Toni, Bogumil

Biografija

Toni, Bogumil

(Samobor, 1874. - Samobor, 1951.)

Učitelj, pedagog, književnik, javni društveni radnik i istaknuti član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Samobor. Zaslužan ideolog, organizator i pjesnik vatrogastva. Smatrao je da pišući pjesme o vatrogascima može pomoći i hrabriti ih, kako bi ustrajali u svom radu. Njegove pjesme napisane u povodu raznih vatrogasnih skupova, obljetnica i drugih manifestacija vatrogasci su cijenili i voljeli. Može se slobodno reći da nije bilo vatrogasnog skupa u prvoj polovici 20. stoljeća na kojem se nisu recitirale vatrogasne pjesme Bogumila Tonija.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzej hrvatskog vatrogastva, Varaždin link

Zanimljiva i bogata tradicija hrvatskog vatrogastva zaslužuje brižno čuvanje i adekvatnu prezentaciju javnosti, a s tim je ciljem uspostavljen Muzej hrvatskog vatrogastva na adresi Trenkova 44 u Varaždinu. Povećanjem broja vatrogasnih društava otvorilo se pitanje osnivanja organizacije koja bi povezala postojeća društva, pomogla osnivanje novih, te radila na boljem organiziranju vatrogastva što je dovelo do osnivanja Hrvatsko slavonske vatrogasne zajednice 1876.. Cilj joj je bio jačanje vatrogasne organizacije, povećanje broja društava, briga o opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca, evidencija intervencija te ostali poslovi na promicanju vatrogastva. Za prvog predsjednika zajednice izabran je Gjuro Stjepan Deželić (1838. – 1907.), otac hrvatskog vatrogastva.

Hrvatski školski muzej, Zagreb link

Jedini specijalizirani muzej za povijest školstva u Hrvatskoj, osnovan je 1901. g. na inicijativu Hrvatskoga pedagogijsko-književnog zbora, koji je još od 1871. g. počeo prikupljati građu za Muzej. U sastavu Muzeja je i Pedagoška knjižnica Davorina Trstenjaka, osnovana 1877. g., u kojoj se danas čuva više od 40 000 svezaka. Muzej između ostaloga čuva i vrijedne književne ostavštine. Jedna od iznimno vrijednih i cjelovitih donacija jest ostavština književnika i učitelja Mate Lovraka (1899. - 1974.), autora kultnih romana za djecu Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice, prezentirana kao rekonstrukcija njegove radne sobe s namještajem i sadržajem iz vremena kada je Lovrak u njoj radio. Obuhvaća osobnu biblioteku, dokumente, rukopise pripovijesti i knjiga te originalne ilustracije. Gradivo Arhiva HŠM-a podijeljeno je u nekoliko skupina među kojima je i skupina Rukopisi (djela) pojedinih školskih pisaca (Mijata Stojanovića, Dragojle Jarnević, Davorina Trstenjaka, Milke Pogačić itd.). Kći Grigora Viteza Olga Vitez Babić poklonila je 2012.g. očevu ostavštinu HŠM-u. Donacija obuhvaća brojne knjige, fotografije, upotrebne predmete, te arhivsko gradivo (osobne dokumente, službene dokumente, rukopise poezije, proze i prijevoda, korespondenciju), a 2016.g. Muzej je zaprimio i ostavštinu Nade Iveljić.

Samoborski muzej, Samobor link

Samoborski muzej osnovali su 1949. g. Ivica Sudnik (od 1925. g. sakupljač građe za Muzej, njegov najveći donator i ravnatelj od 1948. do 1981.) i dr. Stjepan Orešković (povjesničar, pjesnik i prevoditelj). Za vrijeme Hrvatskoga narodnog preporoda u zgradi Muzeja okupljaju se najpoznatiji ljudi toga vremena – osim Livadića koji tu živi, dolaze Ljudevit Gaj, Stanko Vraz i mnogi drugi. Iz tog doba sačuvane su Livadićeve skladbe, njegov klavir, Vrazove „Đulabije“ posvećene Julijani Cantilly i dr.

Zbirke

Zbirka fotografija Hrvatski školski muzej, Zagreb

Arhivska zbirka Hrvatski školski muzej, Zagreb

Predmeti

Poezija, 1935. – 1940. Autor: Toni, Bogumil rukopis

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

1. zbornik Ivice Sudnika : 100. godišnjica rođenja Knjiga

Zbornik sadrži popis građe u Zbirci Ivice Sudnika među kojom je i ona vezana za pojedina književna imena.