Šegedin, Petar

Petar Kružić

Biografija

Šegedin, Petar Petar Kružić

(Žrnovo na Korčuli, 1909. - Zagreb, 1998.)

Književnik i kulturni djelatnik. Pisao je novele, romane, eseje i putopise. Središnji dio Šegedinova opusa egzistencijalistička je trilogija koju čine romani Djeca božja (1946), Osamljenici (1947) te Crni smiješak (1969). Šegedin je trajno ustrajao na modelu intelektualističkoga romana u kojem su zbog misaone čistoće žrtvovane tradicionalne narativne kategorije. Premda regionalnoga podrijetla, izvirući iz ambijenata i doživljaja hrvatskih otokâ i priobalnih gradića, njegova proza značenjem nadmašuje granice zavičaja. Kao pisac ujednačena i iznimno smirena stila jedna je od središnjih figura hrvatske književnosti druge polovice 20. st.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Korčula, Korčula link

Građevinska obnova palače Gabrieliss omogućila je suvremeno izlaganje muzejskih zbirki kao i prezentaciju arhitektonskog razvoja zgrade – kulturnog dobra RH. Novim stalnim muzejskim postavom Gradskog muzeja Korčula unaprijedilo se muzeološko predstavljanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa grada i otoka Korčule.

Ilustracije

Zbirke

Memorijalna zbirka Petra Šegedina Gradski muzej Korčula, Korčula

Memorijalna zbirka Petra Šegedina mišljena je kao prezentacija književnog djela Petra Šegedina, a posebno prvog hrvatskog suvremenog romana "Djeca božja" (MH, 1946.), odnosno dijela opusa vezanog za Mediteran. Osim naglašene univerzalnosti, zbirku odlikuje posebnost kontekstualiziranja Šegedinovog književnog djela kojem je izvorište Mediteran, svijet koji pod sve većim pritiscima raznih oblika globalizacije nepovratno nestaje. Materijalna i nematerijalna pojavnost mnogih oblika kulture življenja ugrožena je do te mjere da neki segmenti nestaju čak i iz pamćenja zajednice, ali su ostali sačuvani upravo u Šegedinovoj pisanoj umjetnosti. Aktivnosti zbirke posebno su vezane za kulturno-znanstvenu manifestaciju Dani Petra Šegedina, koju je Grad Korčula utemeljio 2005. g.

Predmeti

Šegedinova Djeca božja u stanom postavu Muzeja Autor: - knjižna građa

U stalnom postavu Gradskoga muzeja Korčala izložen je primjerak knjige "Djeca božja" (Matica hrvatska, 1946.) i monografija "Kršinić" (1968.) za koju je Šegedin napisao Predgovor.

Ilustracije

Ivan Lozica: posmrtna izložba, 1954. Autor: Šegedin, Petar katalog izložbe

Petar Šegedin autor je uvodnoga teksta kataloga izložbe "Ivan Lozica: posmrtna izložba" održane u Moderna galerija JAZU (danas Nacionalni muzej moderne umjetnosti) od 20.11. - 6.12. 1954. 14 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

100 godina Petra Šegedina (Žrnovo, 8.7. 1909. - Zagreb, 1.9. 1998.) Katalog

Izložba Sličice iz života : Gradski muzej Korčula, rujan - prosinac 2009.

Sardelić, Sani. Književnik u muzeju : Memorijalna zbirka Petra Šegedina link Odabrana bibliografija

Tekst Sani Sardelić u "Muzeologija" 48/49

Sardelić, Sani. Memorijalna zbirka Petra Šegedina - u osnutku: "Djeca božja" kao muzeološki izazov link Odabrana bibliografija

Tekst Sani Sardelić u "Muzeologija" 43/44

Zagreb u djelima Petra Šegedina Odabrana bibliografija

Zbornik radova IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 16. - 18. rujna 2011.)

Hrvatska književna tradicija i modernost u djelu Petra Šegedina Odabrana bibliografija

Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11. - 12. rujna 2009.)

Dani Petra Šegedina Projekt

Dani Petra Šegedina, kao bijenalna manifestacija, po prvi put su održani 2005. godine u Korčuli, Žrnovu i Orebiću.

Strah kod Šegedina - strah od Šegedina Knjiga

Zbornik radova VI. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11. - 13. rujna 2015.)

Petar Šegedin i njegovo vrijeme Izložba

Izložba je održana u sklopu 2. Dana Petra Šegedina (2007.) i predstavila je do tada sakupljenu građu Memorijalne zbirke Petra Šegedina kao i smjernice za njezinu daljnju izgradnju.