Dobrila, Juraj

Biografija

Dobrila, Juraj

(Veli Ježenj, Pazin, 1812. - Trst, 1882.)

Biskup i hrvatski narodni preporoditelj i dobročinitelj. Borio se za ravnopravnost hrvatskog jezika s talijanskim te je osnivao škole i dijelio đačke stipendije. Tiskao je molitvenik "Oče, budi volja tvoja", koji je bio iznimno važan za pučku prosvjetu. Pokrenuo je hrvatske novine u Istri – "Naša sloga 1870.". Zauzimao se za podizanje narodne inteligencije, gospodarsku prosvijećenost i mudro gospodarenje, kako bi se istarski seljak oslobodio zavisnosti. U istarskom Saboru je 1863. podupirao prijedlog da se zapisnici i odluke Sabora ne objavljuju samo na talijanskom već i na slavenskom jeziku, apelirajući na talijansku većinu da ne uskraćuje prava Hrvatima i Slovencima. Zbog svojih hrvatskih i slavenskih osjećaja, Dobrila je trajno bio izvrgnut napadima talijanskih liberala. Imetak je ostavio u dobrotvorne svrhe. Njegov lik nalazi se na novčanici od 10 kuna, a sveučilište u Puli nosi njegovo ime.

Izvori

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Memorijalna zbirka Juraj Dobrila, Pazin link

U prizemnom prostoru rodne kuće biskupa i preporoditelja dr. Jurja Dobrile (1812. - 1882.) u Velom Ježenju kod Pazina, postavljena je 2004. g. stalna izložba Biskup dr. Juraj Dobrila - život i djelo. Izložba prikazuje (originalnom građom i presnimkama na panoima) biskupov životni put, njegov doprinos hrvatskome narodnom preporodu u Istri te svjedočanstva iz suvremenog doba u prostoru koji svjedoče o tom velikanu.

Ilustracije

Muzej grada Pazina, Pazin link

  U Kaštelu je postavljena i stalna izložba o životnom putu i djelu biskupa i preporoditelja dr. Jurja Dobrile, dok se u njegovoj rodnoj kući u Velom Ježenju nalazi stalni postav Dr. Juraj Dobrila / život i djelo.

Ilustracije

Zbirke

Zbirka slika, grafika i skulptura Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Portreti su najčešće izlagan i najbrojniji dio Zbirke. Nastali su u vremenu od kraja 15. do polovine 20. stoljeća. Prikazuju, osim članova niza plemićkih i građanskih obitelji koje su živjele na ovim prostorima, vladare, visoko svećenstvo, pisce, pjesnike..

Predmeti

Juraj Dobrila, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Stjepan Kovačević grafika

Juraj Dobrila, portret, oko 1880. Autor: neutvrđeni umjetnik grafika

Juraj Dobrila, čelikorez, neutvrđeni umjetnik, oko 1880. godine. Juraj Dobrila, litografija kredom, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Ustanove

Državni arhiv u Pazinu, Pazin

Državni arhiv u Pazinu, u sporazumu s Istarskim književnim društvom "Juraj Dobrila“ pokrenuo je krajem kolovoza 2009. godine projekt "Juraj Dobrila“ s ciljem pronalaženja, evidentiranja i sakupljanja arhivskog gradiva koje svjedoči o životu i radu biskupa Jurja Dobrile. Državni arhiv u Pazinu zadužen je za pronalaženje, evidentiranje i prikupljanje arhivskog gradiva ili njegovih preslika, a koje se nalazi pri državnim arhivima Republike Hrvatske i privatnim osobama, dok je Istarsko književno društvo zaduženo za isto pri Biskupijskim arhivima Biskupije Porečke i pulske te Tršćanske. U skladu s mogućnostima nastojat će se evidentirati gradivo koje se nalazi i u inozemnim svjetovnim i crkvenim arhivima, s naglaskom na školovanje Jurja Dobrile te službenu i privatnu korespondenciju.

Izložbe, projekti, publikacije

Biskup dr. Juraj Dobrila Odabrana bibliografija

Ivetić, Marija. Dr. Juraj Dobrila: život i djelo Odabrana bibliografija

Veli Ježenj, stalni postav.

Juraj Dobrila - osnivanje osobnog fonda Projekt

Znanstveni skup Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće pjesme „Krasna zemljo“ (1912.-2012.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Spomen dom sjedinjenja i slobode u Pazinu, 25. i 26. listopada 2012. link Odabrana bibliografija

Godina 2012. pokazala se vrlo zanimljivom prilikom za obilježavanje i znanstvenu valorizaciju dva iznimno važna događaja u povijesti istarskih Hrvata – dvije stotine godina od rođenja biskupa Jurja Dobrile, središnje figure narodnog preporoda istarskih Hrvata, i stoljeće od nastanka jednog od simbola Istre, pjesme „Krasna zemljo“. Dvodnevni znanstveni skup Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće pjesme „Krasna zemljo“ (1912.-2012.) održan je 25. i 26. listopada 2012. godine u Puli i Pazinu, a okupio je 20 povjesničara, crkvenih te kulturnih djelatnika, u organizaciji Istarske županije, Porečke i Pulske biskupije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Državnog arhiva u Pazinu, Katedre Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područnog centra Pula te Istarskog književnog društva „Juraj Dobrila“ Pazin

Markus LEIDECK, Juraj Dobrila (1812-1882.) (povodom 200. obljetnice rođenja) Katalog