Kuhačević, Mateša Antun

Biografija

Kuhačević, Mateša Antun

(Senj, 1967. - Graz, 1772.)

Pjesnik Osnovnu školu učio je u Senju, srednjoškolsko naukovanje (humaniora) nastavio je u isusovačkom kolegiju u Rijeci, pravo i filozofiju u Grazu, a tehničko vojnu akademiju u Beču. Bio je zastupnik senjske općine na carskom dvoru u Beču, pravni savjetnik u vojnim jedinicama te pomorski kapetan. Žrtva je birokratsko-centralističke potrebe Beča da se kažnjava i najmanji pokušaj suprotstavljanja vlasti pa tako postaje dugogodišnji utamničenik u kaznionici Spielberg kraj Brna gdje nastaju svi njegovi pjesnički uradci. Pjesme su mu prigodnice, poslanice koje piše rodbini i Senjanima. (Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012.) U plejadi znamenitih Senjana osobito mjesto pripada hrvatskom pjesniku, senjskom zastupniku i narodnom mučeniku Mateši Antunu pl. Kuhačeviću. (Ante Glavičić)

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Senj, Senj link

Senj se ponosi svojim književnicima budući da su neki od njih stupovi književnosti. Senj je dao Pavla Rittera Vitezovića, pjesnika, povjesničara, narodnog preporoditelja, vrlog rodoljuba i prvog promicatelja kulturnog jedinstva Hrvata, zatim nesretnog pjesnika Matešu Antuna Kuhačevića, najdubljeg hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, plodnog pripovjedača Vjenceslava Novaka, dramaturge Julija Rorauera i Milana Ogrizovića, kao i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Senj je zavičaj i pripovjedača Josipa Draženovića, mjesto stvaranja za Krstu Pavletića, te inspiracija za Augusta Šenou koji, pišući roman "Čuvaj se senjske ruke", opisuje borvu uskoka za slobodu i pravice. Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012. Muzej posjeduje knjižničnu zavičajnu zbirku sa izdanjima senjskih književnika.

Izložbe, projekti, publikacije

Ante Glavičić: Proslava 300. obljetnice rođenja Mateše Antuna Kuhačevića link Odabrana bibliografija

U tekstu se navodi i: Na Širokoj kuntradi, osebujnom starom senjskom renesansnom trgu, u čijem se okružju nalazila kuća obitelji Kuhačević, na pročelju kuće prema trgu postavljena je prigodna mramorna spomen-ploča s likom Mateše Antuna Kuhačevića, koju je izradio akad. kipar Zvonimir Kamenar iz Rijeke.

Gradski muzej Senj: spomenica 1962. - 2012. Odabrana bibliografija