Šašel (Schaschel), Jakov (Jacob)

Biografija

Šašel (Schaschel), Jakov (Jacob)

(Železna Kapla kod Borovlja u Koruškoj, 1832. - Karlovac, 1903.)

Svestrani puškar, samouki slikar i graver, putopisac. Kao dvadeset i jednogodišnji mladić, laik, dobrovoljac lijepog rukopisa i izučenog zanata, tijekom 1853. i 1854. godine bio je sudionik katoličkog misionarskog pohoda pod vodstvom Ignacija Knoblechera u Egiptu, Nubiji i Sudanu, odakle je u domovinu prijateljima i roditeljima slao brojna pisma i crteže. Uz pomoć franjevačkog slikara i pozlatara Franje Prokopija Godlera unaprijedio je slikarsko znanje, te razvio veliku slikarsku aktivnost

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzeji grada Karlovca, Karlovac link

Muzej je osnovan 1904. g., a smješten je zgradi iz prve polovice 17. st., koju je dao izgraditi karlovački general Vuk Krsto Frankopan. Stalni postav otvoren 1997. g. s gotovo tisuću izložaka u sedam kronološko-tematskih cjelina daje prikaz karlovačkoga prirodnog i kulturno-povijesnog krajolika od najstarijih geoloških razdoblja do danas. Posebno je naglašeno i karlovačko tiskarstvo te obilježeno osnivanje Ilirske čitaonice.

Zbirke

Povijesni odjel Muzeji grada Karlovca, Karlovac

Zbirka dokumentarne građe Muzeji grada Karlovca, Karlovac

Zbirka oružja i vojne opreme Muzeji grada Karlovca, Karlovac

Zbirka slika 18. i 19. stoljeća Muzeji grada Karlovca, Karlovac

Predmeti

Pisma Jakova Šašela roditeljima, 1853.-1854. Autor: Šašel, Jakov pisma

Gradski muzej Karlovac: inv. oznaka GMK-11988; GMK-11989

Ilustracije

Bilder aus dem Oriente, 1863. Autor: Šašel, Jakov ilustrirani rukopis

Knjiga je nastala je u Karlovcu, desetak godina nakon poduzetog putovanja 1863. godine. Uvezena je u kožne korice na kojima stoji skraćeni naslov (Bilder aus dem Oriente von Jakob Schaschel) izveden u zlatotisku. Dimenzije knjige su 22,5 x 29,5 cm. Sadrži predgovor i 143 stranice rukom pisanog teksta podijeljenog u četiri poglavlja. Knjiga je ilustrirana autorovim crtežima; na prvoj stranici nalazi se autoportret, te u nastavku još 33 kolorirana crteža s naslovima koji prate tekstualni sadržaj. inv. oznaka GMK-KP-460

Ilustracije

Priznanica Gospodarsko-obrtničke izložbe u Karlovcu Franji Ferkoviću, 1884. Autor: Šašel, Jakov diplome

Inv. oznaka GMK-7063

Ilustracije

Jakov Šašel, oko 1880. Autor: Decsey, E. fotografija

inv. oznaka GMK-KP-354/12

Ilustracije

Lovačka puška na stražnje punjenje sistema lefaucheux, dr. pol. 19. st. Autor: Šašel, Jakov puška, oružje

GMK-KP-92

Ilustracije

Dvocijevna lovačka puška sistema paljenja na kapislu, dr. pol. 19. st. Autor: Šašel, Jakov puška, oružje

Inv. oznaka GMK-KP-93

Ilustracije

Autoportret, 1860. Autor: Šašel, Jakov ulje na platnu

GMK-IKMP-125G

Ilustracije

Portret muškarca u tamnom odijelu s naočalama, poslije 1884. Autor: Šašel, Jakov ulje na platnu

GMK-IKMP-182G

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Škrtić, Antonija. Šašelove "Slike s Orijenta" link Odabrana bibliografija

Tekst Antonije Škrtić u "Muzeologija" 48/49

Bilder aus dem Oriente aufgenommen während einer Reise nach Ägypten, Nubien, Sudan in den Jahren 1853 und 1854 Knjiga

Gradski muzej Karlovac u svojemu fundusu posjeduje originalni rukopis Jakova Šašela (1832.-1903.), puškara, slikara i gravera koji je veći dio svoga života proveo u Karlovcu. Knjiga je putopis pisan na njemačkom jeziku 1863. godine. Autor je opisao svoje doživljaje u Africi tijekom putovanja 1853. i 1854. godine, na koje se uputio kao član skupine rimsko-katoličkih misionara. Originalni rukopis od 143 stranice teksta uvezan je u kožu s naslovom u zlatotisku. U povodu stote godišnjice smrti Jakova Šašela i 140. godišnjice od nastanka rukopisa Gradski muzej Karlovac objavio je originalni tekst i prijevod na hrvatski jezik. Publikacija je popraćena pogovorima Reinharda Henkela s Geografskog instituta Sveučilišta u Heidelbergu i Zagrebu, Sande Kočevar, više kustosice Gradskog muzeja Karlovac (o Jakovu Šašelu i njegovoj rukopisnoj knjizi) te kustosice Antonije Družak (o 43 ilustracije kojima je Šašel popratio svoj tekst). Knjiga je vrijedan prilog hrvatskoj historiografiji, kao i izvor spoznaja o katoličkome misionarstvu, egiptologiji, antropologiji, povijesti umjetnosti i putopisnoj književnosti.

Jakov Šašel : (1832-1903) Knjiga

Treća knjiga u bibliografskom nizu Gradskoga muzeja Karlovac "Katalozi i monografije" posvećena je znamenitom Karlovčanu Jakovu Šašelu (1832. – 1903.). To je druga knjiga koju je Muzej posvetio svom sugrađaninu, nakon što je 2003. godine objavljen pretisak Šašelova putopisa "Slike s Orijenta nastale tijekom jednog putovanja u Egipat, Nubiju i Sudan tijekom 1853. i 1854. godine“. Kustosi karlovačkoga muzeja načinili su monografski prikaz kojim su nastojali osvijetliti svestrano djelovanje Jakova Šašela i njegov doprinos gradu Karlovcu, u kojemu je djelovao kao ugledni puškar i slikar, graver i crtač crkvenog mobilijara i spomenika, putopisac i izumitelj. Monografija donosi tekstove "Prilog za biografiju Janka Šašela (1832-1903)" (Sanda Kočevar), "Oružar Jakov Šašel" (Janko Jeličić), "Slikarski opus Jakova Šašela" (Antonija Škrtić), "Jakov Šašel kao projektant i graditelj crkvenog namještaja" (Igor Čulig). Kataloški dio sadržava popis 96 jedinica s podacima o njihovu nazivu i godini nastanka, tehnici, veličini i signaturi, vlasništvu i inventarnoj oznaci, uz tekstualni opis i popratnu literaturu. Većina je kataložnih jedinica popraćena i ilustracijom u boji.