Vojnović, Ivo

Biografija

Vojnović, Ivo

(Dubrovnik, 1857. - Beograd, 1929.)

Hrvatski književnik. Gimnaziju završio u Splitu, a studij prava u Beču i Zagrebu. Nakon prekida činovničke karijere, dramaturg je HNK u Zagrebu (1907-11), a zatim slobodni pisac; 1914-17. u zatočeništvu i internaciji (zbog privrženosti jugoslavenskim idejama). Nakon rata odlazi u Francusku, tražeći lijeka očnoj bolesti, a od 1922. živi u Dubrovniku. Pred smrt odlazi u Beograd, gdje je smješten u bolnicu. Prvim književnim radovima nadovezuje se na realistička i naturalistička strujanja (novele Geranijum, 1880. i Ksanta, 1886; drame Psyche, 1889. i Ekvinocijo, 1895), dok se Lapadskim sonetima (1892-98) i dramskim ciklusom Dubrovačka trilogija (1900-03) približava simbolizmu. U kasnijim dramama (Smrt majke Jugovića, 1907; Gospođa sa suncokretom, 1912; Lazarovo vaskrsenje, 1913; Imperatrix, 1919; Maškarate ispod kuplja, 1925; Prolog nenapisane drame, 1929) priklanja se različitim modernističkim stilovima (simbolizam, neoromantika, secesija).

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec link

Galerija je zasnovana 1970. g., kada je Antun Augustinčić (1900. - 1979.) – zagrebački i pariški đak, jedan od naših najznačajnijih kipara i nezaobilaznih predstavnika hrvatske moderne umjetnosti – darovao svom rodnom Klanjcu vlastiti kiparski opus, nastao tijekom 50 godina njegova stvaranja, od 1920-ih do 1970-ih, koji mu je priskrbio ugled u domovini i inozemstvu.

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej, Dubrovnik link

U stalnom postavu posebno mjesto čini grupa od oko 90 portreta istaknutih Dubrovčana, poznatih znanstvenika, književnika i političara poput Gradića, Getaldića, Boškovića, Gundulića, Zuzorićeve, Bunića, Gučetića, Baseglia i dr.

Zbirke

Zbirka Iva Vojnovića Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej, Dubrovnik

U sklopu ove zbirke čuva se devedeset i osam predmeta povezanih sa životom i djelom poznatoga dubrovačkog i hrvatskog književnika. Najveći njezin dio su predmeti iz Vojnovićeve ostavštine, o kojoj se marno skrbio brat mu Lujo, a u Dubrovnik su bili dopremljeni s nakanom da se otvori muzej posvećen njegovu životu i djelu. Osobnu ostavštinu čine raznovrsna priznanja što ih je Vojnović za života dobivao (srebrni lovor-vijenci, odlikovanja različitih država), njegove osobne stvari (naočale, domino-kocke i sl.), fotografije, zabilješke, crteži i skice, kao i korespondencija koju je vodio s mnogim poznatim osobama iz javnoga života, u Dubrovniku, s kojim je bio posebno povezan, i drugdje po Europi.

Predmeti

Ivo Vojnović, 1898. - 1900. Autor: Kovačević, Stjepan grafika, portret

List iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića. Izvor: Brekovac Pisk, Marina. Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Skice Ive Vojnovića za treći dio Dubrovačke trilogije, Na taraci. Autor: Vojnović, Ivo crtež

Ilustracije

Ekvinocij, 1895. Autor: Vojnović, Ivo kazališna cedulja

Vojnović, Ivo: Ekvinocij: drama u četiri prikaze. Red. Stjepan Miletić. Praizvedba: 30.10.1895., HNK u Zagrebu

Izvori
Ilustracije

Portret Ive Vojnovića, 1982. Autor: Augustinčić, Antun bronca

Portret je nastao ispunjavanjem narudžbe HNK u Zagrebu u listopadu 1968.; gipsani primjerak dio je Augustinčićeve donacije, a brončani odljev za svoj je fundus Galerija načinila 1982. godine u Ljevaonici LIKUM-a u Zagrebu. Inv.br. GA-167

Ilustracije

Maškarate ispod kuplja, skica I. Vojnovića, 1922. Autor: Vojnović, Ivo rukopis

Ilustracije

Ivo Vojnović, Dubrovačka trilogija, 1979. Autor: - fotografija

Fotografija iz kazališne predstave, red. Joško Juvančić, DLJI, 1979.

Ilustracije

Maškarate ispod kuplja, 1922. Autor: Vojnović, Ivo autograf

Ilustracije

Ivo Vojnović Autor: Žedrinski, Vladimir crtež

Ilustracije

Psyche: komedija u tri čina, Zagreb, 1889. Autor: Vojnović, Ivo knjiga

Zabavna knjižica Matice hrvatske

Ilustracije

A Trilogy of Dubrovnik, Graz 1921. Autor: Vojnović, Ivo knjiga

Ilustracije

Karikatura Iva Vojnovića, Split, 1916. Autor: Uvodić, Angjeo crtež, karikatura

V-135 Zbirka Iva Vojnovića

Ilustracije

Ovratnik, poč. 20. st. Autor: Nepoznati autor odjevni predmeti

V-15 Zbirka Iva Vojnovića Natpis na ovratniku: "Nosio u tamnici u S. 1914!"

Ilustracije

Ivo Vojnović, Split, 1907. Autor: Weisner, E. fotografija

V-32 Zbirka Iva Vojnovića

Ilustracije

Rt i more, Prva pol. 20. st. Autor: Vojnović, Ivo akvarel

V-44 Zbirka Iva Vojnovića

Ilustracije

Dubrovačka trilogija, 1910. Autor: Dionička tiskara Zagreb kazališna cedulja, plakat

V-102 Zbirka Iva Vojnovića Kralj. zem. hrvatsko kazalište u Zagrebu, 1. studenoga 1910. Napisao Ivo Vojnović; redatelj g. Bah

Ilustracije

Dopis Ivi Vojnoviću, 1928. Autor: Česká akademie věd a umění dopis, pismo

V-81 Zbirka Iva Vojnovića Dopis Češke akademije znanosti i umjetnosti od 22. rujna 1928. u kojemu ga obavještavaju kako je imenovan vanjskim članom Akademije.

Ilustracije

Život i djelo Iva Vojnovića, pjesnika Dubrovnika, 1957. Autor: Naučna biblioteka Dubrovnik katalog izložbe, knjiga

V-109 Zbirka Iva Vojnovića Katalog izložbe 16.7. - 31.8. 1957. Ljetne igre, Dubrovnik. Izdavač: Odbor dubrovačkih ljetnih igara

Ilustracije

Vojnovićev muzej u Dubrovačkoj knjižnici, 1943. Autor: - novinski članak, hemeroteka

V-97 Zbirka Iva Vojnovića Jedan list iz novina od 7.10.1943. u kojemu je tekst razgovora s don Gjurom Krečakom o inicijativi osnivanja Muzeja Iva Vojnovića u župnoj kući Na Mihajlu te problemima zbog kojih muzej nije osnovan. Sva sakupljena građa predana je na čuvanje Dubrovačkoj knjižnici.

Ilustracije

Conte Ivo, 1944. Autor: Begović, Milan hemeroteka

V-98 Zbirka Iva Vojnovića List novina od 23.4.1944. s tekstom Milana Begovića o Ivi Vojnoviću.

Ilustracije

A Trilogy of Dubrovnik by count Ivo Vojnović, druga pol. 20. st. Autor: Jadran Dubrovnik promidžbeni letak

V-105 Zbirka Iva Vojnovića

Ilustracije

Imperatrix: misterija Ostrva Zaboravi, 1918. Autor: Vojnović, Ivo knjiga

Na prednjoj strani korica ilustracija Jose Kljakovića. Inventarna oznaka MUO-050373

Ivo Vojnović, 1924. Autor: Kljaković, Jozo karikatura

Karikatura objavljena u "Književnoj republici" 1924. kao ilustracija uz Krležin tekst, a koja je izvedena u maniri kubističkoga crteža (prema: Dulibić, 2021.)

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Najvećim dijelom rukopisi Vojnovićevih epistola čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (1.056 pisama) koja čuva i Dnevnike Iva Vojnovića

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

HDA čuva vrijednu cjelinu arhivskoga fonda obitelji Vojnović koja je u procesu digitalizacije (podatak iz 2014.g.). Među arhivskim gradivom čuvaju se i predmeti poput šešira, metalnoga čajnika, srebrne tintarnice, tanjura, naočala i kutije za cvikere. U podseriji Muzej Iva Vojnovića sadržana je dokumentacija o osnivanju muzeja: popis predmeta za muzej i muzejskih eksponata, statut muzeja, pismo Đure Krečaka Dubrovačkoj biblioteci i dopise Odbora o osnivanju Muzeja Iva Vojnovića u Dubrovniku (Đ. Krečak, V. Križ, Dabrović) upućene Luju Vojnoviću.

Znanstvena knjižnica, Dubrovnik

Zbirka korespondencije Iva Vojnovića pod nazivom „Pisma Emki Krstelj“ čuva se u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku od 1951. godine kad je otkupljena od gospođe Emke, udovice Iva Krstelja, u Kućištu na Pelješcu. Bračni par Krstelj spadao je u krug Vojnovićevih najbližih prijatelja još od 1915. kad su se Ivo Vojnović i Ivo Krstelj sprijateljili u šibenskom zatvoru igrajući „tresetu“. Emka je posjećivala svoga supruga i tako se razvilo snažno i duboko prijateljstvo koje je potrajalo sve do Ivove smrti. U svome dnevniku Vojnović često spominje Emku nazivajući je „junakinjom“ i divi se njezinoj „neslomivoj češkoj krvi“. Poslije 1. svjetskog rata dr. Ivo Krstelj postaje namjesnikom za Dalmaciju, a kasnije i ministrom u vladi u Beogradu. On je preminuo 1949., a Emka 1966. godine u Kućištu. Emka je sačuvala sva Vojnovićeva pisma, dok se njezina pisma Ivu nažalost nisu sačuvala. Zbirka „Pisma Emki Krstelj“ broji ukupno 44 pisma, 42 dopisnice, 16 posjetnica, 11 fotografija, 8 cedulja, 2 brzojava, 2 tiskanice i jednu javnu zahvalu.

Državni arhiv u Splitu, Split

U osobnoj arhivi Ante Tresića Pavičića nalaze se i 22 pisma Ive Vojnovića koja obuhvaćaju razdoblje od 1907. do 1912. godine.

Izložbe, projekti, publikacije

Jedan po jedan dohodu vlastela Katalog

Izložba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu uz 80. obljetnicu smrti Iva Vojnovića (6. - 27. studenoga 2009.). Uvodni tekst - "Pjesnik Dubrovnika" - potpisuje Luko Paljetak, a tekst "Ivo Vojnović – nacrt za književni portret" napisao je Tihomil Maštrović, koji je Vojnovićevu obljetnicu obilježio i objavljivanjem opsežnoga izdanja "Pisma Iva Vojnovića", koje u tri sveska donosi najveći broj prikupljenih pisama jednoga pisca, njih čak 2 356. Pisma je Maštrović prikupljao deset godina u brojnim knjižnicama i privatnim zbirkama, kako u Hrvatskoj tako i izvan njezinih granica. Neka od tih pisama (npr. pismo I. Vojnovića Juliju Benešiću iz 1918.), koja se čuvaju u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK, reproducirana su u katalogu, koji donosi i ilustracije ostalih izložaka – faksimila Vojnovićevih rukopisa, preslike naslovnica časopisa ili knjiga, fotografije, plakata uz izvedbe Vojnovićevih drama te planova i karata iz vremena Vojnovićeva života u Dubrovniku.

Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine Odabrana bibliografija

Zbornik radova stručno-znanstvenoga skupa (Zagreb, HDA, 9. listopada 2014.)

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

Antun Augustinčić : portreti Katalog

Katalog uz memorijalnu izložbu u Modernoj galeriji, Zagreb, 15. - 31. 5. 1980. Predgovor Josip Depolo ; fotografije Nino Vranić. Među izloženim portretima je i portret Ive Vojnovića iz 1973. (bronca, v. 63 cm) koji se čuva u HNK, Zagreb te portret Branka Gavelle iz 1974. (bronca, v. 63 cm)

Ivo Vojnović: Pisma Emki link Izložba

Virtualna izložba „Ivo Vojnović: Pisma Emki“ od 1. prosinca 2020., dostupna je na platformi Google Arts & Cultural Institute. Radi se o izboru iz Vojnovićeve prepiske s gospođom Emkom Krstelj, njegovom dugogodišnjom prijateljicom. Bračni par Krstelj spadao je u krug Vojnovićevih najbližih prijatelja još od 1915. kad su se Ivo Vojnović i Ivo Krstelj sprijateljili u šibenskom zatvoru igrajući tresetu. Emka je sačuvala sva Vojnovićeva pisma, dok se njezina pisma Ivu nažalost nisu sačuvala. Zbirka korespondencije Iva Vojnovića broji ukupno 44 pisma, 42 dopisnice, 16 posjetnica, 11 fotografija, 8 cedulja, 2 brzojava, 2 tiskanice i jednu javnu zahvalu. Ova kolekcija privatnih pisama, razglednica i fotografija čuva se u Zbirci korespondencije Znanstvene knjižnice Dubrovnik već gotovo 80 godina.

Hania Mladineo Mika: Pisma Ive Vojnovića iz osobnog arhivskog fonda Ante Tresića Pavičića link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Kulturna baština, 46(2020), str. 141-176. Članak je nastao na temelju dijela pisama Ive Vojnovića upućenih istinskom prijatelju i suradniku Anti Tresiću Pavičiću, koja se čuvaju u Državnom arhivu u Splitu, te na dostupnoj literaturi. Pisma, koja obuhvaćaju razdoblje od 1907. do 1912. godine, s obzirom na sadržaj podijeljena su u pet tematskih cjelina. Prate Vojnovićev život i rad od vremena kada je obnašao dužnost kotarskog načelnika u Supetru, preko otpusta iz te službe i stupanja na dužnost dramaturga u HNK Zagreb do vremena kada djeluje kao profesionalni književnik. U članku su, uz transkribirana pisma, donese i kratke biografije Ive Vojnovića, Ante Tresića Pavičića, Konstantina Vojnovića, Luje Vojnovića te prikaz obitelji Vojnović.

Karikature Joze Kljakovića - iz fundusa zbirke Katalog

Među karikaturama Joze Kljakovića su i one hrvatskih književnika (str. 6. - Gustav Krklec, str. 13 - Milan Begović)