Budak, Pero

Biografija

Budak, Pero

(Trebinje, BiH, 1917 - Zagreb, 2008)

Dramatičar, pjesnik i kazališni djelatnik. Završio Glumačku školu u Zagrebu 1942. Od 1940. bio je član dramskog ansambla HNK-a u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata bio je aktivan u radu Kerempuhova vedroga kazališta i kao redatelj u zagrebačkom kazalištu Komedija. Bio je direktor Zagrebačkoga dramskoga kazališta 1953–70., potom direktor Nakladnog zavoda Matice hrvatske, a nakon umirovljenja 1981. i teatra Scena revolucije. Pisao drame, humoreske, romane, poeziju i članke kaz. i kult. tematike.

Izvori

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Rukopisi, građa Autor: Budak, Pero arhivsko gradivo

9 kutija.

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44