Čakalić, Ivo

Biografija

Čakalić, Ivo

(Doljanovci kraj Požege, 1889. - Doljanovci, 1971.)

Hrvatski pučki pjesnik, samouki umjetnik i sakupljač narodnog blaga, običaja i pjesama svojega rodnog kraja - podpapučkoga djela Požeške kotline. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti čuva njegovu ostavštinu koja broji 18 rukopisa. Dio rukopisa spremljen je i u Hrvatskom institutu za etnologiju i folkloristiku, dio u požeškom Gradskom muzeju, dio u Župnoj knjižnici u Kaptolu a dio u Muzeju Slavonije u Osijeku. Svakako zavidan broj radova, zapisa, pjesama i pripovijedaka. Na veliku žalost sve je još uvijek u rukopisu. Samo mali dio je objavljen u akademijinom Zborniku (Ivica Ciganović).

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Požega, Požega link

Muzej je utemeljen 1924. g. zaslugom Julija Kempfa (1864. - 1934.), učitelja, povjesničara i pisca, autora monografije o povijesti i zemljopisnim značajkama Požege i Požeške županije, tiskane 1910. g., prikupivši tom prilikom i prvu građu za Muzej. Muzej čuva i književnu baštinu mnogih znamenitih građana i poznatih književnika rođenih u Požegi i okolici (Antun Kanižlić, fra Grga Čevapović, Vjekoslav Babukić, fra Kajo Agijić, Josip Eugen Tomić, Janko Jurković, Vilim Korajac, Josip Pavičić, Franjo Ciraki, Dobriša Cesarić, Matko Peić, Zdenka Marković …). Jedna od zbirki je i Zbirka Ive Čakalića, samoukog umjetnika koja sadrži dio njegove rukopisne ostavštine, obiteljske fotografije te različite skulpture i makete sakralne tematike.

Muzej Slavonije, Osijek link

Bogatstvo muzejske građe prikupljano desetljećima na području grada Osijeka i neposredne okolice u prvim je poslijeratnim godinama, zahvaljujući sjedištu KOMZA, ponovno naglasilo regionalnu nadležnost Muzeja za područje cijele Slavonije, te dijela Baranje i Srijema. Muzej Slavonije status nacionalnog muzeja stekao je 1994. godine. U svojim različitim zbirka Muzej sadrži i građu vezanu za život književnika, a dio ostavštine obitelji Truhelka pohranjen je unutar Odjela umjetničkog obrta, Povijesnog odjela te Knjižnice.

Predmeti

Ivo Čakalić s maketom katedrale, 1950-te Autor: Nepoznati autor fotografija

Zbirka Ive Čakalića, Inv. broj: 13.672

Ilustracije

Svatovski običaji u požeškom kraju, 1949. Autor: Čakalić, Ivo rukopis

Zbirka Ive Čakalića, Inv. broj 13.664

Ilustracije

Kućni poklonac Marija Jud, 20. st. Autor: Čakalić, Ivo skulptura, kućna pobožnost

Zbirka Ive Čakalića, Inv. broj 10.292

Ilustracije

Kristov grob, 1962. Autor: Čakalić, Ivo skulptura, kućna pobožnost

Zbirka Ive Čakalića, Inv. broj 12.587

Ilustracije

Rukopisni molitvenik, 20. st. Autor: Čakalić, Ivo knjiga, molitvenik

Na izložbi i u popratnome katalogu "Kruh nebeski: izložba molitvenika iz fundusa Gradskog muzeja Požega (2020.) predstavljen je i rukopisni molitvenik Ive Čakalića koji se čuva u Zbirci Ive Čakalića Gradskoga muzeja Požega. "Čakalić je bio izrazito pobožan čovjek. Molitvenik nije ispuštao iz ruku, ustrajano je molio, a njegova je predana vjera, kroz teme i motive, vidljiva i u umjetničkim djelima koja je stvarao." (str. 48.)

Ilustracije

Ustanove

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Čakalić, Ivo. Bilježnica starina link Digitalizirana građa

Kruh nebeski: izložba molitvenika iz fundusa Gradskog muzeja Požega Katalog

Batina, Klementina. Suradnja pučkog etnografa Ive Čakalića i Odbora za narodni život i običaje link Odabrana bibliografija

Ivo Čakalić, iako slabije naobrazbe, volio je čitati i pisati te je velik dio svojega života posvetio zapisivanju starih narodnih običaja, poslovica i pučkih pjesama o čudesima i događajima iz života svetaca te o svakodnevnom životu. Budući da je surađivao s raznim stručnjacima i intelektualcima svojega vremena koji su ga poticali na bilježenje etnografske i folklorističke građe, ostao je sačuvan znatan dio njegovih zapisa. Rukopisna ostavština Ive Čakalića čuva se danas u raznim institucijama u Zagrebu, Požegi, Osijeku i Kaptolu te u privatnim zbirkama. U arhivu Odsjeka za etnologiju pohranjena je dvadeset i jedna rukopisna zbirka uglavnom zahvaljujući etnomuzikologu Vinku Žganecu. O tijeku te suradnje svjedoče korespondencija i fotografije koje je Žganec snimio tijekom terenskih istraživanja u Požegi i okolnim mjestima, a o vrijednosti i aktualnosti Čakalićevih zapisa činjenica da su svi rukopisi digitalizirani i objavljeni u Akademijinu digitalnom repozitoriju. Tekst u: Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, sv. 9(2020)