Kavanjin (Cavagnini), Jerolim (Girolamo)

Biografija

Kavanjin (Cavagnini), Jerolim (Girolamo)

(Split, 1643. - Split, 1714.)

Hrvatski književnik i historiograf. Bio je član splitske književne akademije, nazvane "ilirička iliti slovinska". Napisao je tri talijanske rasprave, a glavno mu je djelo hrvatski spjev "Povijest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara" od 32 724 stiha, nastao najvjerojatnije u Sutivanu nakon 1700. Poznatiji je pod kraćim naslovom "Bogatstvo i uboštvo" (1861.), koji mu je dao izdavač I. Kukuljević Sakcinski. Kavanjinu pripada važno mjesto u starijoj hrvatskoj književnosti jer je nakon Marulića prvi značajniji književnik iz Splita.

Izvori

Muzeji

Muzej grada Splita, Split link

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja. Muzej sadrži i Tartagliinu ostavštinu, koja sadrži diplome, zahvalnice, osobne predmete i fotografije.

Predmeti

Grb obitelji Kavanjin iz ljetnikovca u Sutivanu na otoku Braču, 17. st. Autor: - grb

MGS 1147 Grb je u vertikalnom ovalnom okviru. Gore i dolje i s bočnih strana dvostruke volute, ispod štita je plitko modelirana mala muška glava veličine 10 cm. Grb je podijeljen na dva dijela. Konj je okrenut ulijevo, a glavom prema repu. Donje polje je glatko i reljefno istureno. Boje su dobro sačuvane. Ovaj grb dio je zbirke obitelji Capogrosso-Kavanjin iz njihovog ljetnikovca u Sutivanu na Braču gdje je na nadvratniku bočnog ulaza u dvorište flankiranom puškarnicama, uklesan natpis OSTIVM NON HOSTIVM uz koji je stajao ovaj kameni grb. Prikaz grba obitelji s konjem u trku naslikan je na slici koja se čuva u Muzeju grada Splita. (Elvira Šarić Kostić)

Ilustracije

Grb obitelji Kavanjin, 18. st. Autor: Nepoznati autor slika na platnu

MGS 1750

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Šarić-Kostić, Elvira. Splitski grbovi Katalog

Čičin-Šain, Ćiro, Oporuka Jerolima Kavanjina Knjiga

Kuzmanić, Bruno. Povijest splitske obitelji Kavanjin Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u knjizi: Zglav-Martinac, Helga. Zbirka starih i rijetkih knjiga Muzeja grada Splita, 2009. Str. 114 – 119.

Duplančić, Arsen. Put Kavanjinova „Bogatstva i uboštva“ od rukopisa do čitatelja Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u časopisu: Mogućnosti 10-12 (1994.), Str. 21-39.

Kavanin, Jerolim. Poviest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara : (Bogatstvo i uboštvo) link Digitalizirana građa

Dostupno u DiZbi.