Matko, Janko

Biografija

Matko, Janko

(Brlenić kraj Krašića, 1898. - Zagreb, 1979.)

Najpoznatiji predstavnik pučke književnosti. Završio je franjevačku gimnaziju, urarski, optičarski i draguljarski zanat u Vukovaru, živio u Rijeci, a od 1923. god. u Zagrebu, gdje je obnašao različite dužnosti u „Hrvatskom radiši“ te vodio vlastitu urarsku radnju.

Izvori

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Hrvatski povijesni muzej posjeduje Zbirku predmeta iz svakodnevnog životu koju čini 4000 uporabnih predmeta koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita 19. i 20. stoljeća te koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Prema pripadnosti određenoj osobi ili obitelji po brojnosti se ističu ostavštine obitelji bana Josipa Jelačića i bana Ivana Mažuranića, dok je nešto manje predmeta vezano uz osobe i plemićke obitelji koje su obilježile politički, kulturni i gospodarski život Hrvatske u 19. i početkom 20. stoljeća poput preporoditelja Ljudevita Gaja, biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih.

Predmeti

Košulja s plastronom književnika Janka Matka, sredina 20. st. Autor: Mueller, M. košulja, odjeća

Krojač M. Müller (Zagreb, Ilica 45). HPM-PMH-32077 (podatke dostavila A. Smetko)

Ovratnik za mušku košulju Janka Matka, 20. st. Autor: Domaća tvornica rublja (Zagreb) odjeća, ovratnik

HPM-PMH-32075 (podatke dostavila A. Smetko)

Ilustracije