Polić, Nikola

Quasimodo; Grga Čokolin

Biografija

Polić, Nikola Quasimodo; Grga Čokolin

(Sušak, 1890. - Volosko, 1960.)

Pjesnik. Pjesme je počeo objavljivati rano, u krugu oko A. G. Matoša; uvršten je u zbirku "Hrvatska mlada lirika" (1914). Prvu zbirku pjesama, "Jučerašnji grad", objavio je tek 1936. Pisao je zapažene feljtone, eseje i glazbene kritike. Objavio je zbirke pjesama "Pjesme" (1951.) i "Nad ukočenim gradom" (1961.) te novelu "Fortunatov utorak" (1930). Uz 120. godišnjicurođenja i 50. obljetnicu smrti književnika Nikole Polića, Irvin Lukežić je napisao: "Nikola Polić imao je neobičnu, pomalo čudnovatu i nezavidnu literarnu sudbinu. Čitavog je života, nažalost nepravedno, ostao u sjeni dvojice naših književnih velikana, svoga nedostižnog pjesničkog uzora Antuna Gustava Matoša i svoga prerano preminuloga starijeg brata Janka Polića Kamova, Velikoga Psovača i avangardista, koji bijaše enfant terrible onovremene hrvatske književnosti."

Izvori

Muzeji

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka link

Muzej čuva materijalne dokaze s područja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke kao njezina središta od vremena prvih naseljavanja u prapovijesti do 20. st.

Muzej grada Rijeke, Rijeka link

Fundus Muzeja obuhvaća raznorodnu građu koja u najvećem opsegu prati povijest grada, odnosno građanski život 19. i 20. st. u Rijeci. Prikupljena je, obrađena i restaurirana dragocjena građa, provedena su brojna istraživanja, priređene zapažene izložbe i objavljeni opsežni katalozi s temama iz gradske i šire regionalne povijesti. Između ostaloga, Muzeju grada Rijeke dobio je na poklon od Zdravka Grgureva dio ostavštine Dragutina Gervaisa koja sadrži bistu, crteže (portrete), dio korespondencije, novinske članke, prijepise jednog dijela intendantskih dnevnika, primjerke nekolicine časopisa u kojima su objavljeni Gervaisovi članci, te poneki osobni dokument ili fotografiju. I sve to u jednom koferu.

Predmeti

Primorski novi list, 3.3. 1923. Autor: Polić, Nikola (urednik) novine

inv. br. MGR-A-628

Ilustracije

Izlet t.j. ulet u istražni zatvor, 1924. Autor: Polić, Nikola knjiga

Primorsko štamparski zavod d.d. Sušak. Knjižnica Muzeja grada Rijeke, inv. br. MGR –K/173

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Narodna knjižnica i čitaonica, Selce

Ogranak Selce Narodne knjižnice i citaonice Crikvenica sadrži pretežito rukopisnu ostavštinu dr. Vinka Antića, znamenitoga i zaslužnog Selčana. Rukopisna ostavština dr. Vinka Antića sadržajem je raznovrsna - osim njegovih rukopisa, izvornih pisama i fotografija, tu su i rukopisi Janka Polića Kamova, Nikole Polića i Tina Ujevića, dio rukopisne ostavštine Viktora Cara Emina te pojedini rukopisni tekstovi i osobni dokumenti Mate Balote, drugih javnih i kulturnih djelatnika onoga vremena i književnika. Osobito je značajno bilo blisko prijateljstvo s Nikolom Polićem, članom poznate riječke književne obitelji Polić, koji je Antiću ostavio svoju književnu ostavštinu koja sadrži i originalne rukopise i prepisku Nikolinog poznatijeg brata, Janka Polića Kamova. Najvrednijima smatraju se njegova pisma iz kojih se da iščitati dinamika svakodnevnog Kamovljeva života.

Izložbe, projekti, publikacije

Car Ilić, Ksenija. Kroz rukopisnu ostavštinu link Odabrana bibliografija

Tekst Ksenije Car Ilić u časopisu "Muzeologija" 43/44. Knjižnica posjeduje dvije dragocjene rukopisne i književne ostavštine dr. Vinka Antića i Ivana Lončarića Papića, obojice Selčana. Antićeva ostavština sadržava njegove autografe, izvorna pisma, fotografije i radove drugih poznatih osoba i književnika kao što su Janko Polić Kamov, Nikola, Milutin i Vladimir Polić, Viktor Car Emin, Antun Barac, Vladimir Nazor, Mate Balota, Drago Gervais .