Begović, Milan

Tugomir Cetinski; Xeres de la Maraja; Stanko Dušić

Biografija

Begović, Milan Tugomir Cetinski; Xeres de la Maraja; Stanko Dušić

(Vrlika, 1876. - Zagreb, 1948.)

Književnik, kazališni djelatnik i prevoditelj. U Zagrebu studirao prirodoslovlje (1894-96) i u Beču romanistiku (s prekidima 1897-1903). Gimnazijski profesor u više gradova od Splita (1896) do Zagreba, gdje je u tom svojstvu (1932) umirovljen. Dramaturg u Hamburgu (1910), Beču (1912), Novom Sadu (1913), ravnatelj Drame u Zagrebu (1927-29). Uređivao Kritiku (1921-22) i Savremenik (1923, 1932). Sud časti Društva književnika Hrvatske kaznio ga je zbog javnog djelovanja u razdoblju NDH 1945. na vremenski određenu šutnju i gubitak građanskih prava. Begovićev je književni rad opsežan i raznovrstan. Pisao je pjesme (Knjiga Boccadoro, Zagreb 1900); pripovijesti i romane (Dunja u kovčegu, Zagreb 1921); kritike; libreta (Ero s onoga svijeta, Zagreb 1936) i bavio se prevođenjem, ali je najpoznatiji kao dramski pisac (Pustolov pred vratima, Zagreb 1926; Bez trećega, Zagreb 1931).

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Korespondencija, građa Autor: Begović, Milan arhivsko gradivo

6 kutija.

Mirandolina: komedija u 3 čina, 1897. Autor: Goldoni, Carlo kazališna cedulja

Preveo: Milan Begović.

Izvori

Milan Begović, 1944. Autor: Pavić, Milan fotografija

Portret književnika Milana Begovića za pisaćim stolom. U pozadini ormar s knjigama. Izvor podataka: MUO AthenaPlus

Milan Begović Autor: Kljaković, Jozo karikatura

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Iz riznice rukopisnih ostavština Hrvatskoga državnog arhiva Katalog

Katalog izložbe Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 9. listopada - 25. studenoga 2014.

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

Begović, Milan. Primjena umjetne rasvjete u galerijama link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Ljetopis : za godinu 1956. Knj. 63

Karikature Joze Kljakovića - iz fundusa zbirke Katalog

Među karikaturama Joze Kljakovića su i one hrvatskih književnika (str. 6. - Gustav Krklec, str. 13 - Milan Begović)