Dujak, Janko

Biografija

Dujak, Janko

(Sisak, 1869. - Sisak, 1925.)

Književnik, knjižar i nakladnik. U Sisku 1895. otvorio knjižaru, tiskaru i knjigovežnicu te od 1899. do 1925. s prekidima uređivao Sisački glas (1908 –12. Novi sisački glas). Surađivao također u Hrvatskoj domovini (1899). U Sisačkom glasu objavio, većinom anonimno, više političkih, kulturnopovijesnih i putopisnih priloga te prigodnih pjesama. Kao nakladnik objelodanio mnogobrojna beletristička djela hrvatskih i slavenskih pisaca, više poučno-popularnih knjiga te vlastitu preradbu Danteova Pakla (pučko izdanje). Zbog nakladničke djelatnosti i protuaustrijskoga političkog uvjerenja bio je uhićivan i osuđivan na kraće zatvorske kazne. Od 1897. do 1903. njegovu komediju Moć ljubavi izvodile su amaterske kazališne družine u Sisku, Puli, Poreču i Trstu te iseljeničke u SAD. Proze su mu inspirirane aktualnim političkim prilikama u Hrvatskoj i bez veće su izvornosti. U rukopisu je ostavio građu za hrvatski rječnik, pročišćen od tuđica.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Gradski muzej Sisak, Sisak link

Gradski muzej Sisak je muzej općeg tipa koji obavlja muzejsku djelatnost na području grada Siska. Predmeti iz novije povijesti i suvremenosti tematski obuhvaćaju široko područje društvenoga, političkoga, vojnoga, gospodarskoga, kulturnoga i svakodnevnog života, s naglaskom na prijelomnim zbivanjima i osobama koje su obilježile život grada. Zavičajna zbirka i knjižnica Muzeja sadrži i građu književne baštine koja se povremeno izlaže.

Zbirke

Zavičajna zbirka Gradski muzej Sisak, Sisak

Dokumentarna zbirka I Gradski muzej Sisak, Sisak

Predmeti

Janko Dujak, poč. 20. st. Autor: Foto Đuro Noršić fotografija

Inv. ozn.: 510:SIK – 31424

Spomen-pjesme: uspomena iz vojničkog života Autor: S. K. Domobranac knjiga

Stihovi kojima se opisuje vojačenje i vojnički život. Inicijali autora nisu razriješeni, no iz Dujakove biografije zaključujemo kako je on autor. Knjižica je zabranjena 1917. godine. Inv. ozn.: 510:SIK-31802 (podatke dostavila Davorka Obradović)

Ilustracije

Hrvatski mučenici grof Petar Šubić Zrinski i šura mu knez Fran Krsto Frankopan Autor: Dujak, Janko knjiga

Drugo izdanje. Predgovor Janko Dujak. Pribrao Janko Dujak. Tiskom i nakladom vlastite tiskare. Sisak, bez godine izdanja. Autor predgovora Janko Dujak. U brošuri su objavljeni izvadci iz „Poviesti Hrvatske“ Tadije Smičiklasa i „Urote“ Eugena Kumičića. Inv. ozn.: 510:SIK-20399 (podatke dostavila Davorka Obradović)

Ilustracije

Dopisnica Stjepana Radića knjižaru i tiskaru Janku Dujaku, srpanj 1901. Autor: Radić, Stjepan dopisnica

Tekst pisan na otisnutoj dopisnici s likom Jana Husa. Obiteljska ostavština Dujak. Vlasnik Vjeran Prezelj, unuk Janka Dujaka.

Ilustracije

Vrtić ljubavi ili Značenje cvijeća, oko 1900. Autor: Tucaković, Ferdinand Ante knjiga

Tiskom i nakladom Janka Dujaka. Sisak, bez godine izdanja (oko 1900. g.). Pod pseudonimom Pelislav (Pelislav Jesenski) objavljuje hrvatski pjesnik i prozaik Ferdinand Ante Tucaković. Počeci Dujakova knjižarskog rada vezani su uz objavu isključivo naslova hrvatskih autora. Inv. ozn.: 510:SIK-31801 (podatke dostavila Davorka Obradović)

Ilustracije

Biserje, 1905. Autor: Rudolf, Viktor knjiga

Osnovni kriterij pri odabiru naslova koje je Janko Dujak tiskao bila je zavičajnost. Zavičajna komponenta očitovala se biranjem djela koja su bila vezana za prostor grada Siska i njegove okolice. Autori koje je birao također su pripadali zavičajnom prostoru: rođenjem, školovanjem, dijelom života koji su proveli u Sisku ili pak temom kojom su u svojim djelima zadirali u korijene zavičajnosti. Većinu tih autora i osobno je poznavao te o njima imao definiran stav ne samo kao o piscima, već i kao osobama koje su svoja djela pisali vođeni domoljubljem i željom za jačanjem nacionalnog identiteta u vremenskom i političkom okruženju koje tomu nije bilo naklono. Tisak i naklada J. Dujak-a. Sisak, 1905. g. (podatke dostavila Davorka Obradović)

Ilustracije

Priopćenje o osnivanju "radničkog odjela" Kluba stranke prava u Sisku, 1896. Autor: Čupak, Josip rukopis, pismo

Dopis upućen Predsjedništvu kluba Stranke prava u Sisku. Potpisnik Josip Čupak. Inv. ozn.: 510:SIK-31749

Ilustracije

Kraj lješine na bojnom polju, 1907. Autor: Garšin, Vs. M. knjiga

Godine 1904. Dujak počinje izdavati prijevode iz svjetske književnosti. Cjelovit uvid u izdanja prijevodne književnosti Dujakove knjižare pokazuje da je najviše povjerenja darovao prevoditeljskom radu Pavla Rakoša. Većinu prijevoda na hrvatski u izdanju Dujakove knjižare potpisao je upravo Rakoš. U tim se prijevodima potpisuje pravim imenom, ali vrlo često i pseudonimima: Selim Rakošev, Branimir Pekarić i rjeđe kao Sozotijević, S. P. L. Matov, Ivan Bujuklijev, P. Sergijev. Ruski napisao Vs. M Garšin. Preveo Pavao M. Rakoš. Tisak i naklada knjižare Janka Dujaka. Sisak, 1907. g. Inv. ozn.: 510:SIK-31804 (podatke dostavila Davorka Obradović)

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Moć ljubavi Katalog

Opsežan katalog izložbe (Sisak, lipanj - listopad 2017.) donosi i kataloški popis predmeta među kojima je većina iz obiteljske ostavštine u prvatnom posjedu Vjerana Prezelja. Autorica Davorka Obradović.

Izložba Moć ljubavi link Izložba

'Moć ljubavi'' je izložba iz ciklusa posvećenog zavičajnicima, ljudima koji su ostavili trag u povijesti grada, koji su u njemu rođeni ili koji su dio životnog i radnog vijeka u njemu proveli. Povijest nekoga grada jest povijest ljudi koji su u njemu živjeli i u njega ugradili svoje životno djelo. Ona ne isključuje nikoga, ali uvijek je bilo onih koji su se učinjenim isticali više od ostalih. Janko Dujak je zasigurno jedan od njih; zanimljiva i svestrana osoba koja u krugu zavičajnika nije potpuno nepoznata. Ovom izložbom pratimo njegovu životnu priču isprepletenu pričom o gradu koji je nesebično volio.