Tresić Pavičić, Ante

Mosorski guslar

Biografija

Tresić Pavičić, Ante Mosorski guslar

(Vrbanj na Hvaru, 1867. - Split, 1949.)

Književnik i političar. Doktorirao filozofiju na bečkom sveučilištu, živio u Splitu i Zagrebu. Pisao je pjesme, drame s motivima iz nacionalne i klasične povijesti, romane, pripovijesti i rasprave. U epu "Gvozdansko" (tiskan posmrtno, 2000.), obuhvatio je cijelu hrvatsku povijest do 16. st., a doživljaje s puta u SAD, kamo se otisnuo 1905., iznio je u putopisu "Preko Atlantika do Pacifika" (1907.). Upravo su putopisi najvrijedniji dio autorove književne ostavštine.

Izvori

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Muzej Staroga Grada, Stari Grad link

Etnografska zbirka smještena je u Tvrdlju Petra Hektorovića koja kroz predmete 19. i početka 20. stoljeća nastoji prikazati kako je mogla izgledati kužina i konoba u Hektorovićevo vrijeme, što je i sam pjesnik otkrio u svojim stihovima.

Predmeti

Ante Tresić Pavičić, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Kovačević, Stjepan grafika

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Ustanove

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Osobni fond Ante Tresić-Pavičić sadrži uglavnom korespondenciju (poslovnu i privatnu) i službene spise, uz nešto osobnih. Cjeline: I. Osobni dokumenti; II. Pasivna korespondencija (pisma 862 autora od kojih je 75 nečitkog potpisa, primljena od raznih osoba među kojima su pisma poznatih osoba iz književnog i političkog života); III. Aktivna korespondencija (sadrži 809 pisama upućena raznim osobama); IV. Službeni spisi (nastali njegovim političkim djelovanjem) i V. Razno (razne pozivnice, čestitke, posjetnice itd.).

Državni arhiv u Splitu, Split

Godine 1978. Državni arhiv u Splitu16 otkupio je dio osobnog arhiva Ante Tresića Pavičića. Fond uglavnom sadrži privatnu i poslovnu korespondenciju i nešto osobnih spisa te spise nastale tijekom njegova političkog djelovanja. U pasivnoj prepisci, koja sadrži ukupno 937 pisama, nalaze se i 3 razglednice, 3 dopisne karte, 2 posjetnice, 1 brzojav te 22 pisma Ive Vojnovića koja obuhvaćaju razdoblje od 1907. do 1912. godine.17

Arhiv HAZU, Zagreb

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti preuzela je 2017. ostavštinu hrvatskog književnika i političara dr. Ante Tresića Pavičića, koju je darovala njegova obitelj, i nalazit će se u Arhivu HAZU u Zagrebu. Akademija je preuzela rukopise pjesama, romana, pripovijedaka, putopisa, kao i rukopis epa Gvozdansko, najopsežnijeg epa hrvatske književnosti sastavljenog od 21.406 rimovanih deseteraca u 32 pjevanja posvećenog junačkoj obrani Gvozdanskog od osmanlijske opsade 1577. U ostavštini su i rukopisi osobnih razmišljanja dr. Ante Tresića Pavičića o političkim zbivanjima vezanima za hrvatska i svjetska zbivanja.

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Lemić, Vlatka. Izvori za istraživanje književne baštine u hrvatskim državnim arhivima link Odabrana bibliografija

Tekst Vlatke Lemić u Časopisu "Muzeologija" 43/44

Simeon Veliki: historijska tragedija u pet činova. link Digitalizirana građa

Podaci o izvorniku: Zagrebu : Matica hrvatska, 1897. (Zagreb : K. Albrechta (Jos. Wittasek)). Dostupno u Digitalnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Preko Atlantika do Pacifika link Digitalizirana građa

Izvornik: TISAK DIONIČKE TISKARE U ZAGREBU, 1907.

Hania Mladineo Mika: Pisma Ive Vojnovića iz osobnog arhivskog fonda Ante Tresića Pavičića link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u: Kulturna baština, 46(2020), str. 141-176. Članak je nastao na temelju dijela pisama Ive Vojnovića upućenih istinskom prijatelju i suradniku Anti Tresiću Pavičiću, koja se čuvaju u Državnom arhivu u Splitu, te na dostupnoj literaturi. Pisma, koja obuhvaćaju razdoblje od 1907. do 1912. godine, s obzirom na sadržaj podijeljena su u pet tematskih cjelina. Prate Vojnovićev život i rad od vremena kada je obnašao dužnost kotarskog načelnika u Supetru, preko otpusta iz te službe i stupanja na dužnost dramaturga u HNK Zagreb do vremena kada djeluje kao profesionalni književnik. U članku su, uz transkribirana pisma, donese i kratke biografije Ive Vojnovića, Ante Tresića Pavičića, Konstantina Vojnovića, Luje Vojnovića te prikaz obitelji Vojnović.