Hirc, Dragutin

Biografija

Hirc, Dragutin

(Zagreb, 1853 - Zagreb, 1921)

Prirodoslovac, planinar i publicist. Prikupljao je nar. pjesme (oko 20000 stihova), jezično blago (oko 6000 jedinica za Rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika JAZU) te zoološko i botaničko nar. nazivlje. Knjiž. prikazima, putopisima, planinarskim i publicističkim člancima i dr. surađivao u većini tadanjih hrv. dnevnika i knjiž. časopisa. Putopise je pisao s romantičarskim zanosom, ali uz obilje stručnih podataka. Knjige su mu raskošno opremljene i ilustrirane crtežima češkog slikara i šumara Václava Anderlea. Planinarstvom se bavio više od pola stoljeća, obišavši gotovo sve gore u Hrvatskoj, prikupljajući i proučavajući floru i faunu. O svojim je putovanjima vodio precizan dnevnik Moji puti, koji je ostao neobjavljen. Bio je član HPD od 1883. te prvi urednik njegova glasila Hrvatski planinar 1898–1903. Sabrao je i vrijednu zbirku mekušaca (sada u Zoološkom muzeju u Zagrebu).

Izvori

Muzeji

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka link

Muzej čuva materijalne dokaze s područja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke kao njezina središta od vremena prvih naseljavanja u prapovijesti do 20. st.

Ustanove

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44