Filipović, Ivan

Biografija

Filipović, Ivan

(Velika Kopanica, 1823 - Zagreb, 1895)

Učitelj i književnik. Promicao je suvremene pedagoške ideje, zalagao se za slobodu i autonomiju škola u Hrvatskoj. Jedan od osnivača Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1871). Napisao niz školskih udžbenika, preveo više djela s njemačkog jezika, pisao stihove, kazališne kritike i drugo.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Hrvatski školski muzej, Zagreb link

Jedini specijalizirani muzej za povijest školstva u Hrvatskoj, osnovan je 1901. g. na inicijativu Hrvatskoga pedagogijsko-književnog zbora, koji je još od 1871. g. počeo prikupljati građu za Muzej. U sastavu Muzeja je i Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka, osnovana 1877. g., u kojoj se danas čuva više od 40 000 svezaka. Muzej između ostaloga čuva i vrijedne književne ostavštine. Jedna od iznimno vrijednih i cjelovitih donacija jest ostavština književnika i učitelja Mate Lovraka (1899. - 1974.), autora kultnih romana za djecu Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice, prezentirana kao rekonstrukcija njegove radne sobe s namještajem i sadržajem iz vremena kada je Lovrak u njoj radio. Obuhvaća osobnu biblioteku, dokumente, rukopise pripovijesti i knjiga te originalne ilustracije. Gradivo Arhiva HŠM-a podijeljeno je u nekoliko skupina među kojima je i skupina Rukopisi (djela) pojedinih školskih pisaca (Mijata Stojanovića, Dragojle Jarnević, Davorina Trstenjaka, Milke Pogačić itd.). Kći Grigora Viteza Olga Vitez Babić poklonila je 2012.g. očevu ostavštinu HŠM-u. Donacija obuhvaća brojne knjige, fotografije, upotrebne predmete, te arhivsko gradivo (osobne dokumente, službene dokumente, rukopise poezije, proze i prijevoda, korespondenciju), a 2016.g. Muzej je zaprimio i ostavštinu Nade Iveljić.

Zbirke

Arhivska zbirka Hrvatski školski muzej, Zagreb

Predmeti

Ivan Filipović, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Stjepan Kovačević grafika, litografije

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Pismo Ivana Filipovića supruzi Ivani, 8. 6. 1870. Autor: Filipović, Ivan pismo, rukopis

Ilustracije

Ivan Filipović, poprsje, 1901. Autor: Frangeš Mihanović, Robert bista, fotografija

Bista je rad Roberta Frangeš Mihanovića. Uklesan tekst: SVOMU PRVAKU/ IVANU FILIPOVIĆU/ 24.VII.1823. - 28.X.1895./ HRVATSKO PUČKO/ UČITELJSTVO/ 1901

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja Katalog