Kačić Miošić, Andrija

Biografija

Kačić Miošić, Andrija

(Brist, 1704. - Zaostrog, 1760.)

Epik i vjerski pisac. Poznat i po nadimku Starac Milovan. Njegova knjiga "Razgovor ugodni naroda slovinskoga" (1756.) jedno je od najvrjednijih djela hrvatske književnosti 18. st. i jedna od najčitanijih i najizdavanijih knjiga hrvatske dopreporodne književnosti uopće. A. K. M. tema je mnogobrojnih književnih i umjetničkih radova, od kojih se većina, uz izdanja djela, čuva u njegovu Arhivu, utemeljenu 1954. pri zaostroškom samostanu. God. 1890. u Makarskoj mu je podignut brončani spomenik, rad I. Rendića, kojega je drugi odljev 1891. postavljen u Zagrebu na raskrižju Ilice i Mesničke ul. Isti je autor za samostansku crkvu u Zaostrogu 1889. oblikovao mramorno poprsje, prema kojem je 1890. izrađena spomen-medalja. Drugi njegov spomenik, postavljen u Bristu 1960, izradio je I. Meštrović.

Izvori

Muzeji

Gliptoteka HAZU, Zagreb link

U fundusu se nalazi više od 13 000 predmeta, među kojima i portreti poznatih hrvatskih književnika. U zbirci hrvatskog kiparstva nalaze se skulpture Vanje Radauša, Vojina Bakića i drugih koje prikazuju poznate književnike poput Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Janka Polića Kamova itd.

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Hrvatski povijesni muzej posjeduje Zbirku predmeta iz svakodnevnog životu koju čini 4000 uporabnih predmeta koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita 19. i 20. stoljeća te koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Prema pripadnosti određenoj osobi ili obitelji po brojnosti se ističu ostavštine obitelji bana Josipa Jelačića i bana Ivana Mažuranića, dok je nešto manje predmeta vezano uz osobe i plemićke obitelji koje su obilježile politički, kulturni i gospodarski život Hrvatske u 19. i početkom 20. stoljeća poput preporoditelja Ljudevita Gaja, biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih.

Zbirka slika, grafika i skulptura Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Portreti su najčešće izlagan i najbrojniji dio Zbirke. Nastali su u vremenu od kraja 15. do polovine 20. stoljeća. Prikazuju, osim članova niza plemićkih i građanskih obitelji koje su živjele na ovim prostorima, vladare, visoko svećenstvo, pisce, pjesnike..

Predmeti

Andrija Kačić Miošić, portret, oko 1850. Autor: neutvrđeni autor grafika, litografije

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Poprsje Andrije Kačića Miošića, 1889. Autor: Rendić, Ivan skulptura, bronca

inv. br. MZ-766

Izvori

Lovor vijenac "Kačiću općina Makarska 1891." prigodom podignuća spomenika u Zagrebu, 1891. Autor: neutvrđeni autor lovor vijenac

HPM-PMH-1187 (podatke dostavila Andrea Smetko)

Ilustracije

Lovor vijenac "Starcu Milovanu Splićani dne 26. kolovoza 1891." prigodom podignuća spomenika u Zagrebu, 1891. Autor: Bulvan, Slavoljub lovor vijenac

HPM-PMH-1188 (podatke dostavila Andreja Smetko, 23.4.2015.)

Ilustracije

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

U Knjižnici se čuva velik dio bogate književne ostavštine A. Kačića Miošića, među kojom posebno vrijedi istaknuti rukopis Razgovora ugodnog naroda slovinskoga. U povodu 300. obljetnice rođenja Andrije Kačića Miošića, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bila je postavljena izložba Ma viruj mi, moj štioče poštovani… Andrija Kačić Miošić (1704. – 2004.).

Izložbe, projekti, publikacije

Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskog link Digitalizirana građa

Od I. Gundulića do M. Krleže Katalog

Portreti poznatih hrvatskih književnika iz fundusa Gliptoteke HAZU, 15. travnja - 15. svibnja 1999.

Izložba u povodu stogodišnjice podizanja spomenika Andriji Kačiću Miošiću Katalog

Galerija Gojak, Makarska, 25.8. - 26.9. 1990. / (postava izložbe i autori kataloga Ivana Kokić, Tatjana Gareljić)

Kačićeva svečanost link Odabrana bibliografija

U povodu stogodišnjice podizanja spomenika Andriji Kačiću Miošiću (Makarska, 26. kolovoza 1890. - 26. kolovoza 1990.) / Tatjana Gareljić // Informatica Museologica, 21, 1/2(1990.)

Fra Andrija Kačić Miošić Odabrana bibliografija

Autor: Karlo Jurišić. Separat iz zbornika "Fra Andrija Kačić Miošić", br. 12, str. 11-32