Polić, Janko

Kamov

Biografija

Polić, Janko Kamov

(Sušak, danas dio Rijeke, 1886. - Barcelona, 1910.)

Hrvatski književnik. Pseudonim Kamov uzeo je prema biblijskomu Kamu. Avangardist prije avangarde, Kamov je provocirao i beskompromisno se suprotstavljao svemu dotadašnjemu. Okrenut novomu, budućem, bio je neprihvaćen i neshvaćen u svoje doba, ali je u potonjim desetljećima stekao status legende. Sklon aktivizmu, antagonizmu, nihilizmu, poricanju postojećih struktura, antiesteticizmu i oprjeci prema estetskim kanonima svojega doba – s njime u punom smislu riječi počinje hrvatska književna avangarda.

Izvori

Muzeji

Gliptoteka HAZU, Zagreb link

U fundusu se nalazi više od 13 000 predmeta, među kojima i portreti poznatih hrvatskih književnika. U zbirci hrvatskog kiparstva nalaze se skulpture Vanje Radauša, Vojina Bakića i drugih koje prikazuju poznate književnike poput Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Janka Polića Kamova itd.

Muzej grada Rijeke, Rijeka link

Fundus Muzeja obuhvaća raznorodnu građu koja u najvećem opsegu prati povijest grada, odnosno građanski život 19. i 20. st. u Rijeci. Prikupljena je, obrađena i restaurirana dragocjena građa, provedena su brojna istraživanja, priređene zapažene izložbe i objavljeni opsežni katalozi s temama iz gradske i šire regionalne povijesti. Između ostaloga, Muzeju grada Rijeke dobio je na poklon od Zdravka Grgureva dio ostavštine Dragutina Gervaisa koja sadrži bistu, crteže (portrete), dio korespondencije, novinske članke, prijepise jednog dijela intendantskih dnevnika, primjerke nekolicine časopisa u kojima su objavljeni Gervaisovi članci, te poneki osobni dokument ili fotografiju. I sve to u jednom koferu.

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Janko Polić Kamov, 1959.-1961. Autor: Radauš, Vanja skulptura

Iz ciklusa Panopticum croaticum

Ilustracije

Predložak spomenika Janku Poliću Kamovu, 1998. Autor: Kamenar, Zvonimir skulptura

inv. br. MGR-12452

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Narodna knjižnica i čitaonica, Selce

Ogranak Selce Narodne knjižnice i citaonice Crikvenica sadrži pretežito rukopisnu ostavštinu dr. Vinka Antića, znamenitoga i zaslužnog Selčana. Rukopisna ostavština dr. Vinka Antića sadržajem je raznovrsna - osim njegovih rukopisa, izvornih pisama i fotografija, tu su i rukopisi Janka Polića Kamova, Nikole Polića i Tina Ujevića, dio rukopisne ostavštine Viktora Cara Emina te pojedini rukopisni tekstovi i osobni dokumenti Mate Balote, drugih javnih i kulturnih djelatnika onoga vremena i književnika. Osobito je značajno bilo blisko prijateljstvo s Nikolom Polićem, članom poznate riječke književne obitelji Polić, koji je Antiću ostavio svoju književnu ostavštinu koja sadrži i originalne rukopise i prepisku Nikolinog poznatijeg brata, Janka Polića Kamova. Najvrednijima smatraju se njegova pisma iz kojih se da iščitati dinamika svakodnevnog Kamovljeva života.

Izložbe, projekti, publikacije

Car Ilić, Ksenija. Kroz rukopisnu ostavštinu link Odabrana bibliografija

Tekst Ksenije Car Ilić u časopisu "Muzeologija" 43/44. Knjižnica posjeduje dvije dragocjene rukopisne i književne ostavštine dr. Vinka Antića i Ivana Lončarića Papića, obojice Selčana. Antićeva ostavština sadržava njegove autografe, izvorna pisma, fotografije i radove drugih poznatih osoba i književnika kao što su Janko Polić Kamov, Nikola, Milutin i Vladimir Polić, Viktor Car Emin, Antun Barac, Vladimir Nazor, Mate Balota, Drago Gervais .

Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima link Izložba

Kamov link Digitalizirana građa

Od I. Gundulića do M. Krleže Katalog

Portreti poznatih hrvatskih književnika iz fundusa Gliptoteke HAZU, 15. travnja - 15. svibnja 1999.

Očeva država - majčin sin link Izložba

Rijeka, 12. lipnja - 17. kolovoza 2007. Autori izložbe: Gerhard M. Dienes, Landesmuseum Joanneum Graz; Ervin Dubrović, Muzej grada Rijeke / Museum der Stadt Rijeka; Gernot Kocher, Karl Franzens Universität - Kriminalmuseum Graz

Očeva država - majčin sin Katalog

Autoritativne očeve, domovinske idealiste i totalitariste počesto nasljeđuju dezorijentirani i anarhistički nastrojeni mamini sinovi - teza je na kojoj se temelji izložba Muzeja grada Rijeke, organizirana u suradnji s Landesmuseum Joanneumom (Graz) i Karl Franzens Universität - Kriminalmuseumom (Graz). Riječki primjer opisao je Ervin Dubrović u izložbenoj sekvenci "Patrijarsi i sinovi", u kojoj predstavlja oca moralizatora Antu Polića, i njemu nasuprot, njegova sina, pjesnika Janka Polića Kamova (1886.-1910.).

Janko Polić Kamov, njegovo i naše doba: priručnik za čitanje Kamova 100 godina poslije Digitalizirana građa

Autori: Mladen Urem, Milan Zagorac URL:https://books.google.hr/books?id=cJ3Zuvmf_wgC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=muzej+grada+rijeke+janko+poli%C4%87+kamov&source=bl&ots=eiErkM3_8O&sig=p6Sh9y1vuESUJKYti9urzzFe4a0&hl=en&sa=X&ei=Fu-4VKzMFIO5ONfJgaAF&ved=0CE0Q6AEwBg#v