Čičin Šain, Ćiro

Ćiro Medulić

Biografija

Čičin Šain, Ćiro Ćiro Medulić

(Vodice, 1890. - Split, 1960.)

Novinar, književnik, kustos. Prvu pjesmu objavljuje pod pseudonimom Ćiro Medulić u časopisu "Hrvatski đak" 1911. god. U Splitu uređivao glasila Pozorišni list, Pobeda, Novo doba, pokrenuo književni časopis Korablja (1929) i istoimenu nakladu. Boravio u El Shattu 1944.-1945. Kao kustos, a kasnije i ravnatelj Muzeja grada Splita (1947. – 1958) istraživao splitsku kulturnu povijest i pokrenuo ediciju Izdanja Muzeja grada Splita. Njegovom zaslugom spašena je arhiva obitelji pjesnika Jerolima Kavanjina kome će kasnije posvetiti brojne studije. Bavio se poviješću splitskoga Kazališta. Pisao pjesme, putopise, dramska djela i rasprave: Po sjevernoj Dalmaciji (1932), Kralj i otadžbina (1938), Sestre (1945), Oporuka Jerolima Kavanjina (1951), Stihovi i proza (1959) i dr. Prevodio sa slovenskoga, španjolskoga i talijanskog jezika.

Izvori

Muzeji

Muzej grada Splita, Split link

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja. Muzej sadrži i Tartagliinu ostavštinu, koja sadrži diplome, zahvalnice, osobne predmete i fotografije.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Predmeti

Čiro Čičin Šain pred ulazom u Muzej, 1947. Autor: nepoznat fotografija

Izvor: Diana, Deša. Muzej grada Splita (1997.), str. 18.

Sestre, skeč u 3 čina, 1944 Autor: Čičin Šain, Ćiro rukopis

Nacrt za dramu u 3 čina ispisan pisaćim strojem na 14 listova trgovačkoga papira. Nastao za vrijeme boravka u El Shattu. Izvor: El Shatt (Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2007., str.190)

Izložbe, projekti, publikacije

Kečkemet, Duško. Posmrtono slovo na grobu Ćira Čičin-Šaina 5. veljače 1960. Odabrana bibliografija

Tekst u Vijesti muzealaca i konzervatora, 9, 2, 1960.