Vukotinović (Farkaš Vukotinović), Ljudevit

Biografija

Vukotinović (Farkaš Vukotinović), Ljudevit

(Zagreb, 1813. - Zagreb, 1893.)

Botaničar, političar i pjesnik. Književni rad započeo je u Danici, gdje je 1835. objavio prvu ilirsku davoriju Pesma Horvatov vu Glogovi leto 1813, poznatu po stihu Nek se hrusti šaka mala. Objavio je zbirke Pjesme i pripovjetke (1838), Ruže i trnje (1842), Pesme (1847) i Trnule (1867) te povijesne pripovijetke Pošasnost ugarsko-hrvatska (1844). Godine 1842., zajedno sa S. Vrazom i D. Rakovcem, pokrenuo je književni časopis Kolo, a 1859–61. pokrenuo je i uređivao almanah Leptir. S Rakovcem je 1842. uredio i prvu antologiju domoljubne poezije Pesmarica. Bio jedan od osnivača Narodnoga muzeja.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb link

Hrvatski prirodoslovni muzej, jedan od najvećih muzeja u Hrvatskoj, smješten je u povijesnoj plemićkoj palači na bedemima zagrebačkoga Gornjega grada. Začeci današnjih bogatih prirodoslovnih zbirki Muzeja potječu iz Prvostolne akademije u Zagrebu te razdoblja Hrvatskoga narodnog preporoda, kada je u Opatičkoj ulici 1846. g. utemeljen Narodni muzej. Nakon preuređenja, 2011. g. otvoren je Stalni postav Mineraloško-petrografskih zbirki. Poseban naglasak te izložbene cjeline je na najznačajnijim ličnostima iz područja mineralogije i petrografije među kojima je i Ljudevit Vukotinović.

Muzej grada Zagreba, Zagreb link

Muzej grada Zagreba osnovan je 1907. g. na poticaj Braće hrvatskog zmaja, odnosno Emilija Laszowskog (1868. - 1949.), povjesničara i arhivista, kulturnoga i javnog djelatnika, ujedno prvog ravnatelja Muzeja. Danas je to najveći gradski muzej u Hrvatskoj koji djeluje i kao centar za istraživanje i komuniciranje raznovrsnih tema iz povijesti i suvremenosti Zagreba. U stalnom je postavu predstavljeno i doba Hrvatskog narodnog preporoda u Zagrebu s istaknutim osobama i događajima koji karakteriziraju to razdoblje, a koje završava s banom Jelačićem i njegovim upečatljivim portretom u natprirodnoj veličini. U stalnom postavu Muzeja postavljena je tematska cjelina August Šenoa i Zagreb.

Zbirke

Zbirka slika, grafika i skulptura Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Portreti su najčešće izlagan i najbrojniji dio Zbirke. Nastali su u vremenu od kraja 15. do polovine 20. stoljeća. Prikazuju, osim članova niza plemićkih i građanskih obitelji koje su živjele na ovim prostorima, vladare, visoko svećenstvo, pisce, pjesnike..

Zbirka fotografija ličnosti i društva Muzej grada Zagreba, Zagreb

Zbirku fotografija ličnosti i društva čini preko 3500 fotografija od kojih su većina portreti osoba iz javnog života, važnih povijesnih ličnosti političkog, kulturnog i znanstvenog djelokruga, značajnih za zagrebačku i hrvatsku povijest. Autori fotografija su poznati zagrebački fotografi: Brauner, Fickert, Firšt, Kelemen, Mosinger & Breyer, Pommer, Standl, Varga i dr.

Predmeti

Ljudevit Farkaš Vukotinović, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Kovačević, Stjepan litografije

litografija kredom, Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Ljudevit Farkaš-Vukotinović, 1855. Autor: Zasche, Ivan akvarel

Izvor: Museum 1846. - 1996. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 1996. Str. 37.

Ljudevit Vukotinović Autor: Ost, Adolf fotografija

MGZ-66133

Ilustracije

Portret pl. Franje Žigrovića Pretočkog i pl. Ljudevita Farkaša Vukotinovića, oko 1880. Autor: Ost, Adolf fotografija

Žigrović-Pretočki, Franjo, hrvatski političar i književnik (Zagreb, 1814 – Zagreb, 1890). Pristajući uz hrvatski narodni preporod, objavljivao je pjesme u Danici ilirskoj i bio član uredništva Slavenskoga juga. (izv. Hrvatska enciklopedija) MGZ-60137

Ilustracije

Ljudevit Vukotinović, 1888. Autor: Haller, F. slika, ulje na platnu, portret

Okvir je tipičan historicistički; masivan, crni, reljefni. MGZ-2432

Ilustracije

Portret Ljudevita Farkaša Vukotinovića, 1861. Autor: Hühn, Julius fotografija, kalotipija

MGZ-fot-734

Ilustracije

Saborski zastupnici Ljudevit Vukotinović, Jovan Živković, grof Khuen Hinko i drugi, 1861. Autor: Pommer, Franjo D. fotografija

MGZ-66273 (podatke dostavila Dajana Batinić)

Ilustracije

Die diorite mit den übrigen geognostischen Verhältnissen des Agramer Gebirges in Croatien, 1859. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit knjižna građa

Ljudevit Vukotinović prvi je sustavno istraživao Zagrebačku goru, a rezultat toga istraživanja je rad “Die diorite mit den übrigen geognostischen Verhältnissen des Agramer Gebirges in Croatien” objavljen 1860. godine u Beču. U okviru taga rada Vukotinović je izradio i geognostičku kartu Zagrebačke gore.

Ilustracije

Muzejska etiketa Chalkopyrita, 1890. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit muzejska etiketa

U okviru petrografskih i mineraloških istraživanja Zagrebačke gore Ljudevit Vukotinović prikupio je i određeni broj primjeraka koji se čuvaju u mineraloško-petrografskim zbirkama HPM-a. Jedan od njih je i primjerak s bakarnim orudnjenjem (inventarne oznake 600:ZAG;4151:MP1) koji je Ljudevit Vukotinović prikupio „u jarugi poviš Pongračeva vinograda“ u Mikuliću kod Zagreba uz koji je sačuvana stara etiketa

Ilustracije

Kamenospisna slika gore Moslavačke, 1868. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit karta

Jedan od najsloženijih Vukotinovićevih radova je rad o Moslavačkoj gori u okviru kojega je izradio i prvu geološku, tj. litografsku kartu poznatu pod nazivom “Kamenospisna slika gore Moslavačke”.

Ilustracije

Popis broja primjeraka po pojedinim zbirkama Narodnoga muzeja, 1848. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit arhivsko gradivo, dokumenti

Osim istraživačkog rada na području petrografije, Ljudevit Vukotinović posvetio se i muzejskom radu i brizi o muzejskim zbirkama minerala i stijena. O tome svjedoči njegov popis broja primjeraka po pojedinim zbirkama koji potječe iz 1848. godine.

Ilustracije

Bilinar. Flora excursoria : uputa u sabiranje i označivanje bilinah u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, 1876. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit i Kalasancije Schlosser, Josip knjiga

INV. BR.: 2006/50

Ilustracije

Flora Croatica : exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas que in Slavonia et Dalmatia, 1869. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit i Kalasancije Schlosser, Josip knjiga

Puni naslov: Flora Croatica : exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas que in Slavonia et Dalmatia sponte crescunt nec non illas quae frequentissime coluntur. Inv.br. 1987/188

Ilustracije

Pesme i pripovedka, 1840. Autor: Farkaš Vukotinović, Ljudevit knjiga

Izdanje ima pečat Ivica Sudnik "Samoborska zbirka" i čuva se u zbirci Stare, rijetke i zaštićene knjige, inv. 5975. Ilustracija dostupna u online katalogu Samoborskoga muzeja

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

U NSK Zagreb čuva se bogata i rukopisna građa koju je za sobom ostavio Lj. Farkaš Vukotinović. Osim 41 pisma, NSK čuva i nekoliko njegovih rukopisnih feljtona, članaka, pripovijesti i pjesama. Izvor: Hrvatski narodni preporod. Zagreb, Povijesni muzej Hrvatske et al., 1985.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Balabanić, Josip. Ljudevit Farkaš Vukotinović : Na iskonima moderne Hrvatske Knjiga

Knjiga objavljena u suizdanju Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i Školske knjige.

Vukotinović : na ishodima moderne Hrvatske : 1813. - 1893. - 2003. Katalog

Katalog izložbe o 190. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti Ljudevita Farkaša Vukotinovića. Autori izložbe: Josip Balabanić, Marijana Vuković. Citat Lj. Vukotinovića (str. 64.): "Uviek je laglje ono što drugi učiniše / koriti nego samome stvoriti. (Pametarka, 1858)"

Vukotinović Knjiga

Zbornik znanstvenoga skupa "Ljudevit Farkaš Vukotinović (1813. - 1893. - 2003.)" održanog u Zagrebu, 29. i 30. listopada 2003.

Hrvatski narodni preporod 1790. - 1848. Katalog

Opsežan katalog izložbe u izdanju triju muzeja - Povijesni muzej Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej), Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba.

Museum 1846. - 1996. link Katalog