Nodilo, Natko

Biografija

Nodilo, Natko

(Split, 1834. - Zagreb, 1912.)

Hrvatski političar, povjesničar i publicist. U razdoblju od 1885. do 1890. u Radu Jugoslavenske akademije u deset nastavaka objavio je opsežno djelo pod naslovom "Religija Srba i Hrvata, na glavnoj osnovi pjesama, priča i govora narodnog". God. 1907. izabran je za predsjednika Društva hrvatskih književnika. Nodilovi govori, članci i polemike objavljeni su u 33. knjizi edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti.

Izvori

Muzeji

Muzej grada Splita, Split link

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja. Muzej sadrži i Tartagliinu ostavštinu, koja sadrži diplome, zahvalnice, osobne predmete i fotografije.

Zbirke

Zbirka planova, karata i nacrta Muzej grada Splita, Split

Predmeti

Povelja imenovanja Natka Nodila počasnim građaninom Mljeta, Mljet, 1907. Autor: Meneghello Dinčić, Virgil povelja

MGS 1999 Povelja je 25. listopada 1906. godine dodijeljena Natku Nodilu kada ga je Općinsko upraviteljstvo Mljeta proglasilo svojim počasnim građaninom. Povelja je ovjerena dana 10. siječnja 1907. godine potpisom načelnika i prisjednika.

Ilustracije

Povelja imenovanja Natka Nodila počasnim građaninom Splita, Split, 1912. Autor: Giassich (Jakšić), Nikola povelja

MGS 1998 Na sjednici Općinskog upraviteljstva Splita 30. ožujka 1912. donesena je jednoglasna odluka o imenovanju profesora Natka Nodila počasnim građaninom Splita prigodom proslave 50-godišnjice izlaska prvog broja lista Il Nazionale. List je pod njegovim uredništvom izišao u Zadru 1862. godine. Diploma je potpisana 19. travnja 1912. godine. Ovjerena je potpisom načelnika Vicka Katalinića, vijećnika ing. Kamila pl. Tončić-Sorinjski, prof. Josipa Barača te prisjednika Dr. Josipa Smodlake. Pitanje je da li je Natko Nodilo dobio ovu povelju jer je umro u Zagrebu 12. svibnja 1912. godine. Autor je slikar Nikola Jakšić rođen 1875. godine u Postirama na Braču.

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Hrvatski narodni preporod u Splitu Katalog

Autori izložbe i teksta kataloga: Marko Andrijić, Mihovil Vojnović

Nodilo, Natko. Religija Srbâ i Hrvatâ na glavnoj osnovi pjesama, priča i govora narodnog Dio III. link Digitalizirana građa

Izvornik objavljen u: Rad, 14(1886.) Dostupno u digitalnoj zbirci HAZU.