Štoos, Pavao

Biografija

Štoos, Pavao

(Dubravica kraj Klanjca, 1806. - Pokupsko, 1862.)

Hrvatski književnik i preporoditelj. Autor je poznate elegije Kip domovine vu početku leta 1831, suradnik Gajeve Danice, domoljub zabrinut zbog tuđinskoga tlačenja i odnarođivanja domaćih ljudi (vre i svoj jezik zabit Horvati hote ter drugi narod postati). Osim književnosti bavio se i glazbom i štampao 1858. Kitice srkvenih pjesama s napjevima. Autor je i pjesme Poziv u kolo ilirsko.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Varaždin, Varaždin link

Muzej je osnovan 1925. g. na poticaj varaždinskoga Muzealnog društva i prof. Krešimira Filića, prvog kustosa i ravnatelja Muzeja. Smješten je u Starom gradu, gdje je danas postav Kulturnopovijesnog odjela. U njemu su posebne tematske cjeline posvećene dvojici znamenitih Varaždinaca: povjesničaru i ilircu Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (1816. - 1889.), te slavistu i jezikoslovcu svjetskoga ugleda Vatroslavu Jagiću (1838. - 1923.).

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Kulturnopovijesni odjel Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Godine 1925. osnovan je, kao prvi i najstariji, Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Smješten je u gotičko-renesansnoj utvrdi okruženoj djelomično očuvanim fortifikacijskim elementima utvrde na vodi, posljednji put obnovljenoj 1989. godine. Te je godine otvoren novi stalni postav s brojnim ambijentalno oblikovanim stilskim sobama od renesanse do secesije, predmetima iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima što svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu.

Predmeti

Poziv u kolo ilirsko, 1840 Autor: Stoos, Pavao rukopis, autograf

GMV KPO 3883 Na jedonostruko savijenom listu prostog papira velicine 250 x 330 mm, na tri stranice, napisana je perom i crnom tintom pjesma od 22 strofe s po cetiri stiha koji se naizmjeniino rimuju. Pisana je na štokavskom narječju, krasopisom, vrlo sitnim slovima. Nad prvom strofom je naslov pjesme pisan velikim slovima u polukružnom nizu. lspod njega su ilirski simboli, Sestokracna zvijezda i polumjesec, složeni od ispisanih imena južnoslavenskih naroda koje rodoljub Pavao Stoos poziva u zajedničko ilirsko kolo. (izvor: Miroslav Klemm). Rodoljubna pjesma s motivima sloge, slobode i općih ilirskih zanosa. Pjesmu su kao propagandni letak dijelili Ljudevit Gaj i Antun Mažuranić prilikom svog puta po Dalmaciji 1841. godine. (Lj. Šimunić)

Pavao Stoos, 1898. - 1900. Autor: Kovačević, Stjepan litografije

List iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Kip domovine vu početku leta 1831 u Daniczi link Digitalizirana građa

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja Katalog