumentacijske građe zavičajnog karaktera. Raznovrsne materijale knjižnica je prikupila i organizirala u niz dosjea o znamenitim zavičajnicima (sitni tisak, polupublikacije, rukopisi, preslici fotografija, priznanja, isječci iz novina i časopisa, itd.), koja dokumentira život i rad osoba/ obitelji od značaja za zavičaj.

Izložbe, projekti, publikacije

Belavić, Placido. Crtice iz prošlosti Vukovara Knjiga

Pretisak izdanja iz 1927. godine. Prva pisana povijest grada Vukovara.

Belavić, Placido. Čudotvorna gospina slika u Sotinu Knjiga

Pretisak izdanja: Vukovar, 1909.

Belavić, Placido. Našice: povjesničke crtice Knjiga

Pretisak izdanja iz 1911. god. Djelo "Našice" autora franjevca o. Placida Belavica je prvo pisano djelo koje opisuje prošlost Našica. Po opsegu djelo je skromno, ali značajno po svome sadržaju koji čuva pojedine dijelove prošlosti Našica od zaborava. Djelo je rezultat autorovog marljivog sakupljanja podataka iz samostanskih kronika i povijesne literature.

Batorović, M.; Damiš, I. Prilog bibliografiji članaka o. Placida Belavića Odabrana bibliografija

Tekst u: Poviest samostana i crkve šarengradske (Šarengrad, 2009., str. 61-80)