Fermendžin, Euzebije (Martin)

Biografija

Fermendžin, Euzebije (Martin)

(Vinga, 1845 - Našice, 1897)

Franjevac i crkveni povjesničar. Otac Euzebije bio je jedan od aktivnih članova Jugoslavenske akademije u Zagrebu i prvi bugarski akademik u suvremenome smislu te titule. Njegova objavljena djela, osobito Acta Bulgariae Ecclesiastica, osnovni su izvor za dva i pol stoljeća bugarske povijesti

Izvori

Muzeji

Zavičajni muzej Našice, Našice link

Muzej, utemeljen 1974. g., smješten je u prostoru dvorca plemićke obitelji Pejačević, vrijednom ostvarenju historicističke arhitekture s početka 19. st., okruženome velikim perivojem. Stalni postav Muzeja predstavlja baštinu našičkog kraja, a u njemu se posebno ističu spomen-sobe posvećene znamenitim zavičajnicima: Dori Pejačević, Izidoru Kršnjavome i Hinku Juhnu.

Izložbe, projekti, publikacije

Bošnjaković, Renata. Muzejska knjižnica i zavičajni književnici link Odabrana bibliografija

Tekst Renate Bošnjaković u "Muzeologija" 43/44

Život i djelo o. Euzebija Fermendžina Odabrana bibliografija

U Našicama je od 18. do 20. rujna 1997. godine održan znanstveni skup "Život i djelo o. Euzebija Fermendžina" u organizaciji HAZU - Zavoda za znanstveni rad u Osijeku i suorganizaciji Franjevačkog samostana, Poglavarstva grada Našica, Zavičajnog muzeja Našice i Ogranka Matice hrvatske u Našicama.

Biografski leksikon našičkog kraja Odabrana bibliografija

Objavljeno u "Našički zbornik", 9(2014). Str. 7-273.

Acta Bulgariae ecclesiastica : ab a. 1565 usque ad a. 1799 / collegit et digessit Eusebius Fermendžin link Digitalizirana građa

Djelo Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine (Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565. usque ad a. 1779, 1887) sadrži opsežnu građu koju je prikupio Euzebije (krsno ime Martin) Fermendžin, hrvatski povjesničar bugarskog podrijetla (Vinga, Rumunjska, 21. 9. 1845 – Našice, 25. 6. 1897).