Kukuljević Sakcinski, Ivan

Biografija

Kukuljević Sakcinski, Ivan

(Varaždin, 1816 - Puhakovec kraj Svetoga Križa Začretja, 1889)

Povjesničar, književnik, bibliograf i političar. Ivan Kukuljević Sakcinski – jedan od hrvatskih velikana 19. stoljeća – bio je političar, književnik, jedan od utemeljitelja moderne povijesne znanosti i povijesti umjetnosti kao znanstvene discipline u Hrvatskoj i predsjednik Matice hrvatske. Bogatom i svestranom djelatnošću uvelike je pridonio izgradnji hrvatskoga nacionalnog identiteta.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Gradski muzej Varaždin, Varaždin link

Muzej je osnovan 1925. g. na poticaj varaždinskoga Muzealnog društva i prof. Krešimira Filića, prvog kustosa i ravnatelja Muzeja. Smješten je u Starom gradu, gdje je danas postav Kulturnopovijesnog odjela. U njemu su posebne tematske cjeline posvećene dvojici znamenitih Varaždinaca: povjesničaru i ilircu Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (1816. - 1889.), te slavistu i jezikoslovcu svjetskoga ugleda Vatroslavu Jagiću (1838. - 1923.).

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Kulturnopovijesni odjel Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Godine 1925. osnovan je, kao prvi i najstariji, Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Smješten je u gotičko-renesansnoj utvrdi okruženoj djelomično očuvanim fortifikacijskim elementima utvrde na vodi, posljednji put obnovljenoj 1989. godine. Te je godine otvoren novi stalni postav s brojnim ambijentalno oblikovanim stilskim sobama od renesanse do secesije, predmetima iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima što svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu.

Zbirka ostavština - Jagić, Kukuljević Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Zbirka ostavština Jagić - Kukuljević sadrži predmete iz ostavštine dvojice znamenitih Varaždinaca: povjesničara, književnika, konzervatora, političara i jednog od vodećih predstavnika Hrvatskog narodnog preporoda Ivana Kukuljevića Sakcinskog i filologa i utemeljitelja slavistike Vatroslava Jagića. Uz predmete iz njihovog osobnog života kao što su portreti, obiteljske fotografije, odjevni predmeti, dijelovi pokućstva, plakete i medalje, Zbirka sadrži i bogatu rukopisnu i knjižnu građu. Nakon smrti Vatroslava Jagića 1923. godine, njegova kći Stanka Rešetar i sin Nikola darovali su dio njegove ostavštine varaždinskom Muzealnom društvu za fundus budućega Muzeja. Jagićeva unuka Sonja Budak 1961. godine Muzeju daruje djedove obiteljske fotografije i druge predmete.

Predmeti

Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog, 1846. Autor: Thugut Heinrich grafika, reprodukcija, portret

IKS prikazan u mlađoj životnoj dobi odjeven u ilirsko odijelo. (izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.)

Tekst govora (koncept u rukopisu) Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Hrvatskom saboru, 23.10. 1847. Autor: Kukuljević Sakcinski, Ivan rukopis

Izvor: Hrvatski narodni preporod, 1985.

Menten i hlače Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskog, Zagreb, 1860.-1870. Autor: Krojačka radionica A. Oršić odjeća

Inv.br. GMV KPO 2457, 2456 Podaci preuzeti iz kataloga "Kultura odijevanja", 2015., str. 69.

Ilustracije

Lokot s ključem, 15. - 16. st. Autor: neutvrđeni autor lokot, ključ

HPM-PMH-899 Lokot i bravu Kukuljević je darovao Narodnome muzeju. (podatke dostavila A. Smetko)

Ilustracije

Pribor za jelo Ivana Kukuljevića Sakcinskog, poslije 1872. Autor: AR pribor za jelo, nož, vilica, žlica

HPM-PMH-31207/1-5 Pribor se sastoji od žlice, dviju identičnih vilica, noža i drška (necjelovit pribor). Na svakom su dršku gravirani inicijali IK nadvišeni plemićkom krunom (s pet bisera). (Andreja Smetko). Podaci preuzeti iz kataloga izložbe "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 191.

Ilustracije

Ivan Kukuljević Sakcinski, 1861. Autor: Huehn, Julius fotografija

MUO-7686

Svečana sablja Ivana Kukuljevića Sakcinskog, sredina 19. st. Autor: Nepoznati autor hladno oružje, sablja

GMV KPO 2463 Izvor: katalog "Kultura odijevanja", 2015. str. 69.; Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta, 2016., str.187.

Ilustracije

Nabojnjača s inicijalima Ivana Kukuljevića Sakcinskog, sredina 19. st. Autor: Nepoznati autor nabojnjača

GMV KPO 2464 Torbica za naboje od tamnosmeđe kože optočena mjedenim rubom. Prednja preklopljena strana ukrašena je monogramom IKS. Sa svake strane po jedna metalna petlja za koju je bio obješen remen. Opis Lj. Šimunić preuzet iz kataloga izložbe "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 187.

Ilustracije

Svečana odora Ivana Kukuljevića Sakcinskog, sredina 19. st. Autor: Nepoznati autor odora, hlače

GMV KPO 2454,GMV KPO 2455 Preuzeto iz kataloga "Kultura odijevanja", 2015., str. 69.

Ilustracije

Pečatnjak Ivana Kukuljevića Sakcinskog, sredina 19. st. Autor: Nepoznati autor pečatnjaci

GMV KPO 3985 Pečatnjak četvrtastog oblika zaobljenih uglova u pečatnom polju ima monogram IKS unutar okvira. Drveni držak kruškolikog oblika profiliran je prstenastim ukrasima, dok je gornji dio metalnog dijela ukrašen nizom užljebljenja. (Ljerka Šimunić) Preuzeto iz kataloga "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 201.

Ilustracije

Pismo Ivana Kukuljevića supruzi Korneliji, Jonsko more, 11. studenoga 1856. Autor: Kukuljević Sakcinski, Ivan pismo, autograf

GMV 59221/3 Preuzeto iz kataloga izložbe "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 213.

Osmrtnica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Zagreb, 1889. Autor: Dionička tiskara u Zagrebu osmrtnica

GMV KPO 2451 Preuzeto iz kataloga izložbe "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 242-243.

Kravata Ivana Kukuljevića Sakcinskog, oko 1860. - 1870. Autor: - svileni rubac, kravata

GMV KPO 2458 Svileni rubac koji završava srebrnim resicama i veže se poput kravate dio je svečane odore Ivana Kukuljevića sakcinskog (Ljerka Šimunić). Izvor podataka: "Ivan kukuljević Sakcinaski - začetnik hrvatskog identiteta!, 2016., str. 186.

Ilustracije

Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb, 1846. Autor: Thugut Heinrich olovka na papiru

GMV KPO 2997 Crtež olovkom tridesetogodišnjega Ivana Kukuljevića Sakcinskog prikazanoga u poluprofilu i odjevenog u ilirsku surku, rad je austrijskog slikara portretista Thuguta Heinricha. Portret je nastao u vrijeme njegova boravka u Hrvatskoj, kad je Kukuljević bio jedan od vodećih sudionika hrvatskog narodnog preporoda. (Ljerka Šimunić) Podaci preuzeti iz kataloga "Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta", 2016., str. 185.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin, Varaždin

Državni arhiv u Varaždinu, Varaždin

Arhiv HAZU, Zagreb

Zbirka Ivana Kukuljevića Sakcinskog otkupljena je za 20.000 forinti, što je za ono vrijeme bio velik novac. Stoga je novac za otkup prikupljan i dobrovoljnim prilozima, a najveći su darovatelji bili biskup Josip Juraj Strossmayer s 5.000 forinti, kardinal nadbiskup Juraj Haulik s 2.000 i grof Julije Drašković s 1.000 forinti. (Marinko Vuković) Kukuljevićev osobni fond se čuva u Arhivu HAZU pod oznakom HR-AHAZU-35 / XV-23

Izložbe, projekti, publikacije

Ivan Kukuljević Sakcinski: Povjestne pjesme link Digitalizirana građa

Digitalizirani primjerak iz 1874. godine u Warasdiniensiji, digitalnoj zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović", Varaždin

Ivan Kukuljević Sakcinski: Juran i Sofija ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih link Digitalizirana građa

Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1839.

Borošak-Marijanović, Jelena. Doprinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine u očuvanju i znanstvenom utemeljenju istraživanja kulturne baštine Odabrana bibliografija

Magistarski rad Jelene Borošak Marijanović

Bregovac Pisk, Marina. Ivan Kukuljević Sakcinski - sakupljač umjetnina link Odabrana bibliografija

Tekst Marine Bregovac Pisk u časopisu "Muzeologija", sv. 32

Ivan Kukuljević Sakcinski – velikan hrvatske kulture i politike link Odabrana bibliografija

Tekst Vlaste Švoger u povodu 200. Kukuljevićeve godišnjice Vijenac, 581(2016.)

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja Katalog

Hrvatski narodni preporod 1790. - 1848. Katalog

Opsežan katalog izložbe u izdanju triju muzeja - Povijesni muzej Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej), Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba.

1848. godina u Varaždinu link Digitalizirana građa

Autorica: Magdalena Lončarić

Kurelac, Miroslav. Ivan Kukuljević Sakcinski - život i djelo link Odabrana bibliografija

Izvorni znanstveni rad autora Miroslava Kurelca u "Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin" 6/7 (1994.)

Zgaga, Višnja. Ivan Kukuljević Sakcinski i njegov doprinos zaštiti pokretne kulturne baštine link Odabrana bibliografija

Tekst Višnje Zgaga u časopisu "Muzeologija" br. 32

Matković, Hrvoje. Izložba o životu i radu Ivana Kukuljevića-Sakcinskog Odabrana bibliografija

Tekst u Vijesti muzealaca i konzervatora, 9, 2, 1960.

Ivan Kukuljević Sakcinski začetnik hrvatskog identiteta Katalog

Katalog objavili Hrvatski povijesni muzej i Gradski muzej Varaždin

Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta link Izložba

U povodu obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Kukuljevića Sakcinskog (1816. – 1889.) Hrvatski povijesni muzej i Gradski muzej Varaždin priredili su izložbu „Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatskog identiteta“.

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

Šimunić, Ljerka. Kultura odijevanja Katalog

Vodič stalnoga postava Kulturno-povijesnog odjela Gradskog muzeja Varaždin.

Bašičević, Dimitrije: Umjetnost i kritika u Hrvatskoj : kritičar Ivan Kukuljević-Sakcinski Katalog

Katalog izložbe održane u Galeriji primitivne umjetnosti, Zagreb, 26.10. - 19.11. 1978.

Ivan Kukuljević-Sakcinski : izložba povodom 70-godišnjice smrti link Katalog

Izložba održana u Povijesnom muzeju Hrvatske, 28.11. 1959. - 30.1. 1960.