Biundović, Ivan Franjo

Biografija

Biundović, Ivan Franjo

(Hvar, 1573. - Aubonne, Švicarska, 1645.)

Romanopisac, povjesničar i diplomat. Na talijanskom napisao je roman Eromena (1624), njegov nastavak Prognana djevojka (La donzella desterrada, 1627), a nedovršeni dio te trilogije, Il Coralbo, dovršio je 1632. autor pod pseudonimom Carlo Boer. Tijekom XVII. stoljeća njegovi su romani prevedeni na druge jezike (Eromena na engleski, francuski i njemački, a Prognana djevojka na njemački i engleski). (HE)

Izvori

Muzeji

Muzej hvarske baštine, Hvar link

Sjedište Muzeja je u renesansnom ljetnikovcu pjesnika Hanibala Lucića, u kojemu se nalaze i dvije zbirke: ona posvećena Hanibalu Luciću i prirodoslovni kabinet dr. Grgura Bučića. Ljetnikovac Hanibala Lucića (oko 1530.) spomenik je ladanjske arhitekture, s tipičnim obilježjima dalmatinskoga renesansnoga graditeljstva. Hanibal Lucić (1485.- 1553.) najveći je pjesnik hrvatske renesansne književnosti. Autor je kanconijera Pisni ljuvene ili Skladanja izvarsnih, više poslanica, prevoditelj Ovidija i pisac prve romance europske književnosti, drame Robinja. U ljetnikovcu je proveo posljednje godine života, a pokopan je u franjevačkom samostanu, o kojemu su se brinuli naraštaji njegove obitelji. U Spomen-sobi posvećenoj Luciću izloženi su predmeti iz fundusa Muzeja, knjige, slike, namještaj, zbirka medalja i pjesnikov portret.

Izložbe, projekti, publikacije

Izložba knjiga Ivana Franje Biundovića Izložba

Na izložbi su prvi put prezentirana raritetna izdanja knjiga Ivana Franje Biundovića koje Muzej otkupljuje poslednjih 8 godina te printevi izbora ilustracija i minijatura iz tih knjiga.