Biundović, Ivan Franjo

Biografija

Biundović, Ivan Franjo

(Hvar, 1573. - Aubonne, Švicarska, 1644.)

Romanopisac, povjesničar i diplomat. Na talijanskom napisao je roman Eromena (1624), njegov nastavak Prognana djevojka (La donzella desterrada, 1627), a nedovršeni dio te trilogije, Il Coralbo, dovršio je 1632. autor pod pseudonimom Carlo Boer. Tijekom XVII. stoljeća njegovi su romani prevedeni na druge jezike (Eromena na engleski, francuski i njemački, a Prognana djevojka na njemački i engleski). (HE)

Izvori

Muzeji

Muzej hvarske baštine, Hvar link

Sjedište Muzeja je u renesansnom ljetnikovcu pjesnika Hanibala Lucića, u kojemu se nalaze i dvije zbirke: ona posvećena Hanibalu Luciću i prirodoslovni kabinet dr. Grgura Bučića. Ljetnikovac Hanibala Lucića (oko 1530.) spomenik je ladanjske arhitekture, s tipičnim obilježjima dalmatinskoga renesansnoga graditeljstva. Hanibal Lucić (1485.- 1553.) najveći je pjesnik hrvatske renesansne književnosti. Autor je kanconijera Pisni ljuvene ili Skladanja izvarsnih, više poslanica, prevoditelj Ovidija i pisac prve romance europske književnosti, drame Robinja. U ljetnikovcu je proveo posljednje godine života, a pokopan je u franjevačkom samostanu, o kojemu su se brinuli naraštaji njegove obitelji. U Spomen-sobi posvećenoj Luciću izloženi su predmeti iz fundusa Muzeja, knjige, slike, namještaj, zbirka medalja i pjesnikov portret.

Zbirke

Zbirka raritetnih knjiga Muzej hvarske baštine, Hvar

Zbirka je nastala izdvajanjem posebno vrijednih i rijetkih knjiga iz biblioteke Muzeja, koje su u ustanovu ušle darovanjem i otkupom. Izdvaja se podzbirka knjiga hvarskog književnika, povjesničara i diplomata Ivana Frane Biundovića, koja sadrži 9 izdanja njegovih djela na talijanskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

Izložbe, projekti, publikacije

Izložba knjiga Ivana Franje Biundovića Izložba

Na izložbi su prvi put prezentirana raritetna izdanja knjiga Ivana Franje Biundovića koje Muzej otkupljuje poslednjih 8 godina te printevi izbora ilustracija i minijatura iz tih knjiga.

Biundović, Ivan Frane. Izgnana djeva Knjiga

Prvi hrvatski prijevod romana Hvaranina Ivana Frane Biundovića "Izgnana djeva". Roman je prvi put objavljen kao "La donzella desterrada" na talijanskom jeziku (Venecija, 1627.)