Marulić, Marko

Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić

Biografija

Marulić, Marko Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić

(Split, 1450. - Split, 1524.)

Hrvatski književnik. Najznamenitiji je hrvatski pisac 15. i 16. st., tvorac djela iznimnoga značenja za hrvatsku kulturu, ujedno klasik kršćanske književnosti te humanist europskoga dometa. Književna mu je ostavština opsežna i raznovrsna: obuhvaća djela u stihu i prozi, kompendije i zbornike uputa za praktičan kršćanski život, moralno-teološke i kulturnopovijesne rasprave, propovijedi, dijaloge, priče, pisma, epove, poeme i kraće pjesme. Najznamenitije je Marulićevo djelo Judita (Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna posridu vojske njegove i oslobodi puk israelski od velike pogibili, 1501., prvo izdanje 1521), prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzej grada Splita, Split link

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja. Muzej sadrži i Tartagliinu ostavštinu, koja sadrži diplome, zahvalnice, osobne predmete i fotografije.

Zbirka Baltazara Bogišića HAZU, Cavtat link

Od 1955. Zbirka Baltazara Bogišića djeluje u okrilju HAZU kao radna jedinica Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. Bogišićev bogati i zanimljivi kabinet čine muzejske i knjižne kolekcije s više od 28000 predmeta, napose i njegov osobni arhiv s korespondencijom, k tome i arheološka zbirka koju je Bogišić utemeljio 1898. Bogišićeva knjižnica sadržava oko 15000 naslova (knjiga, brošura, časopisa, inkunabula, rukopisa i zemljovida). Arhivska građa je tematski razređena u 40 cjelina (pravna povijest, etnografija - narodni običaji, književnost, povijest i dr., te Bogišićev biografski arhiv kojemu se prispaja i njegova osobna prepiska s više od 10 000 jedinica. Zbirka se nalazi u renesansnom kompleksu kneževa dvora. Zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu utemeljila je Marija Bogišić-Pohl, sestra Balda Bogišića, 1909.-1912. g.

Zbirke

Zbirka kamenih spomenika Muzej grada Splita, Split

Zbirka planova, karata i nacrta Muzej grada Splita, Split

Predmeti

Marko Marulić, 1924. Autor: Meštrović, Ivan bista

MGS 1242

Ilustracije

Kapitel s grbom obitelji Marulić, druga pol. 15. st. Autor: Nepoznati autor kapitel, grb

Kapitel se nalazio među ostalim stupovima, kapitelima i vijencima srednjovjekovnog splitskog zvonika. Opravdanje postavljanja Marulićeva grba na zvonik katedrale koji se upravo tada dovršavao, ali se ujedno i stalno popravljao ,nalazi se u oporuci samog pjesnika, kojom se nalaže da se njegov vrt kod Sv. Andrije, od sedam "vrti" proda i novac priloži gradnji zvonika sv. Duje. (E. Šarić Kostić, Splitski grbovi, 2018., str. 130). Inv. br. 1130

Ilustracije

Rodoslovno stablo obitelji Marulić, 1950. Autor: D. Berić, D. ; Franičević , A. papir, karton, tuš, akvarel

MGS 2410 Iako se prvi predstavnici obitelji spominju još u 12. stoljeću, ovo rodoslovno stablo predočava jednu granu obitelji od 1462. godine (kada se spominje Nikola) do polovice 20. stoljeća kada loza izumire. Obitelj Marulić jedna je od najstarijih splitskih patricijskih obitelji. Jedna grana te obitelji tijekom 14. i 15. stoljeća nosila je prezime Gavosolić i izumrla je 1553. godine, a 1462. godine prvi je put bila zabilježena kao de Marulis. Marko Petrov, djed Marka Marulića, spominje se u poslanstvu splitskog plemstva prilikom predaje Splita Veneciji 1420. godine. Njegovi nasljednici nosili su prezime Pecenic kako bi se razlikovali od druge grane te obitelji, Gavosolića. Osobito je, najugledniji potomak obitelji, Marko Marulić, snažno utjecao na kulturna zbivanja onodobnog Splita okupljajući ugledne gradske humaniste iz redova patricijata, ali i puka. (podatke dostavila E. Šarić Kostić)

Ilustracije

Grb obitelji Marulić, poč. 20. st. Autor: - grb

MGS 2692 Polje štita crveno s dva krila na kojima stoji zlatni lav tijelom okrenut udesno, jezik i pandže na šapama lava modri. Na vrhu kaciga, zlatna kruna i zlatni propeti lav. Grb je okružen stiliziranim florealnim motivom. Na dnu natpis: IMMENSUM SEMPER PERPETUUMQVE BONUM

Ilustracije

Grb obitelji Marulić s nadgrobne ploče Marka Marulića u crkvi samostana sv. Frane, oko 1950. Autor: - grb

MGS 6693 Unutar razvijenog štita površinu polja dijele lav i spojena rastvorena krila, uobičajeni znamen obitelji. Na vrhu je češer, a u podnožju štita je stilizirani ljiljan. Marko Marulić je u svojoj oporuci iz 1521. godine izrazio želju da ga se pokopa u crkvi sv. Frane. Ploča s njegovog groba dignuta je prigodom popločavanja crkve 1902. godine i postavljena na sjeverni zid crkve. Na nadgrobnoj ploči dijete drži lovorov vijenac u kojem je ovaj grb. Dva putta u donjem dijelu ploče podržavaju odmotani svitak s latinskim natpisom iz kojeg se doznaje da je ploču postavio Markov pranećak Aleksandar s braćom. Na temelju rodoslovlja obitelji Marulić to je moglo biti između 1568. i 1588. godine. Zanimljivo je da je bilo mišljenja kako maskeron na dnu ploče predstavlja pjesnikov portret. Franjevački samostan s crkvom sv. Frane današnjeg neoromaničkog pročelja 19. stoljeća podignut je na zapadnom rubu Obale na starokršćanskom lokalitetu nakon osnivanja 1218. godine. Južno od crkve sačuvan je romaničko-gotički klaustar s četiri trijema. U crkvi se čuva slikano raspelo Blaža Jurjeva Trogiranina iz 15. stoljeća. U samostanu su djelovali ugledni redovnici Mihovil Splićanin, prepisivač Splitskog statuta iz 1395. godine i Bernardin Splićanin, redaktor prvog tiskanog hrvatskog lekcionara iz 1495. godine. U crkvi i samostanu su grobovi uglednih Splićana kroničara Tome Arhiđakona (1200. – 1268.), književnika Marka Marulića (1450. – 1524.), skladatelja Ivana Lukačića (1587. – 1648.), pjesnika Jerolima Kavanjina (1643. – 1714.), političara dr. Ante Trumbića (1864. – 1938.). Odljev je izrađen za Muzej grada Splita oko 1950. godine. (podatke dostavila E. Šarić Kostić)

Ilustracije

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Marulianum, Split

Marulianum je centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Osnovan je odlukom Poglavarstva grada Splita i Književnoga kruga Split u svibnju 1995. Počeo je djelovati u prosincu 1995. kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug Split.

Izvori

Franjevački samostan Male braće, Dubrovnik

U knjižnicama Franjevačkog samostana Male braće i Dominikanskog samostana u Dubrovniku, u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku, te u Bogišićevoj zbirci u Cavtatu, otkriveno je oko šezdeset inkunabula i knjiga s početka 16. stoljeća koje su pripadale Marku Maruliću, ili ih je svojeručno po marginama komentirao boraveći kod prijatelja u Dubrovniku, na otočiću Badiji kod Korčule te u Kotoru.

Gradska knjižnica Marka Marulića, Split

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu utemeljena je 2002. godine kao lokalna povijesna zbirka o gradu i njegovim stanovnicima. Prikuplja, obrađuje, trajno čuva, popularizira i javnosti predstavlja zavičajnu građu. Početni fond Zbirke sačinjavala je građa s tematikom šireg zavičaja – Dalmacije koja se prikupljala i čuvala u knjižnici od njenog osnutka sredinom 20. stoljeća. Tijekom vremena profilirala se u lokalnu zbirku čiji sadržaj govori o nastanku Splita, njegovim prirodnim osobinama, geografskim obilježjima, demografskim i gospodarskim promjenama, povijesnom i kulturnom razvoju. Spalatina danas posjeduje bogat i raznovrstan fond od 9 000 jedinica građe i jedinstvenu kolekciju kulturno-umjetničkog naslijeđa, pisanu, grafičku, kartografsku građu, audio-vizualne i notne zapise te brojne artefakte datirane do 1945. godine. Umjetnička galerija Zbirke bogata je darovanim slikama i radovima splitskih likovnih umjetnika kao i brojnim dokumentima, fotografijama, rukotvorinama i uporabnim predmetima koji potječu iz obiteljskih ostavština.

Memorijalna zbirka Marka Marulića, Nečujam

Izložbe, projekti, publikacije

Baras, Frano. Marulić u deset slika : u povodu četiristoosamdesete obljetnice smrti Marka Marulića link Digitalizirana građa

Objavljeno unutar edicije Digitalizirana zavičajna zbirka Spalatina

Život Marka Marulića Splićanina link Digitalizirana građa

Digitalizirani tekst Duška Kečkemeta

Djela Marka Marulića link Digitalizirana građa

Marulianum Digitalizirana građa

Izložba prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića Izložba

Velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju.

Katalog izložbe u Papalićevoj palači u Splitu priredjene od 8. do 22. X. 1950. godine prigodom petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića Katalog

Na izložbi su predstavljena i rukopisna i tiskana Marulićeva izdanja.

Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Katalog

Gostovanje Muzeja grada Splita u povodu 450. obljetnice prvog izdanja Marulićeve "Judite". Predgovor Duško Kečkemet.

Split Marulićeva doba Katalog

Obilježavanje petstote obljetnice nastanka "Judite" Marka Marulića (1450.-1524.), bila je povodom prikupljanja i muzejske prezentacije kulturne i umjetničke baštine stvorene na području grada Splita u doba humanizma i renesanse. Organizator izložbe je Muzej grada Splita (studeni 2001. - siječanj 2002.). Katalog je rezultat nastojanja sveobuhvatnog prikaza političkih i društvenih te kulturnih prilika grada Splita u Marulićevog doba interpretacijom muzejskih predmeta iz posjeda Muzeja grada Splita i velikog broja drugih hrvatskih i inozemnih muzeja, riznica, knjižnica i privatnih zbirki.

Šarić, Elvira. Marko Marulić i Muzej grada Splita link Odabrana bibliografija

Tekst Elvire Šarić u časopisu "Muzeologija" 43/44

Marušić, Jelena. Interpretacije Marka Marulića u Muzeju grada Splita Odabrana bibliografija

Rukopis.

Kečkemet, Duško. Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Odabrana bibliografija

Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Katalog

Gostovanje Muzeja grada Splita u povodu 450. obljetnice prvog izdanja Marulićeve "Judite". Predgovor Duško Kečkemet.

Bužančić, Radoslav. Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu Odabrana bibliografija

Tekst u časopisu "Klesarstvo i graditeljstvo" 23, 1-4

Split in the age of Marulić Odabrana bibliografija

Marulićevi dani link Projekt

Zamisao o Marulićevim danima kao kulturnoj i znanstvenoj priredbi posvećenoj baštini oca hrvatske književnosti nastala je 1990. u suradnji Književnoga kruga Split i tadašnjega Radničkog sveučilišta “Đuro Salaj”; pridružili su im se Društvo prijatelja kulturne baštine, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Društvo hrvatskih književnika te Hrvatsko narodno kazalište u Splitu (već od prvih Marulićevih dana, 1991, redovito se održava i istoimeni festival hrvatske drame). Središnji je organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa Književni krug, a od 1996. nadalje Marulianum, marulološki centar koji djeluje u njegovu okrilju. Prigodno se u program uključuju i druge ustanove.

Šarić-Kostić, Elvira. Splitski grbovi Katalog

Virtualna izložba Marko Marulić link Digitalizirana građa

Virtualna izložba Marko Marulić izrađena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao rezultat digitalizacijskog projekta Digitalna zbirka djela Marka Marulića, provedenog 2018. godine uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. U izložbi je korištena građa Zbirke rukopisa i starih knjiga, Zbirke zemljovida i atlasa i Grafičke zbirke NSK. Virtualna izložba osmišljena je u suradnji s Književnim krugom Split i Marulianumom.

Judita 500 Katalog

Katalog izložbe povodom 500. obljetnice epa Marka Marulića. U 2021. godini, koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila Godinom čitanja, obilježavamo 500. obljetnicu od prvotiska epa Judita Marka Marulića Splićanina. Za tu veliku obljetnicu Muzej grada Splita u suradnji s Marulianumom – Centrom za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga i Gradskom knjižnicom Marka Marulića organizira veliku izložbu posvećenu Marulovoj Juditi pod pokroviteljstvom grada Splita. Izložba će biti otvorena u novoobnovljenoj Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu (Pjaci). Javnost će po prvi puta, istovremeno moći vidjeti četiri od prvih pet izdanja Judite objavljenih 1521., 1522., 1586., 1627. godine, dok će treće izdanje iz 1523., koje se čuva u Državnoj knjižnici u Munchenu, biti prikazano reprintom naslovnice. (preuzeto sa: https://www.mgs.hr/2021/04/07/judita-500-500-obljetnica-prvotiska-marulova-epa/)

Libar Marca Marula Splichianina v chomse usdarsi Istoria Sfete udouice Judit u uersih haruacchi slosena... : Venecija, 1521. godine Knjiga

Muzej grada Splita je uz potporu Grada Splita te na prijedlog Marulianuma - Centra za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkog kruga, objavio faksimilno izdanje prvotiska 'Knjige Marka Marula Splićanina u kih se uzdarži istoija od svete Judite u šest libri razdiljena na slavu Božju počinju', otisnute u Veneciji 1521. godine, a koja se čuva u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku.

Demicheli, Dino: Marko Marulić i epigrafska zbirka Dmine Papalića Knjiga

Epigrafička zbirka (zbirka natpisa) najstarija je zbirka u Arheološkome muzeju u Splitu, čuva natpise koji su pronađeni prije osnutka Muzeja. Prve natpise u Zbirci pronašli su splitski plemić Dmine (Dominik) Papalić (prijelaz 15. i 16. st.) i njegov prijatelj Marko Marulić (1450. - 1524.), otac hrvatske književnosti, šećući među ruševinama Salone. Natpisi su bili uzidani u dvorište Papalićeve palače. Marulić je spomenike popisao i zbirci dao naziv Papalićeva zbirka; tako je napravio prvi katalog, pod naslovom Inscriptiones Latinae antiquae Salonis repertae. Natpisi su u dvorište Papalićeve palače bili uzidani sve do 1885. godine, kada su izvađeni i preneseni u Arheološki muzej u Splitu, koji se tada nalazio u zgradi uz istočni zid Dioklecijanove palače. U atriju današnje muzejske zgrade izloženo je pet natpisa iz Papalićeve zbirke.

Bezić Božanić, Nevenka. Memorijalna zbirka Marku Maruliću u Nečujmu na otoku Šolti Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih radnika NR Hrvatske 8, 1(1959), str. 8.

Marulovim stopama link Projekt

Projekt Marulovim stopama ostvaren je uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH te Grada Splita u sklopu Godine čitanja i 500. obljetnice objave Judite Marka Marulića.

Fisković, Cvito. Marulić, Balistrilići i Meštrović u Nečujmu link Odabrana bibliografija