Štambak, Dinko

Biografija

Štambak, Dinko

(Dolac Donji kraj Omiša, 1912 - Pariz, 1989)

Hrvatski književnik i prevoditelj. Nakon školovanja u franjevačkim samostanima u Sinju, Zaostrogu i Makarskoj, Dinko je u proljeće 1937. godine napustio franjevački red i otišao u Zagreb gdje je na Filozofskom fakultetu 1943. diplomirao kroatistiku te francuski i engleski jezik. U jesen 1944. godine DInko napušta Zagreb i odlazi u partizane. Radio je kao novinar i korektor. Nakon Drugog svjetskog rata, kao stipendist francuske vlade, studirao komparativnu književnost na Sorbonnei (1945–47). U Parizu je ostao do kraja života, radeći kao stručni suradnik u Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja, tiskajući znanstvene i književne radove u časopisima te djelujući kao književni kritičar i izvjestitelj na radiju i gimnazijski profesor.

Izvori

Muzeji

Zavičajni muzej Imotski, Imotski link

U stalnom postavu muzeja postavljena je 2013.g. i memorijalna soba književnika Dinka Štambaka. Postav izložbe sastoji se od dva dijela – kavane i radne sobe, dva karakteristične ambijenta u kojima je Dinko provodio najviše vremena. Glavnina izloženih materijala dostupna je posjetiteljima koji će moći prezentirano listati i čitati, a na televizoru pogledati kratki biografski film o Dinkovu životu. Među izlošcima uz originalne Dinkove rukopise i dokumente, brojne fotografije i osobne predmete najviše će pažnje privući pismo Tina Ujevića upućeno Dinku 1942. godine, pjesma koju je na pretipkao Ivan Goran Kovačić te Dinkov portret koji je izradio Tošo Dabac.

Ilustracije

Zbirke

Dokumentacijski i informacijski odjel Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Predmeti

Ivan Picelj i Dinko Štambak, 1980-te Autor: Nepoznati autor fotografija

Ilustracije