Stojanović, Mijat

Biografija

Stojanović, Mijat

(Babina Greda, 1818 - Zagreb, 1881)

Učitelj, pedagoški pisac i etnograf. Radio kao učitelj u Slavoniji i Srijemu, nastavnik preparandije te kao školski nadzornik u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Gospiću. Jedan od osnivača Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i njegov predsjednik (1878. – 1881.). Zapisivao je usmene priče, koje je, opširno ih stilizirajući, objavljivao u Danici ilirskoj, kalendarima i izdanjima za puk. Tiskane su u zbirkama Pučke pripoviedke (1867), Šala i zbilja (1879) te Narodne pripoviedke (1879), namijenjenoj mladeži. Književni mu je rad (pjesme domoljubne tematike, prigodnice, poslovice, zagonetke, pripovijetke) nastao pod utjecajem usmene književnosti, namijenjen poučavanju i obrazovanju puka.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Hrvatski školski muzej, Zagreb link

Jedini specijalizirani muzej za povijest školstva u Hrvatskoj, osnovan je 1901. g. na inicijativu Hrvatskoga pedagogijsko-književnog zbora, koji je još od 1871. g. počeo prikupljati građu za Muzej. U sastavu Muzeja je i Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka, osnovana 1877. g., u kojoj se danas čuva više od 40 000 svezaka. Muzej između ostaloga čuva i vrijedne književne ostavštine. Jedna od iznimno vrijednih i cjelovitih donacija jest ostavština književnika i učitelja Mate Lovraka (1899. - 1974.), autora kultnih romana za djecu Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice, prezentirana kao rekonstrukcija njegove radne sobe s namještajem i sadržajem iz vremena kada je Lovrak u njoj radio. Obuhvaća osobnu biblioteku, dokumente, rukopise pripovijesti i knjiga te originalne ilustracije. Gradivo Arhiva HŠM-a podijeljeno je u nekoliko skupina među kojima je i skupina Rukopisi (djela) pojedinih školskih pisaca (Mijata Stojanovića, Dragojle Jarnević, Davorina Trstenjaka, Milke Pogačić itd.). Kći Grigora Viteza Olga Vitez Babić poklonila je 2012.g. očevu ostavštinu HŠM-u. Donacija obuhvaća brojne knjige, fotografije, upotrebne predmete, te arhivsko gradivo (osobne dokumente, službene dokumente, rukopise poezije, proze i prijevoda, korespondenciju), a 2016.g. Muzej je zaprimio i ostavštinu Nade Iveljić.

Zbirke

Arhivska zbirka Hrvatski školski muzej, Zagreb

Predmeti

Sgode i nesgode moga života, 1881. Autor: Stojanović, Mijat autograf

"Kad djeca počituju i ljube svoje roditelje, odgojitelje i učitelje, onda je težki i mučni posao odgojenja, naobraženja i naučenja daleko laglji i boljim plodom rodi". Rukopis se čuva u osobnom arhivskom fondu Mijata Stojanovića, sadrži 751 paginiranu stranicu. Prvi put je objavljen 2015. godine.

Ilustracije

Osnivači Hrvatskoga pedagogijsko-književnog zbora, 1871. Autor: Standl, Ivan fotografija

I. Filipović, M. Fabković, M. Stojanović, S. Fabković, T. Ivkanec, J. Tomić, J. Glasner, F. Stepanek, S. Cihlar, Lj. Modec, V Maržik, S. Basariček, B. Francelj, A. Truheljka (Mijat Stojanović je treći slijeva koji sjede)

Ilustracije

Mijat Stojanović, oko 1879. Autor: Standl, Ivan fotografija

Ustanove

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Gaćina Škalamera, Sonja. Autografi učitelja, pedagoga i književnika - rukopisne ostavštine u Hrvatskome školskom muzeju Odabrana bibliografija

Tekst Sonje Gaćina Škalamera u zborniku "Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine"

Mijat Stojanović: Sgode i nesgode moga života Knjiga

Stojanovićev rukopis koji se čuva u Arhivskoj zbirci Hrvatskoga školskog muzeja, za tisak priredili Dinko Župan, Stanko Andrić i Damir Matanović.