Kanavelić, Petar

Biografija

Kanavelić, Petar

(Korčula, 1637 - Korčula, 1719)

Pjesnik i dramatik. Rukopisi odn. prijepisi njegovih djela čuvaju se u Arhivu HAZU, skupljeni pod naslovima Raslike pjesni, i sacinke rasparsciane po Dubrovniku skladane po gospnu Petru Canavelovichiu grada Corcjule vlastelinu… (I b 21) i Sveta tomacegna Petra Canavelli vlastelina Corcjulanskoga (I a 95), u NSK (R 5191), potom u Dubrovniku, u Znanstvenoj knjižnici (skupljeni pod zajedničkim naslovima Pjesni raslike gosp.a Petra Canavelovichja vlastell.a Corcjulanskoga, br. 329 i Različne pjesme Petra Kanavelovića, br. 305), u DA, Zavodu za povijesne znanosti HAZU, knjižnicama Male braće, dominikanaca i Biskupskoga sjemeništa, u Bogišićevoj knjižnici u Cavtatu, u Župnom arhivu i Arhivu Kapor u Korčuli, u samostanu Kćeri milosrđa u Blatu, u Arhivu Fisković u Orebiću, u knjižnici Nadbiskupske klasične gimnazije u Splitu, knjižnicama Fanfonja Garanjin i Slade Šilović u Trogiru, DA i Nadbiskupskoj knjižnici u Zadru, Muzeju grada Šibenika i samostanu sv. Franje u Šibeniku, Župnom uredu u Perastu, knjižnici Filološkoga fakulteta u Beogradu, Vatikanskom arhivu (detaljan popis donio je M. Foretić u Zborniku otoka Korčule, 1973, 3).

Izvori

Izložbe, projekti, publikacije

Eto rano primaljetje…Petar Kanavelić i Korčula u XVII. st link Izložba

Mjesto održavanja i prostor: Gradski muzej Korčula Vrijeme trajanja: 7. svibnja - 1. listopada 2008. Autorice stručne koncepcije: Marija Hajdić, Sani Sardelić Autorice likovnog postava: Marija Hajdić, Sani Sardelić Vrsta izložbe: umjetnička, povijesna, kompleksna, informativna, edukativna Tema: Petar Kanavelić i Korčula u kontekstu povijesnosti i suvremenosti Opseg i tema: 10 panoa s preslicima tekstova Petra Kanavelića u arhivu Kapor u Korčuli i Muzeju Grada Trogira, prikaz ambijenta njegove rodne kuće i pripadajuće joj kapelice, grbova biskupa Korčulanske biskupije u 17. st., tekstovima Petra Kanavelića, prikazima suvremenog viđenja baroknih motiva očima polaznika viših razreda OŠ Petar Kanavelić te prikaza pjesnikova ljetnikovca u Prapratni, plakata proslave obljetnice rođenja Petra Kanavelića iz 1967. g., kojom se Korčula odužila svom uglednom građaninu. Izložena je bila i fotografija ikone iz Korčulanske katedrale, dara Franice Bizzanti Arneri, prigodom vjenčanja s Rafom Arnerijem, kojoj je Petar Kanavelić, tom prilikom posvetio prigodnu pjesmu

Međunarodni znanstveno književni susret „Petar Kanavelić i Korčula” link Projekt

U organizaciji Hrvatskog književnog društva u gradu Korčuli se od 22. do 24. svibnja 2015. održao Međunarodni znanstveno književni susret „Petar Kanavelić i Korčula“, zahvaljujući kojemu su 19 znanstvenika, profesora i književnika (14 iz Hrvatske, dva iz Makedonije,te po jedan iz BiH, Slovenije i Srbije) svojim istraživanjima doprinijeli da se ime Petra Kanavelića (rođen 27. prosinca, 1637. u Korčuli, umro 16. siječnja, 1719.) potvrđuje kao hrvatskog pjesnika, epskog i dramskog pisca; jednog od najvećih hrvatskih pisaca 17. stoljeća