Cesarec, August

Biografija

Cesarec, August

(Zagreb, 1893 - nedaleko od Zagreba, 1941)

Književnik, publicist i revolucionar. Na samom početku djelovanja ustaške vlasti, Cesarec je zajedno s vodećim komunistima bio zatočen u Kerestincu, odakle je pobjegao u organiziranom bijegu u noći od 13. na 14. srpnja 1941. Zbog loše organizacije prihvata bjegunaca, gotovo su svi otkriveni; oni koji nisu poginuli u borbi s ustašama ili bili odmah strijeljani, odvedeni su u Zagreb. Misleći da će i on biti strijeljan, razbacao je istrgnute papiriće notesa na kojima je napisao »August Cesarec književnik«. Nema podataka o njegovoj smrti, ali se pretpostavlja da je mogao biti u skupini koju je osudio na smrt Pokretni prijeki sud i dao strijeljati 17. i 18. srpnja u šumi Dotrščina.

Izvori

Muzeji

Gliptoteka HAZU, Zagreb link

U fundusu se nalazi više od 13 000 predmeta, među kojima i portreti poznatih hrvatskih književnika. U zbirci hrvatskog kiparstva nalaze se skulpture Vanje Radauša, Vojina Bakića i drugih koje prikazuju poznate književnike poput Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Janka Polića Kamova itd.

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

August Cesarec, 1959.-1961. Autor: Radauš, Vanja skulptura, obojena sadra

Iz ciklusa "Panopticum Croaticum"

Izvori

Građa Autor: Cesarec, August

1 kutija

August Cesarec Autor: Nepoznati autor skulptura

bronca, v.695 mm, HPM MRNH S 22

Ilustracije

Komemorativna izložba književnika - boraca, 1961. Autor: - plakat

Izložba u organizaciji Instituta za književnost Jugoslavenske akademije u Zagrebu održana u Galeriji umjetnina u Vukovaru od 20. do 26. rujna 1961. Plakat iz fundusa Zbirke plakata Muzejskoga dokumentacijskog centra (inv.br. 2119)

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Fond br. 234, 3 kutije

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Gradivo fonda sadrži personalije A. Cesarca (osobni dokumenti, sudski spisi, ugovori s tiskarama); korespondenciju u kojoj se čuvaju pisma i poruke A. Cesarca iz Sudbenog stola u Zagrebu 1912, Kaznione u Mitrovici 1913. i Maribora 1923. te njegova pisma obitelji i drugima; fotografije; rukopise samoga stvaratelja (romani, drame, pripovijetke i novele, pjesme, razni članci, prijevodi te razni drugi zapisi kao što su refleksije, aforizmi i bilješke); rukopise drugih autora; razne novine i isječke; korekture Cesarčevih pripovijetki te nešto knjiga.

Izložbe, projekti, publikacije

Od I. Gundulića do M. Krleže Katalog

Portreti poznatih hrvatskih književnika iz fundusa Gliptoteke HAZU, 15. travnja - 15. svibnja 1999.

Lemić, Vlatka. Izvori za istraživanje književne baštine u hrvatskim državnim arhivima link Odabrana bibliografija

Tekst Vlatke Lemić u Časopisu "Muzeologija" 43/44

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Glogolja, Nada. Rukopisna ostavština Augusta Cesarca u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Časopis za suvremenu povijest, 5,3 (1973)

Književnici - borci Katalog

Katalog komemorativne izložbe "u čast 20-godišnjice narodnog ustanka", 31.5. - 31.10. 1961. održane u organizaciji Instituta za književnost JAZU (danas HAZU) i njegovog Muzeja književnosti.