Starčević, Ante

A. V. Rastevčić

Biografija

Starčević, Ante A. V. Rastevčić

(Žitnik kraj Gospića, 1823. - Zagreb, 1896.)

Hrvatski političar i književnik. Već za školovanja priklonio se ilirskomu pokretu, a u Gajevoj je Danici (od 1845) te u Zori dalmatinskoj i Bačkoj vili objavljivao pjesme i prozna djela (pod pseudonimom A. V. Rastevčić). Napisao četiri drame, od kojih je sačuvan samo Selski prorok. Objavljivao je i pjesme, feljtone, kritike, aforizme i filozofske eseje u Narodnim novinama i Nevenu. Vrstan poznavatelj hrvatske jezične baštine, protivio se jezičnim koncepcijama V. S. Karadžića i njegovih sljedbenika u Hrvatskoj, s kojima je vodio oštre polemike o jeziku. Bio je izabran u književni odbor Matice hrvatske te u uredništvo Nevena, bio je aktivan i u Družtvu za povjestnicu jugoslavjansku, a od 1860. surađivao je u Pozoru.

Izvori

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Hrvatski povijesni muzej posjeduje Zbirku predmeta iz svakodnevnog životu koju čini 4000 uporabnih predmeta koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita 19. i 20. stoljeća te koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Prema pripadnosti određenoj osobi ili obitelji po brojnosti se ističu ostavštine obitelji bana Josipa Jelačića i bana Ivana Mažuranića, dok je nešto manje predmeta vezano uz osobe i plemićke obitelji koje su obilježile politički, kulturni i gospodarski život Hrvatske u 19. i početkom 20. stoljeća poput preporoditelja Ljudevita Gaja, biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih.

Predmeti

Pisaći stol, iz ostavštine Ante Starčevića, 19. st. Autor: neutvrđeni autor pisaći stol, namještaj

Podatke dostavila Andreja Smetko (23.4.2015.)

Doza za cigarete Ante Starčevića s posvetom "Dr. Anti Starčeviću dr. I. Banjavčić", 19. st. Autor: K&W pribor za pušenje, doza za cigarete

HPM-PMH31311 (podatke dostavila Andreja Smetko, 23.4.2015.)

Ilustracije

Podnos za voće, dar "Dru. A. Starčeviću Istarske Hrvatice 17.VII 1895." prigodom otvorenja Starčevićevog doma u Zagrebu, 1895. Autor: Gruenfeld, M. (?) pribor za posluživanje, posuđe

HPM-PMH31314 (podatke dostavila Andreja Smetko, 23.4.2015.)

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Škiljan, Maja. Iz obiteljskih ostavština : I. dio Katalog

Ante Starčević link Izložba

Na izložbi su izložena djela Ante Starčevića i djela o njemu koja Gradska knjižnica posjeduje u svojim zbirkama, s naglaskom na književna djela. Dio je izložbe posvećen i Starčevićevom domu koji je 2015. obilježio 120. obljetnicu svečanosti završetka gradnje i otvaranja. U prostoru doma Ante Starčević je živio od otvaranja u srpnju 1895. do smrti.