Gunčević, Josip

Biografija

Gunčević, Josip

(Grižići kraj Broda na Savi, 1895. - Donji Macelj kraj Krapine, 1945.)

Doktor teoloških znanosti, gimnazijski kateheta i ravnatelj. Autor je 15 knjiga i više brošura u kojima je obrađivao crkveno-teološke, školsko-pedagoške i sociološke teme. Vrlo aktivan u kulturnom životu Broda, za vrijeme NDH bio je predsjednik pjevačkoga društva "Davor" te Hrvatskoga kulturnog društva "Berislavić". Pogubljen na Bleiburgu.

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika. Uz 150. godišnjicu rođenja Huga Badalića, 2001.g., na zgradi Muzeja Brodskoga Posavlja (nekadašnjega Gradskog magistrata) postavljena je spomen-ploču Huga Badalića.

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Šota, Stanislav. Josip Gunčević Knjiga

Osnovni cilj rada jest istražiti i pokazati kako teorijski, tako i konkretni doprinos Josipa Gunčevića životu Đakovačke i Srijemske biskupije te Crkvi u Hrvata općenito; a potom istražiti njegov doprinos, teologiji, posebice katehetici i pedagogiji između dva svjetska rata.

Cafuta, Ivanka. Josip Gunčević, Josip Mirković, Josip Pusztay Katalog

Katalog izložbe održane u Muzeju Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, srpanj - kolovoz 1995.