Jaić, Marijan

Biografija

Jaić, Marijan

(Slavonski Brod, 1795 - Budim, Mađarska, 1858)

Hrvatski pisac, prevoditelj i skladatelj Franjevac, sakupljač i obrađivač crkvenih napjeva. Školovao se u Brodu (gdje je dobio i osnovnu glazbenu poduku), studij filozofije završio u Iloku, a teologiju u Baji i Aradu. Djelovao je kao učitelj u Vukovaru, zatim kao gvardijan nekih slavonskih samostana, pa ravnatelj gimnazije u Osijeku (1836–45). Od 1850. do 1858. bio u Budimu. Djela: Vinac bogoljubnih pisamah (1827., 1862., 1885), Toma od Kempisa četiri knjige o naslidovanju Isukrsta (1835), Ručna knjižica (1837).

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika. Uz 150. godišnjicu rođenja Huga Badalića, 2001.g., na zgradi Muzeja Brodskoga Posavlja (nekadašnjega Gradskog magistrata) postavljena je spomen-ploču Huga Badalića.