Karagić, Antun

Biografija

Karagić, Antun

(Gara kraj Baje, Madžarska, 1913. - Pečuh, 1966.)

Hrvatski pisac i kazališni djelatnik. Utemeljio u Gari Društvo bunjevačkih kazališnih dobrovoljaca (1930.), za koje je pisao igrokaze s temama iz bunjevačkoga narodnog života: Zaručnici (1937), Gospođica Zorka (prikazan 1939), Zloba (1941), Svijest (1943), Rastatkinja i Ženina ljubomornost (1944), Katica i Kasina (1944) i dr. Pisao i pripovijetke, koje su, zajedno s desetak drama, ostale u rukopisu. (Hrvatska enciklopedija)

Izvori

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Karagićeva rukopisna ostavština pohranjena je u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta HAZU i u NSK u Zagrebu (HBL)

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Vulić, Sanja. Očuvanje etniciteta link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u novinama "Vijenac" 277(2004.)