Rakoš, Pavao

Selim Rakošev

Biografija

Rakoš, Pavao Selim Rakošev

(Srijemski Karlovci, 1877 - Osijek, 1966)

Prevoditelj i književnik. Pisao je pjesme, pripovjetke,"crtice", ali i novinske članke o aktualnim društvenim i književnim pitanjima.Najpoznatiji su mu ipak prijevodi (prema njegovom podatku objavio ih je oko 1700) s kojima je stekao velike zasluge u promoviranju i upoznavanju domaćeg čitateljstva s ruskom, poljskom, češkom i slovačkom književnošću. Za svoj prevodilački rad primio je i nagradu čeških vlasti.

Izvori

Muzeji

Muzej Slavonije, Osijek link

Bogatstvo muzejske građe prikupljano desetljećima na području grada Osijeka i neposredne okolice u prvim je poslijeratnim godinama, zahvaljujući sjedištu KOMZA, ponovno naglasilo regionalnu nadležnost Muzeja za područje cijele Slavonije, te dijela Baranje i Srijema. Muzej Slavonije status nacionalnog muzeja stekao je 1994. godine. U svojim različitim zbirka Muzej sadrži i građu vezanu za život književnika, a dio ostavštine obitelji Truhelka pohranjen je unutar Odjela umjetničkog obrta, Povijesnog odjela te Knjižnice.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Državni arhiv u Osijeku, Osijek

Dr. Firinger još 1950. godine počinje pregovore s P. Rakošem oko preuzimanja osobnog fonda i bogatog fundusa novina i časopisa koje je on prikupio (a koja su bila izložena opasnosti uništavanja "radi nestašice prostora i papira tokom vremena u velikom dijelu popalile i prodale njegove žene"), a u kojima je pod pseudonimima redovito objavljivao svoje radove. Čini se da je to gradivo zajedno s njegovim rukopisima preuzeto još za vrijeme pisčevog života 1951. godine, te je po nalogu Ravnateljstva Državnog arhiva u Zagrebu predano Muzeju Slavonije ("...arhiv ne čuva građu živućih osoba"). Nakon smrti P. Rakoša Arhiv je 1967. preuzeo ostatak ostavštine od njegove obitelji, te moli Muzej za povrat ranije predanih rukopisa radi objedinjavanja fonda. Ispostavilo se da je P. Rakoš u pratnji svoje supruge rukopise tražio i dobio nazad 1965. godine. Na koncu, kćerka Zdenka Barbarić, rođ. Rakoš 16. veljače 1967. predala Arhivu ostatak ostavštine Pavla Rakoša, uz primopredajni zapisnik. Broj Knjige akvizicije 55 (1950) i 387 (1966). Gradivo se u najvećem dijelu sastoji od objavljenih i rukopisnih književnih i ostalih radova Pavla Rakoša. Značajna je i njegova korespondencija sa svojim suvremenicima

Izložbe, projekti, publikacije

Državni arhiv u Osijeku: Pavao Rakoš - sumarni inventar link Knjiga

Izradila Zita Jukić.

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Zavičajnici grada Osijeka 1901.-1946. Odabrana bibliografija