Krpan, Miloš

Stevo Lucić; Oguljeni seljak

Biografija

Krpan, Miloš Stevo Lucić; Oguljeni seljak

(Lipe kraj Gospića, 1862. - Dubovik kraj Slavonskog Broda, 1931.)

Učitelj i novinar, jedan od vodećih radničkih prvaka u Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Osim što je aktivno sudjelovao u radničkom pokretu, pisao je članke koji su izlazili u "Posavskoj Hrvatskoj", "Slobodi" te "Hrvatskom braniku". Krpan je antiautoritaran, do krajnosti osjetljiv na nepravdu i nasilje, teorijski nekonzistentan i ponekad proturječan, ali uvijek neposredovan i iskren. (Ana Rajković)

Izvori
  • Hrvatska književna enciklopedija, sv. 2., str. 443

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika. Uz 150. godišnjicu rođenja Huga Badalića, 2001.g., na zgradi Muzeja Brodskoga Posavlja (nekadašnjega Gradskog magistrata) postavljena je spomen-ploču Huga Badalića.

Izložbe, projekti, publikacije

Rajković, Ana. Miloš Krpan: Izabrani spisi link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Politička misao : časopis za politologiju, 48, 3 (2011.)

Pejić, Luka. Miloš Krpan, Izabrani spisi link Odabrana bibliografija

Objavljeno u: Historijski zbornik, godina LXV, broj 1, Zagreb, 2012, str. 245 – 249.