Pavlek, Mihovil

Miškina

Biografija

Pavlek, Mihovil Miškina

(Đelekovec, 1887 - Stara Gradiška, ustaški logor 1942)

Najpoznatiji predstavnik seoske socijalne književnosti; objavljivati počeo kao član HSS-a, kojega je neko vrijeme bio i zastupnik, uglavnom u stranačkoj periodici. Njegova prva knjiga, Za svojom zvijezdom (1926), ratne tematike i jaka antimilitarističkoga naboja, bila je u beogradskoj skupštini napadnuta kao »boljševička propaganda«. I u sljedećim je proznim knjigama (Trakavica, 1935; Krik sela, 1937) Pavlek ostao angažiran, shvaćajući književnost sredstvom za socijalno osvješćivanje seljaka. Pisao je i pjesme, na standardnom jeziku i na kajkavskom narječju svojega zavičaja, koje su, iako pod utjecajem F. Galovića, M. Krleže, D. Domjanića i kajkavske narodne lirike, najuspjeliji dio njegova književnog opusa. Objavljivao je i političke članke i brošure (Dva naša najveća pokojnika, 1936; Početak hrvatskoga seljačkoga pokreta, 1937; Narod i inteligencija, 1937; Zašto hrvatski seljak nije komunist, 1938; Stara i nova gospoda, 1939). Za NDH uhićen, ubijen u koncentracijskom logoru.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzej grada Koprivnice, Koprivnica link

Fundus Muzeja grada Koprivnice ima preko 20 000 predmeta u svojim zbirkama i fondovima. Veliki dio građe je prikupio dr. Leander Brozović (1897. - 1962.), osnivač Muzeja. U stalnom postavu Muzeja izložena je Zbirka književnika Ante Neimarevića. U stalnom postavu je izložen i zidni sat Antuna Nemčića. Zaslugom dr. Leandera Brozovića, nedugo iza 2. svjetskog rata, sakupljena je Miškinina ostavština. U muzejskoj se knjižnici izdvajaju Zbirka starih i vrijednih knjiga među kojima su i knjige Mihovila Pavleka Miškina te Caprociensia - zbirka knjiga i novina tiskanih u Koprivnici.

Muzej grada Koprivnice - Zavičajna zbirka Đelekovec, link

U Muzejskoj zbirci Đelekovac nalazi se spomen-soba Mihovila Pavleka Miškina. Četvrta prostorija posvećena je dvojici velikana Đelekovca: piscu Mihovilu Pavleku Miškini i naivnom slikaru Mirku Viriusu. Oni su, kao što je poznato, završili svoj život u fašističkim logorima. Uz originalne predmete koji su im pripadali: stol za pisanje i ormar za knjige Miškine, obiteljske fotografije, razni dokumenti, knjige i reprodukcije slika, zorno prikazuju njihov život i stvaralaštvo.

Ilustracije

Predmeti

Rukopis pjesme Autor: Pavlek Miškina, Mihovil rukopis

Ilustracije

Prepiska Mihovila Pavleka Miškine Autor: Pavlek Miškina, Mihovil pisma, arhivsko gradivo

Ilustracije

Miškina sa suprugom Marom, rođ. Varga, s kojom se oženio 1906. Autor: Nepoznati autor fotografija

Ilustracije

Miškina sa roditeljima, suprugom i svoje šestero djece, 1930. Autor: Nepoznati autor fotografija

Ilustracije

Svjetiljka, 20. st. Autor: Pavlek Miškina, Mihovil rukopis

Ilustracije

Prosvjetom naprijed, 1940. Autor: Godlar, Josip knjiga

Knjiga je dio zavičajnog fonda knjižnice Muzeja grada Koprivnice u čijem sastavu je kao zasebna cjelina Knjižnica Mihovila Pavleka Miškine. Knjižnicu koja broji 360 knjižnih jedinica Muzeju je darovao Miškinin otac Valent Pavlek u lipnju 1950. U Muzej je dopremljena u ormaru u kojem je Miškina držao svoju knjižnicu. (podatke dostavila Božica Anić)

Ilustracije

Naš domaći glas, 1936. Autor: Dukić, Ante knjiga

Iz knjižnice Pavleka Miškine. Knjiga sadrži posvetu autora Pavleku Miškini.

Ilustracije

Komemorativna izložba književnika-boraca, 1961 Autor: - plakat

Izložba u organizaciji Instituta za književnost Jugoslavenske akademije u Zagrebu održana u Galeriji umjetnina u Vukovaru od 20. do 26. rujna 1961. Plakat iz fundusa Zbirke plakata Muzejskoga dokumentacijskog centra (inv.br. 2119)

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Kolar-Dimitrijević, Mira. Mihovil Pavlek Miškina do 1935. godine Odabrana bibliografija

Maksić Gudek, Jelena. Književnost Podravine u Prvom svjetskom ratu Katalog

Tekst u katalogu izložbe "Slobodni i kraljevski grad Koprivnica u Prvom svjetskom ratu 1914. - 1918." (Muzej grada Koprivnice, 12.12. 2014. - 31.1. 2015.).

Overflow - uglazbljene Miškinine pjesme AV zapisi

Koprivnički Overflow se upustio u obrađivanje podravske pjesničke baštine među kojima je i "Invalidova pjesma"

Fučijaš, Vladimir. Martirij Pavleka Miškine Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u časopisu "Podravski zbornik" 35(2009.)

Miškinina čitanka Odabrana bibliografija

Objavljeno u povodu 100. obljetnice rođenja Mihovila Pavleka Miškine.

Horvatić, Franjo. Zavičajna muzejska zbirka u Đelekovcu link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u časopisu "Muzejski vjesnik", 2,2 (1979.)

Književnici - borci Katalog

Katalog komemorativne izložbe "u čast 20-godišnjice narodnog ustanka", 31.5. - 31.10. 1961. održane u organizaciji Instituta za književnost JAZU (danas HAZU) i njegovog Muzeja književnosti.