Špicer, Mavro

Quidam, –i–, –ć

Biografija

Špicer, Mavro Quidam, –i–, –ć

(Našice, 1862. - Zagreb, 1936.)

Publicist, leksikograf, prevoditelj, antologičar, pionir hrv. esperantizma. Ojavljivao je beletristiku, književne, umjetničke, znanstvene i političke članke u mnogim domaćim i stranim novinama i časopisima. Pionir je esperantskog pokreta u Hrvatskoj.Godine 1909. utemeljuje Društvo hrvatskih esperantista, izdaje prvi udžbenik esperanta u Hrvatskoj Praktična obuka u esperantu s rječnikom te suutemeljuje prvi hrvatski esperantski časopis Kroata Esperantisto (izlazio od 1909. do 1911.). Godine 1912. objavljuje prvu antologiju hrvatskog pjesništva na na esperantu Kroatiaj poeziaĵoj, prevodi Mažuranićev spjev Smrt Smail-age Čengića na esperanto. Dvadesetih godina 20. stoljeća uglavnom se bavio zagonetaštvom, pokreće Sibilu, prvi zagonetački list u Hrvatskoj (1928.). Njemu je u čast bjelovarsko Enigmatsko udruženje Čvor od 1975. do 1982. dodjeljivalo godišnju Špicerovu zagonetačku nagradu za enigmatičko-enigmološka istraživanja.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Zavičajni muzej Našice, Našice link

Muzej, utemeljen 1974. g., smješten je u prostoru dvorca plemićke obitelji Pejačević, vrijednom ostvarenju historicističke arhitekture s početka 19. st., okruženome velikim perivojem. Stalni postav Muzeja predstavlja baštinu našičkog kraja, a u njemu se posebno ističu spomen-sobe posvećene znamenitim zavičajnicima: Dori Pejačević, Izidoru Kršnjavome i Hinku Juhnu.

Zbirke

Muzejska knjižnica Zavičajni muzej Našice, Našice

Stručna organizacijska cjelina, odnosno jedan od odjela Muzeja u neposrednoj vezi s muzejskim zbirkama. U njoj se organizira i daje na korištenje knjižnična građa koja svojim sadržajem pridonosi upoznavanju povijesnih, kulturnih, umjetničkih, etnografskih i drugih tema našičkog kraja. izdvojene su sljedeće cjeline unutar knjižnice: Osnovni fond; Zavičajna zbirka; Zbirka starih i rijetkih knjiga s podzbirkom Knjižnica obitelji Pejačević. U sklopu Muzejske knjižnice u Fondu dokumentacijske građe nalazi informacijsko-dokumentacijska građa, koja sadržava raznovrsnu dokumentaciju zavičajnog karaktera. U Fondu dokumentacijske građe knjižnica se bavi prikupljanjem, organizacijom, istraživanjem i izlaganjem dokumentacijske građe zavičajnog karaktera. Raznovrsne materijale knjižnica je prikupila i organizirala u niz dosjea o znamenitim zavičajnicima (sitni tisak, polupublikacije, rukopisi, preslici fotografija, priznanja, isječci iz novina i časopisa, itd.), koja dokumentira život i rad osoba/ obitelji od značaja za zavičaj.

Predmeti

Kroatoj poeziaĵoj: kun literaturhistoria enkonduko, 1912. Autor: Špicer, Mavro knjiga

Fond zavičajne zbirke.

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Bošnjaković, Renata. Muzejska knjižnica i zavičajni književnici link Odabrana bibliografija

Tekst Renate Bošnjaković u "Muzeologija" 43/44

Biografski leksikon našičkog kraja Odabrana bibliografija

Objavljeno u "Našički zbornik", 9(2014). Str. 7-273.

Piškorec, Velimir. Iz života i djela Mavra Špicera (1862. - 1936.) Odabrana bibliografija

Objavljeno u "Našički zbornik", 8(2007)