Demeter, Dimitrija

Biografija

Demeter, Dimitrija

(Zagreb, 1811. - Zagreb, 1872.)

Hrvatski dramatičar, pjesnik, pripovjedač, kritičar, prevoditelj i kazališni ravnatelj. Njegovo književno djelo pripada najvećim ostvarenjima hrvatskoga narodnog preporoda, a odlikuje se izrazitim romantičkim i romantičko-klasicističkim značajkama. Djelujući u okvirima hrvatskoga narodnog preporoda, Demeter je pridonio stvaranju u prvom redu nacionalnoga kazališta i scenske umjetnosti, potom periodike, novelistike i kritike. Najbolja su mu književna djela drama "Teuta" i poema "Grobničko polje", u kojima se poslužio povijesnom građom.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Muzej grada Zagreba, Zagreb link

Muzej grada Zagreba osnovan je 1907. g. na poticaj Braće hrvatskog zmaja, odnosno Emilija Laszowskog (1868. - 1949.), povjesničara i arhivista, kulturnoga i javnog djelatnika, ujedno prvog ravnatelja Muzeja. Danas je to najveći gradski muzej u Hrvatskoj koji djeluje i kao centar za istraživanje i komuniciranje raznovrsnih tema iz povijesti i suvremenosti Zagreba. U stalnom je postavu predstavljeno i doba Hrvatskog narodnog preporoda u Zagrebu s istaknutim osobama i događajima koji karakteriziraju to razdoblje, a koje završava s banom Jelačićem i njegovim upečatljivim portretom u natprirodnoj veličini. U stalnom postavu Muzeja postavljena je tematska cjelina August Šenoa i Zagreb.

Zbirke

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Hrvatski povijesni muzej posjeduje Zbirku predmeta iz svakodnevnog životu koju čini 4000 uporabnih predmeta koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita 19. i 20. stoljeća te koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Prema pripadnosti određenoj osobi ili obitelji po brojnosti se ističu ostavštine obitelji bana Josipa Jelačića i bana Ivana Mažuranića, dok je nešto manje predmeta vezano uz osobe i plemićke obitelji koje su obilježile politički, kulturni i gospodarski život Hrvatske u 19. i početkom 20. stoljeća poput preporoditelja Ljudevita Gaja, biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih.

Predmeti

Ilirski stolić iz ostavštine Dimitrija Demetera, 19. st. Autor: nepoznat namještaj, stol

Drveni stolić s polumjesecom i zvijezdom; domaći rad. HPM-PMH 31685 (podatke dostavila A. Smetko)

Ilustracije

Streljački cilj "Lira", 1840 Autor: nepoznat streljačke mete

Godine 1840. streljačkom su društvu pristupili ilirski prvaci Gaj, Demeter, Stoos i Rakovac.

Ilustracije

Zidno ogledalo, iz ostavštine Dimitrija Demetera, 19. st. Autor: neutvrđeni autor ogledalo, namještaj

Podatke dostavila Andreja Smetko (23.4.2015.)

Scenografska skica za izvedbu Demetrove Teute, 1894. Autor: Trnka, Emanuel crtež

Scenografska skica Emanuela Trnke za izvedbu Demetrove Teute 1894. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u režiji Stjepana Miletića.

Ilustracije

Teuta, 1893. Autor: Demeter, Dimitrija kazališna cedulja

Narodno zemaljsko kazalište u Zagrebu, 9. ožujka 1893. Redatelj Adam Mandrović

Ilustracije

Dimitrija Demeter Autor: Kršinić, Frano brončana skulptura

Ilustracije

Fragment Demetrova prijevoda Shakespeareova Kralja Leara Autor: Demeter, Dimitrija autograf

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta sadrži 1 svežanj građe Dimitrija Demetera. Tu se čuva i Demeterov prijevod "Kralja Leara".

Ilustracije

Porin: opera u pet činova, 1897. Autor: Lisinski, Vatroslav ; Demeter, Dimitrije kazališna cedulja

Hrvatsko zemaljsko kazalište, 2. listopada 1897.

Ilustracije

Teuta : tragedija u pet čina ; Grobničko polje : pjesan, 1891. Autor: Demeter, Dimitrija knjiga

Izdala Matica hrvatska, Zagreb.

Ilustracije

Dramatizacija romana Der Eispalast za Franjicu Vesel, 1851. Autor: Demeter, Dimitrija rukopis

Ilustracije

Ustanove

Državni arhiv u Varaždinu, Varaždin

Izvori

Spomenička knjižnica i zbirka Brlić-Mažuranić-Ružić, Rijeka

U spomeničkoj knjižnici i zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić u Rijeci, među knjigama Ivana, Antuna i Matije Mažuranića te baruna Kušlana, nalaze se i knjige iz knjižnice Dimitrije Demetra, hrvatskog i grčkog književnika, doktora medicine i prvog hrvatskoga modernog teatrologa. Osim knjige u zbirci se čuvaju uporabni predmeti, slike i namještaj obitelji Demeter.

Izložbe, projekti, publikacije

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Hrvatski narodni preporod 1790. - 1848. Katalog

Opsežan katalog izložbe u izdanju triju muzeja - Povijesni muzej Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej), Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba.

Otac i sin : crta iz petnajstog vieka link Digitalizirana građa

Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1882. Otac i sin : crta iz petnajstog vieka / pripovieda ju D. Demeter. U Zagrebu, 1882.