Budak, Pero

Biografija

Budak, Pero

(Trebinje, BiH, 1917 - Zagreb, 2008)

Dramatičar, pjesnik i kazališni djelatnik. Završio Glumačku školu u Zagrebu 1942. Od 1940. bio je član dramskog ansambla HNK-a u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata bio je aktivan u radu Kerempuhova vedroga kazališta i kao redatelj u zagrebačkom kazalištu Komedija. Bio je direktor Zagrebačkoga dramskoga kazališta 1953–70., potom direktor Nakladnog zavoda Matice hrvatske, a nakon umirovljenja 1981. i teatra Scena revolucije. Pisao drame, humoreske, romane, poeziju i članke kaz. i kult. tematike.

Izvori

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Rukopisi, građa Autor: Budak, Pero arhivsko gradivo

9 kutija.

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44