Hektorović, Petar

Biografija

Hektorović, Petar

(Hvar ili Stari Grad, 1487. - Stari Grad, 1572.)

Pjesnik. Jedino izdanje Hektorovićevih djela objavljeno za njegova života (1568): poslanica J. Bartučeviću (1552), Ribanje i ribarsko prigovaranje (pisano u obliku poslanice J. Bartučeviću 1556), poslanica M. Vetranoviću (1556) i drugo prozno pismo M. Pelegrinoviću (1557). Uz to, sačuvani su i nedatirani tekstovi: poslanice, nadgrobnica, nekoliko latinskih stihova, talijansko pismo V. Vanettiju i pjesnikova oporuka. Središnje mjesto u Hektorovićevu opusu pripada Ribanju i ribarskomu prigovaranju. Tematsku osnovicu teksta čini trodnevna plovidba što ju je pjesnik, kao svojevrstan izlet u društvu ribara Nikole i Paskoja, poduzeo zamoren poslovima gradnje i uređenja svojega ljetnikovca Tvrdalja

Izvori

Muzeji

Muzej Staroga Grada, Stari Grad link

Etnografska zbirka smještena je u Tvrdlju Petra Hektorovića koja kroz predmete 19. i početka 20. stoljeća nastoji prikazati kako je mogla izgledati kužina i konoba u Hektorovićevo vrijeme, što je i sam pjesnik otkrio u svojim stihovima.

Ustanove

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Dubrovnik

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, osnovan 1949., ustanova je koja se sustavno bavi istraživanjem prošlosti Dubrovnika i Dubrovačke Republike u širokom rasponu od političke, gospodarske, pravne i demografske povijesti do povijesti umjetnosti i književnosti te povijesti svakodnevice. Smješten u renesansnom ljetnikovcu Sorkočević na Lapadu Zavod posjeduje bogatu knjižnicu i nekoliko bibliotečnih i arhivskih zbirki (Knjižnica Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića i dr.).

Tvrdalj Petra Hektorovića, Stari Grad

Tvrdalj Petra Hektorovića (1487. – 1572.), s ribnjakom i golubinjakom nad njim, najpoznatija je građevina Staroga Grada. Ovaj renesansni pjesnik gradio ga je cijelog svog dugog života i bio mu je jednako značajan kao i književno djelo. U njemu je ostvario ideju mikrokozmosa – malog, zatvorenog svijeta u kojem prostor za život imaju sva božja bića – ribe, ptice, biljke i ljudi.

Izložbe, projekti, publikacije

Radovani, Ivana. Etnografska zbirka, Tvrdalj Petra Hektorovića Odabrana bibliografija

Anzulović, Neda. O biblioteci Petra Hektorovića (1487.-1572.) i Petra Nisitea (1775.-1866.) u Starom Gradu na Hvaru link Odabrana bibliografija

Biblioteka hvarskog pjesnika Petra Hektorovića sadržavala je knjige na hrvatskom , ali i na stranim jezicima, te opsežan obiteljski arhiv što je jasno izneseno u njegovoj oporuci. On, naime, ostavlja svojoj unuci Juliji sve knjige pisane hrvatskim jezikom, kako tiskane tako i one pisane rukom. Od te ostavštine, uslijed brojnih dioba po ženskoj liniji, do danas se sačuvalo samo nešto arhivskih dokumenata, dok se dosad niti jedna Hektorovićeva knjiga nije mogla sa sigurnošću identificirati. Tekst objavljen u: "Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji", 33(1992)

Plančić, Stijepo. Inventar Arhiva Hektorović : I. dio Knjiga

Izdanje Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara" (danas Muzeja hvarske baštine)

Plančić, Stijepo. Inventar Arhiva Hektorović : II. dio Knjiga

Izdanje Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara" (danas Muzeja hvarske baštine)

Duboković Nadalini, Niko. Kuća Petra Hektorovića u gradu Hvaru Odabrana bibliografija

U: "Vijesti muzealaca i konzervatora" 11,4(1962)

Plančić, Stijepo. Inventar Arhiva Hektorović : III. dio Knjiga

Izdanje Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara" (danas Muzeja hvarske baštine)

Hektorović, Petar. Fishing and fishermen`s conversations Knjiga

Muzej staroga Grada i Hrvatska sveučilišna naklada objavili su Hektorovićevu knjigu "Ribanje i ribarsko prigovaranje" na engleskome jeziku, u prijevodu Edwarda D. Goya.

Čavić, Aldo. Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovića - mali vodič Knjiga

Knjiga "Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorivića - Mali vodič", sastavljena je od pet poglavlja: Život Petra Hektorovića, Ribanje i ribarsko prigovaranje, Tvrdalj, Hektorovićevi kameni natpisi, Kratko o Starome Gradu i njegovom polju.