Ritter-Vitezović, Pavao

Biografija

Ritter-Vitezović, Pavao

(Senj, 1652 - Beč, 1713)

Povjesničar, književnik i leksikograf. Pučku školu završio je u Senju, a gimnaziju u Zagrebu. Poslije prekida školovanja odlazi u Rim, zatim u Kranjsku gdje radi kod polihistorika J. V. Walvasora gdje uči povijest i zemljopis. Piše pjesme na hrvatskom i latinskom jeziku. Godine 1861. postaje senjski poslanik u Saboru u Šopranju i na bečkom dvoru. Za dugotrajna ratovanja protiv Turaka sudjeluje u borbama. Upravitelj je Hrvatske zemaljske tiskare u Zagrebu od njenog osnivanja (1694.). Godine 1699. postaje ekspert povjesničar i zemljopisac. Bavio se i pravopisnim pitanjima te predlagao trodijalektalnu osnovicu za književni jezik Hrvata. (izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012.) Hrvatsku verziju svojega prezimena (njem. Ritter: vitez) prvi je put upotrijebio u svojem prvom pjesničkom djelu na hrvatskom, Odiljenje sigetsko (Linz, 1684), a potom i u drugim djelima pisanima hrvatskim jezikom (Izvor: enciklopedija.hr)

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Senj, Senj link

Senj se ponosi svojim književnicima budući da su neki od njih stupovi književnosti. Senj je dao Pavla Rittera Vitezovića, pjesnika, povjesničara, narodnog preporoditelja, vrlog rodoljuba i prvog promicatelja kulturnog jedinstva Hrvata, zatim nesretnog pjesnika Matešu Antuna Kuhačevića, najdubljeg hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, plodnog pripovjedača Vjenceslava Novaka, dramaturge Julija Rorauera i Milana Ogrizovića, kao i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Senj je zavičaj i pripovjedača Josipa Draženovića, mjesto stvaranja za Krstu Pavletića, te inspiracija za Augusta Šenou koji, pišući roman "Čuvaj se senjske ruke", opisuje borvu uskoka za slobodu i pravice. Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012. Muzej posjeduje knjižničnu zavičajnu zbirku sa izdanjima senjskih književnika.

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Rukopisna ostavština Pavla Rittera Vitezovića jedna je od najstarijih u NSK

Izložbe, projekti, publikacije

Gradski muzej Senj Odabrana bibliografija

Spomenica 1962. - 2012. Poglavlje "Intelektualni krug Senja" donosi kratke biografije i fotografije portreta poznatih književnika. (str. 230-238)

Intelektualni krug Senja Odabrana bibliografija

Ljubović, Enver. Grbovi senjskih Rittera Vitezovića i heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovića link Odabrana bibliografija

Tekst u časopisu Senjski zbornik, 38 (2011.)

Djela Pavla Rittera-Vitezovića link Digitalizirana građa

Projekt Digitalizirana baština

Projekt Zagrebačke tiskare 17. i 18. stoljeća link Projekt

Knjižnice grada Zagreba su 2009. godine kroz projekt Izdanja zagrebačkih tiskara 17. i 18. st. započele digitalizaciju rijetkih i očuvanih izdanja prvih zagrebačkih tiskara pohranjenih u Zbirci Rara. Odabir građe napravljen je na temelju ranijih istraživanja Željka Vegha, voditelja Zbirke Rara u Gradskoj knjižnici u Zagrebu, objavljenih u bibliografijama Sladki naš kaj (1998.) i Slavonska i bunjevačka ručna knjižnica (1999.). Izbor građe temelji se kako na sadržajnoj vrijednosti jedinica, tako i na očuvanosti i raritetnosti građe. Projekt se nastavio i u 2010. i 2011. godini, a nastavlja se i dalje.

Josip Bratulić: Pavao Ritter Vitezović - utemeljitelj Hrvatske zemaljske tiskare u Zagrebu link Odabrana bibliografija

Senjski zbornik, 22 (1995.)

Pavao Vitezović: život i djelo Katalog

Gradski muzej Senj, 25. travnja 2003.

Ritter Vitezović, Pavao. Croatia rediviva link Digitalizirana građa

Digitaliziran jedan od dva sačuvana primjerka od kojih se drugi čuva u HAZU.

Izložba djela Pavla Vitezovića Katalog

Str. 5-6: Predgovor / Antun Barac.- Str. 7-18: Književni i filološki radovi / Valentin Putanec.- Str. 19-33: Historiografski radovi ; Korespondencija i dokumenti / Vladimir Košćak.- Str. 34-37: Grafički radovi / Stella Ubel.- Bib./Saž./Kaz.- Str. 38-46: Litaratura o Pavlu Ritteru-Vitezoviću / Miroslava Despot

Klaić, Vjekoslav. Život i djela Pavla Rittera Vitezovića: (1652. - 1713.) Odabrana bibliografija

Gradski muzej Senj: spomenica 1962. - 2012. Odabrana bibliografija